Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 1.-15.9.2021. Tradenomiksi voit opiskella Hyvinkään, Leppävaaran, Lohjan, Otaniemen ja Tikkurilan kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Tradenomiopinnoissa voit suuntautua esim. henkilöstöjohtamiseen, taloushallintoon, projektijohtamiseen tai vaikka yrittäjyyteen.

Yhteishaun lisäksi voit hakea liiketalouden koulutukseen myös erillishaussa valintaopintojakson kautta. Lue lisää >>

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden koulutuksen tutkinto antaa hyvät eväät työelämään. Sinulla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta muuttuvassa maailmassa. Laurean liiketalouden tradenomina osaat:

 • kehittää liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmin
 • myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluita
 • työskennellä tiimeissä ja projekteissa
 • toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
 • hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassa
 • rakentaa ammatillista verkostoasi jo opintojen aikana
 • tunnistaa sinulle ominaisimmat työskentelytyylit.

Laureassa tradenomitutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Voit suorittaa opintoja opintojaksoilla, yritysprojekteissa, oman työn opinnollistamalla tai lukemalla hyväksi aikaisempaa osaamistasi.

Ydinosaamisen opinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Ydinosaamisen opinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten asiakaslähtöistä liiketoimintaa, markkinointia, palvelumuotoilua ja taloushallintoa. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös ydinosaamisen opinnoiksi.

Ydinosaamisen opinnot

Tradenomikoulutuksessa pakollisia ydinosaamisen opintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Service Business (Palveluliiketoiminta) (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Laurean liiketaloudessa voit valita suuntautumisen (täydentävät opinnot) noin 1,5 vuoden perusopintojen jälkeen. Täydentäviä opintoja voit valita opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Liiketalouden tradenomikoulutuksen täydentäviä opintoja ovat:

 • Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta
  Brändi, markkinointi, digitaalinen markkinointi ja myynti
 • Henkilöstöjohtaminen
  Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtaminen, henkilöstöjohtamisen lainsäädäntöä
 • Oikeudellinen osaaminen
  Julkis- ja yksitysoikeuteen liittyviä opintoja
 • Projektijohtaminen
  Opiskelu toteutetaan toimimalla yritysprojekteissa sekä projektitiimin jäsenenä että projektipäällikkönä
 • Taloushallinto ja rahoitus
  Yritysrahoitus, sijoitustoiminta, palkanlaskenta, talouden tietojärjestelmät ja tilinpäätös
 • Yrittäjyys
  Valmiudet opiskelijan oman yrityksen kehittämiseen sekä yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen suunnattuja opintoja

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin ansiosta opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Tikkurilan ja Hyvinkään kampuksilla liiketalouden opinnot suoritetaan pääasiassa työelämälähtöisissä yritysprojekteissa. Projektimuotoisissa toteutuksissa lähes koko tutkinto opiskellaan yritysprojekteissa. Yritysten toimeksiantamat projektit vaihtelevat sisällöltään esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista liiketoimintakonseptien kehittämiseen, palvelumuotoiluun, sosiaaliseen mediaan, verkkokaupan perustamiseen ja taloushallintoon. 

Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla opiskelet liiketaloutta ainutlaatuisen P2P (peer-to-peer) -mallin mukaisesti. Projektit toteutetaan tiimeissä opiskelijaprojektipäällikön johdolla, toimeksiantajayrityksen ja asiantuntijaohjaajan tukiessa taustalla.

Opetusmuodot

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päivä-, monimuoto-, tai verkko-opintoina. Liiketalouden koulutuksen lähtökohtana on, että oppimiselle on erilaisia ratkaisuja opiskelijan elämäntilanteen mukaan.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä  edellyttää yleisesti sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa.

Tärkeintä liiketalouden tradenomikoulutuksessa ovat työelämäyhteydet, joita on kaikissa opiskelumuodoissa, niin päiväopinnoissa, verkko-opinnoissa kuin projekteissakin. Opintojen aikana saat kontakteja yritysyhteistyökumppaneihin ja pääset tutustumaan työelämään. 

