Siirry sisältöön

Laurealle Recognised by EFQM-tunnustus

Laadun kehittäjä -tunnustus luovutettiin Laurealle Laatupäivässä 11.11.

Laurealle luovutettiin Recognised by EFQM -tunnustus 11.11. järjestetyssä Suomen Laatukeskuksen Laatupäivässä. EFQM-malli on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen viitekehys, joka kuvaa erinomaisen organisaation toimintaa. Malli perustuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen sen välillä, mitä organisaatio valitsee suunnakseen, miten se toimii ja mitä tuloksia se saavuttaa. 

Laureassa keväällä 2021 toteutettu ulkoinen arviointi pohjautui EFQM-mallin mukaiseen korkeakoulun toteuttamaan itsearviointiraporttiin ja kattavaan laurealaisen asiantuntijajoukon haastatteluihin (lähes 100 haastateltavaa). Arvioinnin toteutti Laatukeskuksen asettama seitsenhenkinen asiantuntijaryhmä.

Arvioinnissa Laurean toiminnan keskeiseksi vahvuudeksi arviointiryhmä nosti visioon ja arvoihin tukeutuvan strategian, jonka toteuttamisessa on huomioitu toimintaympäristön muutokset ja, jonka valmisteluun on osallistettu henkilöstöä ja sidosryhmiä. Saavuttaakseen visionsa, Laurea on osana strategiaprosessia tunnistanut kriittiset muutostarpeet, jotka ovat hankkeistettu ja vastuutettu ja niille on asetettu mitattavat tavoitteet. 

Laurean toimintaa leimaa vahva kehittämismyönteisyys ja työelämäläheisyys. Henkilöstöä kannustetaan innovatiivisuuteen ja uusien ratkaisumallien kokeilemiseen. Kehittämispohjaisen oppimisen malli, Learning by Developing (LbD) ja mittava TKI-hankerahoitus kannustaa koko korkeakouluyhteisöä luovuuteen ja innovointiin. 

Uusien ratkaisumallien kokeiluun kannustetaan palkitsemisella vuoden pedagoginen teko, TKI-teko ja palveluteko. Opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia osallistuu systemaattisesti koulutusten ja toiminnan kehittämiseen alueneuvottelukuntien, tutkintokohtaisten työelämän ohjausryhmien ja erilaisten kehittämisryhmien kautta. 

Toiminnan työelämäläheisyyttä vahvistaa avainkumppanuusmalli. Avainkumppanuuden kautta Laurea tarjoaa kumppaneille systemaattisen ja laaja-alaisen yhteistyön, jonka avulla kumppanit voivat kehittää liiketoimintaansa ja TKI-toimintaansa yhdessä Laurean kanssa. 

Keskeisenä kehittämiskohteena arvioijat nostivat esille palaute- ja arviointitiedon entistä paremman hyödyntämisen jatkuvan parantamisen prosessin vahvistamiseksi. Kehittämistyön osalta arviointiryhmä suosittelee toiminnan vahvempaa projektisointia ja priorisointia suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

EFQM-arvioinnissa Suomen laatupalkinto ja Suomen kiertotalouspalkinto luovutettiin Metsä Boardille. Tunnustukset saivat Elisa Oyj (Kansainvälinen menestyjä), Accenture ja Metsähallitus (Kiertotalouden kehittäjä) sekä Laadun kehittäjä -kategoriassa Laurean lisäksi Uponor Infra Oy:lle. 

Lue lisää Laatukeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja: