Valmistuttuaan tradenomit osaavat myydä ja markkinoida, kehittää palveluita, verkostoitua sekä hoitaa taloushallinnon tehtäviä.

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Voit sijoittua työelämässä monipuolisesti esimerkiksi pankkialalle (talous, rahoitus, vakuutusala), kaupan alalle tai suuntautua henkilöstöjohtamiseen.

Kehittämispäällikkö Ilkka Kurkelan terveiset hakijalle

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden koulutus on hyvin laaja-alainen koulutus, jossa pääset opiskelemaan työelämässä tarvittavia keskeisiä taitoja. Voit suunnata sijoittumistasi työelämään jo opintojen aikana omien mieltymysten, tavoitteiden ja unelmiesi mukaan.

Koulutus on suunniteltu niin, että siihen kuuluu kaikille pakollisia ns. ydinosaamisen opintoja ja sen lisäksi ns. täydentäviä opintoja. Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan sitä, että voit itse valita, mihin haluat tarkemmin syventyä. Täydentäviä opintoja voivat olla opintojaksot, mutta myös työharjoittelu ja tutkimuksellinen opinnäytetyö, jossa pääset kehittämään esim. jonkun yrityksen toimintaa.

”Työllistymisvaihtoehtoja on paljon ja vain taivas on rajana”, sanoo liiketalouden kehittämispäällikkö Ilkka Kurkela.

Tutustu opetussuunnitelmiin

Hyvinkään ja Tikkurilan liiketalouden koulutuksen opetussuunnitelmat löydät erillisinä alta. Opinnot suoritetaan pääosin projekteina, joten opetussuunnitelmassa kuvataan vain yleiset opinnot. 
Hyvinkää / Tikkurila

Lohjan kampuksen opinnot ovat yleisen opetussuunnitelman mukaisia, mutta täydentävät opinnot voi suorittaa projekteina.

 

Minkälaista opiskelu on

Liiketalouden koulutuksen lähtökohtana on, että oppimiselle on erilaisia ratkaisuja opiskelijan elämäntilanteen mukaan. Laureassa on koulumaisia opintojaksoja, joissa opiskellaan luokkatilassa kampuksella, mutta enenevässä määrin osa opinnoista on verkossa ja osa projekteissa suoritettavia opintoja. Tikkurilan, Hyvinkään ja Lohjan kampuksilla liiketalouden opinnot suoritetaan pääasiassa työelämälähtöisinä projektiopintoina. Lisäksi Laureassa liiketalouden tutkinnon voit suorittaa myös kokonaan verkossa. Voit siis hakeutua siihen liiketalouden koulutukseen, mikä sinun oppimistyyliisi sopii parhaiten.

Tärkeintä liiketalouden koulutuksessa ovat työelämäyhteydet, joita on kaikissa opiskelumuodoissa, niin päiväopinnoissa, verkko-opinnoissa kuin projekteissakin. Opintojen aikana opiskelija saa kontakteja toimeksiantajiin ja pääsee tutustumaan työelämään.

Yhteisöllisyys Laurean opiskelijoiden kesken on tärkeää. Pääset osallistumaan moniin opiskelijatapahtumiin, joissa pidetään myös hauskaa. Tulet opintojesi aikana saamaan eläinikäisiä ystäviä.

Koulutuksen vahvuudet

Olemme vahvoja opiskelijalähtöisyydessä, eli voimme huomioida erilaiset tavat opiskella. Toinen vahvuutemme on työelämäläheisyys. Lähes kaikki valmistuvat työllistyvät valmistumisen jälkeen. Kolmantena vahvuutenamme on kansainvälisyys. Ymmärrämme sen, että liiketalous on globaalia toimintaa, jolloin tarjoamme opiskelijoille kokemuksia kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta.

Laurean oppimismalli on LdD eli Learning by Developing, josta esimerkkinä yrityksen kehittämisprojekti, johon osallistuu opiskelijaryhmä. Projektin aikana opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja, aikataulutusta, esiintymistä, raportointia ja muita työelämässä tarvittavia taitoja. Olemme saaneet näistä projekteista työelämältä paljon hyvää palautetta.

Laureassa opiskelija voi valita monia ns. ”osaamispolkuja” kuten markkinointi, rahoitus- ja talous, yrittäjyys, palvelumuotoilu tai henkilöstöjohtaminen.

Projekteja tehdään yhdessä esimerkiksi tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa. Näin opitaan tekemään töitä eri koulutustaustaisten asiantuntijoiden kanssa.

Opiskelijalle on tärkeä oppia toimimaan verkkoympäristössä. Projektitiimin kanssa opit toimimaan etänä ja oppia miten reflektoit omaa ajatteluasi ja hyödynnät verkkoalustaa.

Liiketalouden tutkinto seuraa aikaansa. Koulutuksen aikana opiskelijat käyttävät samoja ohjelmia ja järjestelmiä kuin yrityksissä. Laureassa kokoontuu säännöllisesti työelämäpaneeli, jossa yrityskumppanit pääsevät rakentamaan koulutusta yhdessä Laurean kanssa. Yritykset ja organisaatiot kertovat mitkä taidot ja tiedot ovat milloinkin tärkeitä, jolloin asiat otetaan tutkinnon kehittämisessä huomioon. Yritykset varmistavat tällä tavalla, että saavat opiskelijoista hyviä työntekijöitä suoraan töihin.

