Siirry sisältöön

Laurea korkeakouluna

Me Laureassa uskomme vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen; taito kohdata toinen ihminen on arvokkain pääomamme. Palvelujen johtaminen perustuu ihmisen ymmärtämiseen, markkinointi ja myynti asiakasymmärrykseen, hoitotyö potilaan ja sosiaalityö asiakkaan ymmärtämiseen ja turvallisuus ihmisen ja käyttäjän ymmärtämiseen.

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu, jonka toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Toimintamme arvoperustan muodostavat yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus.

Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys Laureassa tapahtuvat eri osapuolten yhteistyössä - niin yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyö on tasa-arvoista ja jokainen voi tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä.

Laurean toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Laurean yhteisöllistä toimintatapaa kuvastaa tunnuslauseemme "yhdessä enemmän".

Laureassa oppiminen ja työelämä kulkevat aina käsi kädessä. Kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Tästä syystä opiskelu Laureassa tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä työelämän kanssa. 

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 93,7% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2015)

Käytännönläheinen opiskelutapamme sekä opintoihin kuuluvat aidot työelämäprojektit varmistavat opiskelijoiden verkostoitumisen ja työelämätaitojen karttumisen.

Palvelulupaus: "Me Laureassa olemme juuri sinua varten"

Palvelulupauksemme "Me Laureassa olemme juuri Sinua varten" tarkoittaa opiskelijoillemme lupausta hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupausta kumppanuudesta sekä yhdessä kehittämisestä.

1. Laureassa voit opiskella joustavasti:

Opiskellessasi Laureassa teet henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka tukee juuri sinun tavoitteitasi. Lauressa opiskelet aidoissa työelämäprojekteissa. Voit myös suunnitella oman opintoaikataulusi ja joustavan opintojen toteutuksen ansiosta voit halutessasi nopeuttaa valmistumista.

2. Laureassa saat ohjausta ja palautetta:

Laureassa tuemme erilaisin ohjaustoimin opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä ja opintojen edistymistä. Opettajina ja ohjaajina sitoudumme antamaan sinulle palautetta kehittymisestäsi säännöllisesti.

Tutustu Laurean ohjaussuunnitelmaan  (pdf, 6.1MB)

3. Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa:

Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä sinun ja työelämän kanssa Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallin LbD:n mukaisesti. Sinulla on myös mahdollisuus toteuttaa opintosi jopa kokonaan työelämän kehittämisprojekteissa.

4. Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut:

Palveluilla mahdollistamme opintojesi etenemisen ja opiskelusi arkipäivän hyvän sujumisen sekä annamme sinulle ohjausta ja neuvontaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa.

Kehittämispohjaisen oppimisen malli (LbD)

Laurealainen oppiminen perustuu aitoihin työelämän projekteihin ja kehittämistehtäviin. Oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote, jota Laureassa kutsutaan kehittämispohjaiseksi oppimiseksi (Learning by Developing, LbD).

 

Infograafi kehittämispohjaisen oppimisen mallista. Mallin periaatteet on kuvattu myös tekstissä.

 

Laureassa opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Kartutat tietoperustaa, harjoittelet taitoja, kehität luovia ongelmanratkaisutapoja ja hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin. Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista.

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissa. Toimintamallin kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti tekemään!

 

Lue lisää, millaista opiskelu on työelämäprojekteissa Laureassa

 • Opiskelijat kehittivät uudenlaisia ratkaisuja Telian älykotipalveluun 

  Telia Design Sprint - intensiiviviikolla opiskelijat kehittivät uudenlaisia verkko-ostosten kotiinkuljetusratkaisuja Telialle. Projektin aikana opiskelijat haastattelivat asiantuntijoita sekä potentiaalisia asiakkaita ja lopulta esittelivät ideoitaan telialaisille. Lue lisää projektista.

 • Turvallisuusalan opiskelijoiden projektissa kohteena oli Suomenlinnan maailmanperintökohde 

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen opiskelijat vierailivat Suomenlinnan rakennuksissa ja muissa kohteissa. Opiskelijoiden tehtävänä oli tarkastella kohteiden fyysistä turvallisuutta ja sekä pohtia erilaisiin riskeihin varautumista. Lue lisää projektista.

Laadunhallinta

Laurea-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 26.8.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Valmistaudumme kansainväliseen auditointiin, joka toteutetaan keväällä 2022.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Laurealle myöntämä laatuleima.

Laadunhallinta on Laurean toiminnan perusta ja jatku­van kehittämisen väline. Se nivoutuu kaik­keen Laurean toimintaan erilaisina seuranta- ja kehitystoimenpiteinä ja laadun kehittämiseen osallistuvat kaikki laurealaiset yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Laureassa on tehty pitkäjänteisesti tavoitteisiin sitoutunutta kehitystyötä. Vuonna 2014 Laurea läpäisi ensimmäistä kertaa toteutetun kansainvälisen Certificate for Quality in Internationalisation –arvioinnin.

Laurea on lisäksi valittu laatuyksiköksi seuraavissa laatuyksikköarvioinneissa, mikä osaltaan kertoo laurealaisesta laatukulttuurista:

 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2010 - 2012
 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2008 - 2009
 • Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2006 - 2007
 • Koulutuksen laatuyksikköarviointi 2004 - 2005
 • Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköarviointi 2003 – 2004

Laureassa on käytössä verkko-opetuksen laatukriteerit, joiden tarkoituksena on auttaa verkkototeutusta suunnittelevaa opettajaa ottamaan huomioon keskeisiä laadukkaan ja mielekkään toteutuksen elementtejä ja pedagogisia ratkaisuja. Laatukriteerit on muokattu valtakunnallisen eAMK-hankkeen tuottamien kriteerien pohjalta siten, että niissä on huomioitu Laurean pedagogiset lähtökohdat kuten LbD-malli.

Tutustu verkko-opetuksen laatukriteereihin (pdf)

Rehtori Jouni Kosken blogi

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja kirjoittaa blogissaan ajankohtaisista teemoista.

Tutustu rehtorin blogiin

Laurean kampukset

Laureassa on kuusi kampusta eri puolilla Uuttamaata, Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa.


Tutustu kampuksiimme!