Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17.3. – 31.3.2021. Tradenomiksi voit opiskella Hyvinkään, Leppävaaran, Lohjan, Otaniemen ja Tikkurilan kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa päiväopintoina, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Tradenomiopinnoissa voit suuntautua esim. henkilöstöjohtamiseen, taloushallintoon, projektijohtamiseen tai vaikka yrittäjyyteen.

Koulutuksen sisältö

Laureassa tradenomitutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista. Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Perusopinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten asiakaslähtöistä liiketoimintaa, markkinointia, palvelumuotoilua ja taloushallintoa. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös perusopintoihin. Opintoja voit tehdä opintojaksoilla, yritysprojekteissa, oman työn opinnollistamalla tai lukemalla hyväksi aikaisempaa osaamistasi.

Perusopinnot

Tradenomikoulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Service Business (Palveluliiketoiminta) (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Suuntautumisopinnot

Laurean liiketaloudessa voit valita suuntautumisen (täydentävät opinnot) noin 1,5 vuoden perusopintojen jälkeen.  Suuntautumisopintoja voit valita opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Liiketalouden tradenomikoulutuksen suuntautumisopintoja ovat:

 • Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta
  Brändi, markkinointi, digitaalinen markkinointi ja myynti
 • Henkilöstöjohtaminen
  Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtaminen, henkilöstöjohtamisen lainsäädäntöä
 • Oikeudellinen osaaminen
  Julkis- ja yksitysoikeuteen liittyviä opintoja
 • Projektijohtaminen
  Opiskelu toteutetaan toimimalla yritysprojekteissa sekä projektitiimin jäsenenä että projektipäällikkönä
 • Taloushallinto ja rahoitus
  Yritysrahoitus, sijoitustoiminta, palkanlaskenta, talouden tietojärjestelmät ja tilinpäätös
 • Työympäristöjohtaminen
  Toimitilapalvelujen tuottaminen, hankintalainsäädäntö, kiinteistöjen hallinta
 • Yrittäjyys
  Valmiudet opiskelijan oman yrityksen kehittämiseen sekä yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen suunnattuja opintoja

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa.
Projektimuotoisissa P2P toteutuksissa lähes koko tutkinto opiskellaan yritysprojekteissa. Yritysten toimeksiantamat projektit vaihtelevat sisällöltään esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista liiketoimintakonseptien kehittämiseen, palvelumuotoiluun, sosiaaliseen mediaan, verkkokaupan perustamiseen ja taloushallintoon. Projektit toteutetaan tiimeissä opiskelijaprojektipäällikön johdolla, toimeksiantajayrityksen ja asiantuntijaohjaajan tukiessa taustalla.

Opetusmuodot

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päivä-, monimuoto-, tai verkko-opintoina. Liiketalouden koulutuksen lähtökohtana on, että oppimiselle on erilaisia ratkaisuja opiskelijan elämäntilanteen mukaan.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle. 

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä  edellyttää yleisesti sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa.

Tärkeintä liiketalouden tradenomikoulutuksessa ovat työelämäyhteydet, joita on kaikissa opiskelumuodoissa, niin päiväopinnoissa, verkko-opinnoissa kuin projekteissakin. Opintojen aikana saat kontakteja yritysyhteistyökumppaneihin ja pääset tutustumaan työelämään. Tikkurilan, Hyvinkään ja Lohjan kampuksilla liiketalouden opinnot suoritetaan pääasiassa työelämälähtöisissä yritysprojekteissa.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Kansainvälisyys

Liiketalouden koulutuksen opinnoissa ja projekteissa pääset työskentelemään yhdessä Laureassa olevien vaihto-opiskelijoiden kanssa. Jotkut kurssit ja projektit tehdään yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Tradenomikoulutuksessa sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa valmistut sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Voit suorittaa kaksoistutkinnon Laurean kumppanikorkeakoulussa Itävallassa, Ranskassa tai Meksikossa. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Opintojen aikana voit osallistua opiskelijavaihtoon jossakin yli 250:stä yhteistyöoppilaitoksesta lähes ympäri maailmaa. Voit myös suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kieliopintojen tarjonta Laureassa on myös kattava.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Työllistyminen

Tradenomit sijoittuvat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Tradenomin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet muuttuvaan työelämään ja myös oman yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen. Liiketalouden tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan.

Tutkinto antaa hyvät eväät työelämään. Sinulla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta muuttuvassa maailmassa. Laurean liiketalouden tradenomina osaat:

 • kehittää liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmin
 • myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluita
 • työskennellä tiimeissä ja projekteissa
 • toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
 • yrityselämän digitaaliset taidot
 • hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassa
 • rakentaa ammatillista verkostoasi jo opintojen aikana
 • tunnistaa sinulle ominaisimmat työskentelytyylit

Tradenomeilla on erinomaiset työllistymisnäkymät. Lähes kaikki valmistuneet pääsevät valmistumisen jälkeen töihin. Pankkiala on iso työllistäjä (talous, rahoitus, vakuutusala), samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee ulkomaille. Jos olet esimerkiksi syventynyt opinnoissasi markkinointiin, voit työllistyä kehittämään yrityksen digimarkkinointia.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Olen valmistunut merkonomiksi. Voidaanko tutkintoni hyväksilukea? 

  Toisen asteen tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden, eikä sitä siksi voida hyväksilukea

 • Onko minun mahdollista ottaa kursseja muilta kampuksilta? 

  Opiskelu muilla kampuksilla on mahdollista. Joihinkin opintojaksototeutuksiin on varattu paikkoja pääsääntöisesti kyseisen kampuksen opiskelijoille.

 • Voinko suorittaa työharjoittelun omassa työpaikassa? Voiko työharjoittelun hyväksilukea aiemman työkokemuksen perusteella? 

  Työharjoittelun voit suorittaa omalla työpaikallasi, jos työtehtäväsi soveltuvat harjoittelun tavoitteisiin. Voit mahdollisesti hyväksilukea osan työharjoittelusta aiemmalla työkokemuksellasi. Hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

 • Kuinka paljon harjoittelua opintoihin sisältyy? 

  Liiketalouden koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Voit tehdä molemmat harjoittelut myös yhtäjaksoisesti kuudessa kuukaudessa. Yritykset ja organisaatiot tarjoavat Laurealle harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta voit myös itse etsiä oman harjoittelupaikan.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, Hyvinkää, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma - pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Lohja, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Lähiopetus sijoittuu pääsääntöisesti loppuviikkoon (to-la), keskimäärin kerran viikossa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Lähiopetuspäivät pääsääntöisesti ma-ti viikoittain.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Otaniemi, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Pääsääntöisesti to-pe, noin kerran kuukaudessa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Verkko, 60 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Lähipäivä lukukausittain lukukauden alussa. Opetusta ja tapaamisia verkossa viikoittain.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaut 2021

Keväällä on kaksi yhteishakua

Kevään ensimmäinen yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021, ja kevään toinen yhteishaku haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 31.3.2021.

Hakijalle

Tradenomiksi verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin opinnot kokonaan verkossa. Saat valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa ja yrittäjänä toimimiseen.


Lue lisää

Projektijohtamisen tradenomiopinnot

Oletko kiinnostunut opiskelemaan tradenomin tutkinnon tekemällä projekteja yrityksille ja organisaatioille? Hakeudu Hyvinkään, Tikkurilan tai Lohjan kampukselle liiketalouden opintoihin.


Lue lisää