Miten kansainvälisyys näkyy opinnoissa

Kulttuurinen empatia on tärkeä työelämätaito tulevaisuudessa. On tärkeää oppia työskentelemään eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa, joilla on ihan erilainen tapa ajatella asioista. Opiskelija voi valita myös double degree tutkinnon tai valita jonkun lukuisista eri vaihtokohteista maailmalla. Kannattaa rohkeasti osallistua erilaisiin projekteihin, sillä mitään erityisen hyvää kielitaitoa ei vaadita.  

Kuinka paljon harjoittelua

Liiketalouden koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa, jotka kestävät 3 kk. Harjoittelun voi tehdä myös yhdessä pätkässä, jos haluaa. Yritykset ja organisaatiot tarjoavat Laurealle harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta voit myös itse etsiä oman harjoittelupaikan.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kolme vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä.

Työllistymisnäkymät

Liiketalouden opiskelijalla on erinomaiset työllistymisnäkymät. Lähes kaikki valmistuneet pääsevät valmistumisen jälkeen töihin. Pankkiala on iso työllistäjä (talous, rahoitus, vakuutusala), samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee ulkomaille. Jos olet esimerkiksi syventynyt opinnoissasi markkinointiin, voit työllistyä kehittämään yrityksen digimarkkinointia. Valmistuttuasi sinulla on myös hyvät taidot perustaa oma yritys. Tutkinto antaa hyvät eväät työelämään. Sinulla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta muuttuvassa maailmassa. Tarjoamme Laureassa asenteen itsensä jatkuvaan kehittymiseen.

Valintakokeet

Valintakokeet ovat erilaisia vuosittain. Yleensä valintakokeeseen kuuluu erikseen ilmoitettu ennakkomateriaali. Kokeessa testataan loogista ja matemaattista ymmärrystä ja siinä on kysymyksiä liittyen materiaaliin. Kannattaa huolella perehtyä ohjeistukseen.

Minkälainen on tyypillinen liiketalouden opiskelija

Liiketalouden opiskelijalta vaaditaan oikeaa asennetta ja kunnianhimoa päästä uralla eteenpäin, halua kehittyä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Sinua kiinnostaa työskennellä ihmisten kanssa, olet ehkä kiinnostunut myynnistä, johtamisesta, henkilöstöasioista, talousasioista ja talouden ilmiöistä. Olet elämänmyönteinen, eteenpäin pyrkivä ja kunnioitat toisia ihmisiä. Liiketalouden opiskelijalle digitaalisuus on luontevaa ja tunnet sitä kohtaan kiinnostusta. Samalla olet inhimillinen ja sovellat toiminnassaan ihminen-ihmiselle -ajattelutapaa.

 

Usein kysyttyä - liiketalous

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Tutkinnon arvioitu suoritusaika on 3,5 vuotta, laajuus 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 • Olen valmistunut merkonomiksi. Voidaanko tutkintoni hyväksilukea? 

  Toisen asteen tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden, eikä sitä siksi voida hyväksilukea

 • Onko minun mahdollista ottaa kursseja muilta kampuksilta? 

  Opiskelu muilla kampuksilla on mahdollista. Joihinkin opintojaksototeutuksiin on varattu paikkoja pääsääntöisesti kyseisen kampuksen opiskelijoille.

 • Voinko suorittaa työharjoittelun omassa työpaikassa? Voiko työharjoittelun hyväksilukea aiemman työkokemuksen perusteella? 

  Työharjoittelun voit suorittaa omalla työpaikallasi, jos työtehtäväsi soveltuvat harjoittelun tavoitteisiin. Voit mahdollisesti hyväksilukea osan työharjoittelusta aiemmalla työkokemuksellasi. Hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

 

Kysy lisää kou­lu­tuk­ses­ta

Täytä oheinen lomake niin otamme sinuun yhteyttä.

Rastimalla tämän ruudun, hyväksyt tietosuojaselosteen asettamat ehdot.

Lisätietoja:

Liiketalouden opiskelijat kertovat opinnoistaan

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Monimuotototeutus, verkko-opinnot
 • Opetusaika: Kerran lukukaudessa, yleensä lukukauden alussa syyskuussa ja tammikuussa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Hyvinkää, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Lohja, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Perjantaisin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ma-Ti
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Otaniemi, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Lohja, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Tikkurila, 60 aloistuspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus, verkko-opinnot
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Hyvinkää, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma - Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma - Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Seuraava yhteishaku 20.3.-3.4.2019

Tässä haussa voit hakea Laurean suomenkielisiin koulutuksiin

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Yhteishaun ohjeet

Tradenomiksi verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin opinnot kokonaan verkossa. Saat valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa ja yrittäjänä toimimiseen.


Lue lisää

Projektijohtamisen tradenomiopinnot

Oletko kiinnostunut opiskelemaan tradenomin tutkinnon tekemällä projekteja yrityksille ja organisaatioille? Hakeudu Hyvinkään, Tikkurilan tai Lohjan kampukselle liiketalouden opintoihin.


Lue lisää
"