Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 joustavoittaa ja nopeuttaa korkeakoulutukseen pääsyä, uudistaa opiskelijavalintoja ja niissä käytettäviä menetelmiä, kehittää joustavia opintopolkuja ja korkeakoulujen välistä sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa hyödynnetään tehokkaasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

  • Toteutusaika:1.1.2017 - 31.8.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Arto Saloranta

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen 2017-2019 jälkeen meillä on entistä hakijaystävällisempi, kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi digitaalisuutta hyödyntävä opiskelijavalintaprosessi.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen muodostuu tällä
hetkellä neljästä eri osahankekokonaisuudesta

  • Todistusvalinnan kehittäminen
  • Valintakokeiden kehittäminen ja digitalisointi
  • Muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittäminen
  • Opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittäminen

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke.

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/