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluvut

Hyväksiluvut katsotaan opiskelijakohtaisesti oman tutoropettajan kanssa opintojen jo alettua. Pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja ei voida suoraan hyväksyä osaksi käytävää tutkintoa, koska aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa nykyisen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista. 

Omaa osaamistaan on mahdollista osoittaa esimerkiksi työn opinnollistamisella tai tekemällä näyttöjä ja saada sitä kautta hyväksilukuja suoritettua. Osaamista voidaan todentaa eri tavoin ja osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Liiketalouden koulutuksen opinnoissa ja projekteissa pääset työskentelemään yhdessä Laureassa olevien vaihto-opiskelijoiden kanssa. Jotkut kurssit ja projektit tehdään yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Tradenomikoulutuksessa sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa valmistut sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Voit suorittaa kaksoistutkinnon Laurean kumppanikorkeakoulussa Itävallassa, Ranskassa tai Meksikossa. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Opintojen aikana voit osallistua opiskelijavaihtoon jossakin yli 250:stä yhteistyöoppilaitoksesta lähes ympäri maailmaa. Voit myös suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kieliopintojen tarjonta Laureassa on myös kattava.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Työllistyminen

Tradenomeilla on erinomaiset työllistymisnäkymät. Talous-, rahoitus- ja vakuutusala on iso työllistäjä, samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee töihin ulkomaille. Jos olet esimerkiksi syventynyt opinnoissasi markkinointiin, voit työllistyä kehittämään yrityksen digimarkkinointia.

Tradenomit sijoittuvat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Tradenomin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet muuttuvaan työelämään ja myös oman yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen. Liiketalouden tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä.

Erillishaku valintaopintojakson kautta  6.-20.9.2021

Syksyn yhteishaun lisäksi voit hakea liiketalouden AMK-koulutukseen syksyllä 2021 valintaopintojakson kautta erillishaussa. Lohjan kampuksella tammikuussa 2022 aloittavaan ryhmään on avoinna yhteensä 40 aloituspaikkaa.Voit hakea  suorittamalla valintaopintojakson "Johtaminen ja esimiestyö" verkossa.

Tutustu erillishakuun

Usein kysyttyä

 • Olen valmistunut merkonomiksi. Voidaanko tutkintoni hyväksilukea? 

  Toisen asteen tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden, eikä sitä siksi voida hyväksilukea

 • Onko minun mahdollista ottaa kursseja muilta kampuksilta? 

  Opiskelu muilla kampuksilla on mahdollista. Joihinkin opintojaksototeutuksiin on varattu paikkoja pääsääntöisesti kyseisen kampuksen opiskelijoille.

 • Voinko suorittaa työharjoittelun omassa työpaikassa? Voiko työharjoittelun hyväksilukea aiemman työkokemuksen perusteella? 

  Työharjoittelun voit suorittaa omalla työpaikallasi, jos työtehtäväsi soveltuvat harjoittelun tavoitteisiin. Voit mahdollisesti hyväksilukea osan työharjoittelusta aiemmalla työkokemuksellasi. Hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

 • Kuinka paljon harjoittelua opintoihin sisältyy? 

  Liiketalouden koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Voit tehdä molemmat harjoittelut myös yhtäjaksoisesti kuudessa kuukaudessa. Yritykset ja organisaatiot tarjoavat Laurealle harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta voit myös itse etsiä oman harjoittelupaikan.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma - pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Lohja, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Otaniemi, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Verkkokampus, 60 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Syksyn yhteishaku 1.-15.9.2021

Syksyn 2021 kor­kea­kou­lu­jen yhteishaku

Tutustu yhteishaun ohjeisiin ja aikatauluihin.

Hakijalle

Tradenomiksi verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin opinnot kokonaan verkossa. Saat valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa ja yrittäjänä toimimiseen.


Lue lisää

Projektijohtamisen tradenomiopinnot

Oletko kiinnostunut opiskelemaan tradenomin tutkinnon tekemällä projekteja yrityksille ja organisaatioille? Hakeudu Hyvinkään, Tikkurilan tai Lohjan kampukselle liiketalouden opintoihin.


Lue lisää