Siirry sisältöön

Yhtenäinen turvallisuus

Laurean turvallisuuden tutkimusohjelman TKI–toiminta tarjoaa kansalaisturvallisuuden toteutumista tukevia kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja innovaatioratkaisuja yhteistyössä viranomaisten, yritysten, alueiden ja tutkimustoimijoiden sekä järjestöjen kanssa.

Laurean tavoitteena ja vahvuutena turvallisuusalan TKI:ssa on monialainen lähestymistapa turvallisuuteen liittyviin haasteisiin ja riskeihin perinteisen sektoriajattelun sijasta. Tämä avaa hanketoiminnassa mahdollisuuksia löytää ratkaisuja arkisiin ongelmiin myös uusien toimijoiden kanssa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  Esimerkkejä tästä ovat kaupunkien infrastruktuurin turvallisuushaasteet, vanhusten turvallinen kotona-asuminen, epäsymmetriset hybridiuhat sekä digitaaliset tiedonvaihtopalvelut kansalaisille häiriötilanteissa.

Laurean tutkimus- ja kehittämistoiminnassa yhteiskehittämisen toimintatavat ovat keskeisessä roolissa. Turvallisuuden tutkimuksessa erityisosaamisena on riskien hallinnan arviointi, toimintatapojen kehittäminen kattavan evaluoinnin myötä sekä toiminnan vaikuttavuuden monitahoinen arviointi. Eettiset näkökulmat ovat osa Laurean vahvaa turvallisuuden alan tutkimusosaamista.

Turvallisuuden tutkimusohjelman tutkimus- ja ke­hit­tä­mis­toi­min­ta

 • Tarjoaa laaja-alaista osaamista raja- ja meriturvallisuudessa, pelastustoiminnassa, riskien- ja kriisinhallinnassa (ml. resilienssi), hybridiuhissa, yhteiskunnan kriittisen infraan ja resilienssiin liittyvissä kysymyksissä, radikalisoitumisen, ekstremismin ja rikollisuuden torjunnassa, kyberturvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Ytimessä on myös oppilaitosturvallisuus ja turvallisuuden sekä riskien hallinnan koulutuksen kehittäminen.
 • Tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa, loppukäyttäjälähtöisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita vahvistamaan yksilöiden ja yhteisöjen kykyä vastata yhteiskunnallisten muutoksien ja ilmiöiden vaatimiin tarpeisiin globaalissa ympäristössä.
 • Tarkastele turvallisuutta niin yksilön, yhteisöjen, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasoilla.
 • Työskentelee laajan sidosryhmäjoukon kanssa ymmärtääksemme, miten voisimme rakentaa turvallisempaa, eri ihmisryhmien tarpeet huomioivaa, yhteiskuntaa, tuotteita ja palveluita

Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa turvallisuuden alan verkostoissa, joita ovat esimerkiksi EOS, ECSO, ESDC, PSCEurope, UArctic, Finnish Water Forum.

Tutustu turvallisuusalan tutkimushankkeisiin

 

Turvallisuusalan julkaisuja

 • Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

  Ranta & Martikainen (toim.) (2018)
  Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa

  Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Väkivaltaiselle ekstremismille on lukuisia syitä ja sen ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista, monipuolista ja samalla joustavaa yhteistyötä muun muassa politikkojen, päättäjien, viranomaisten, perheiden ja ystävien kesken. Tässä oppaassa tarkastellaan radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin keskeisiä käsitteitä, ilmiön syntymekanismeja ja sen esiintymistä Suomessa. Samoin käydään läpi riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen periaatteita sekä lainsäädäntöä. Oppaassa tuodaan esille myös konkreettisia turvallisuustoimia radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi oppilaitos- ja korkeakouluyhteisössä.en

 • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

  Hyttinen, Hario & Österlund (eds.) (2017)
  Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention (PDF)

  As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, which has the possibility to make a real difference and impact generations to come, if the EU has done its homework properly. This publication, based on the Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention (IECEU) – project (funded by the European Commission H2020 Research Programme) provides lessons identified from eight different case studies and recommendations for the EU on how to improve the effectiveness and capabilities in future crisis management operations and conflict prevention, whether they be civilian, military or a combination of both. 

 

Lisätietoja: