Siirry sisältöön

Laurealainen laadunhallinta ja laatupolitiikka

Laurealainen laadunhallinta nivoutuu kaikkeen toimintaan erilaisina arviointi- ja kehittämistoimenpiteinä ja on siten osa myös Laurean johtamista, strategiatyötä sekä sisäistä tulosjohtamista.

 

Laurean laatupolitiikka luo yhteisen perustan laurealaiselle laadunhallinnalle. Laatupolitiikalla tarkoitetaan laatujärjestelmän tavoitteista, perusperiaatteista sekä laadunhallinnan vastuunjaosta muodostuvaa kokonaisuutta.

Laurean laatujärjestelmän tavoitteena on

 • tuottaa systemaattista toimintaan liittyvää tietoa johtamisen tueksi sekä toiminnan laadun kehittämiseksi,
 • yhtenäistää ja tehostaa laadunhallinnan menettelyjä ja toimintatapoja,
 • vahvistaa Laurean laatukulttuuria ja laurealaisten osallistumista laatutyöhön,
 • tukea hyvien käytänteiden levittämistä

Perusperiaatteina ovat

 • toiminnan opiskelijakeskeisyyden toteutuminen,
 • osaava ja motivoitunut henkilöstö,
 • yhteisten sääntöjen ja toimintaohjeiden noudattaminen,
 • laadunhallinnan integroituminen kaikkeen toimintaan ja osaksi jokaisen laurealaisen työtä
 • laadun systemaattinen seuraaminen ja arviointi tavoitteena toiminnan jatkuva kehittäminen.

Vastuut

 • Rehtori: kokonaisvastuu laatujärjestelmän mukaisesta laadunhallinnasta
 • Vararehtorit: vastaavat toiminta-alueidensa laadusta ja sen kehittämisestä
 • Korkeakouluyksiköiden johtajat: vastaavat korkeakouluyksikkönsä toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä
 • Laatu- ja tietotuotantopalveluista vastaava johtaja ja laatuasiantuntija: laatujärjestelmän mukainen laurealaisen laadunhallinnan tuki, ohjaus ja kehittäminen
 • Kehitysjohtaja: turvallisuusjohtaminen ja riskienhallinta
 • Laadunhallinnan kehittämisryhmä: laatujärjestelmän arviointi ja kehittäminen
 • Henkilöstö: vastuu oman työn laadusta, menettelytapaohjeiden mukaiset vastuut
 • Kehittämisryhmät: menettelytapaohjeiden mukaiset vastuut
 • Opiskelijat: palautteen antaminen, kehittämisryhmien jäseninä toiminnan opiskelijakeskeisyyden edistäminen
 • Työelämäkumppanit ja sidosryhmät: palautteen antaminen sekä osallistuminen kehittämistoimintaan ja keskeisiin toimielimiin

Tutustu laurealaiseen laadunhallintaan tarkemmin:

Laatukäsikirja (pdf)

Laadun matkassa (pdf)

Laatujärjestelmän auditointi

Laurean laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. Laurea sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa 15.6.2028 asti.

Laadunhallinta Laurean arjessa, esimerkki opetuksesta

Laureassa on käytössä verkko-opetuksen sekä päivä- ja monimuoto-opetuksen laatukriteerit, joiden tarkoituksena on auttaa toteutusta suunnittelevaa opettajaa ottamaan huomioon keskeisiä laadukkaan ja mielekkään toteutuksen elementtejä ja pedagogisia ratkaisuja.

Lisätietoja: