Siirry sisältöön

Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen

Laurean pedagogiset projektit ja TKI-hankkeet keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin. Pedagoginen kehittäminen kohdentuu opetuksen sisältöjen, oppimateriaalien, opetusmuotojen, jatkuvan oppimisen ja ohjauksen kehittämiseen. Oppimisen tutkiminen suuntautuu avoimiin oppimisympäristöihin, verkossa oppimiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottamiseen.

Pedagogiikan ja yhteiskehittämisen teemalla on neljä keskeistä kärkeä:

  • Korkeakoulutuksen pedagogiikan ja sisällön kehittäminen
  • Korkeakoulutuksen ja työelämän osaamistarpeiden yhteensovittaminen
  • Oppimisen tutkiminen ja kehittäminen
  • Yhteiskehittäminen työelämäkumppaneiden kanssa

Yhteiskunnalliset ja työelämän osaamisen tarpeet luovat jatkuvasti koulutukselle uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Koulutus perustuu työelämäkompetensseille, joiden avulla koulutetaan korkeakoulutettuja työelämäosaajia.

Laurean projekteissa ja TKI-hankkeissa hyödynnetään paljon yhteiskehittämisen lähestymistapoja ja palvelumuotoilun menetelmiä. Yhteiskehittäminen tapahtuu yhdessä työskennellen organisaatioiden, kuntien ja kaupunkien, opiskelijoiden sekä asiakkaiden kanssa ja tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä ratkaisuja palveluihin. Erilaisilla tutkimus- ja kehittämistoiminnoilla vastaamme työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä opettajien osaamisen uudistamiseen. 

Laureassa on paljon pedagogisen kehittämisen projekteja.  Rahoittajina näissä projekteissa ovat erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö, ESR sekä Erasmus-ohjelmat. Työelämän osaamistarpeita on tutkittu erityisesti Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen hankkeissa

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Julkaisuja

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa kehitetään opetusta ja osaamista ennakkoluulottomasti ja vaikuttavasti | Laurea Journal

Opettajat kehittävät opetusta ja ohjausta TKI-hankkeiden avulla | Laurea Journal

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa syntyy uusia opetussisältöjä ja MOOCeja – digitaalisuus on kiinteä osa hankkeita | Laurea Journal

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden, opetuksen ja TKIO-käytäntöjen kohtaaminen | Laurea Journal

Lisätietoja:

TKI-hankkeet

Tutustu pedagogiikan hankkeisiin

Teemme soveltavaa tutkimustoimintaa useissa koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Tutustu hankkeisiin!