Siirry sisältöön

Yhtenäinen turvallisuus

Tutkimusohjelmamme keskiössä ovat kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme turvallisuus, ennakointi ja jatkuvuuden varmistaminen, strateginen johtaminen ja turvallisuuden johtaminen.

Nopeasti muuttunut globaali turvallisuusympäristö sekä teknologian kehittyminen ja sen jatkuvasti kasvava merkitys yksilölle ja yhteisölle haastavat yhteiskunnan olemassa olevat rakenteet. Tämä muuttaa myös viranomaistoimintaa ja avaa esimerkiksi rikoksentorjunnassa uusia yhteistyömahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin välillä.

Laurean kokoanisturvallisuuden tutkimusohjelma tuottaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa, loppukäyttäjälähtöisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita vahvistamaan yksilöiden ja yhteisöjen kykyä vastata yhteiskunnallisten muutoksien ja ilmiöiden vaatimiin tarpeisiin globaalissa ympäristössä. Tarkastelemme turvallisuutta niin yksilön, yhteisöjen, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin tasoilla.

Tutkimusohjelmamme sisällöissä näkyy vahvasti laaja-alainen osaamisemme rikosseuraamus- ja sosiaalialalla, raja- ja meriturvallisuudessa, pelastustoiminnassa ja viranomaisyhteistyössä, sekä kriisinhallintaan- ja konfliktien ennaltaehkäisyyn (ml. resilienssi), radikalisoitumiseen ja ekstremismiin sekä kyberturvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä, myös etiikkaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät teemat ovat keskeisiä Lauren turvallisuustutkimuksessa. Ytimessä on myös oppilaitosturvallisuus ja sen arviointi sekä kehittäminen.

Tutkimustoiminnassa korostuu julkisen sektorin ja yritysten välinen yhteistyö, kulttuurien ymmärtäminen, teknologisoituminen, strateginen ajattelu ja ennakointi sekä kokonaisturvallisuuteen vaikuttavat kehityskulut. Myös toiminnan ja harjoitusten evaluointi on Laurean ydinosaamista, siinä missä tuloksista ja toiminnasta tiedottaminen.

Työskentelemme yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa ymmärtääksemme, miten voisimme rakentaa turvallisempaa, eri ihmisryhmien tarpeet huomioivaa, yhteiskuntaa, tuotteita ja palveluita.

Tutustu turvallisuusalan tutkimushankkeisiin

 

Turvallisuusalan julkaisuja

 • Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

  Ranta & Martikainen (toim.) (2018)
  Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa

  Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Väkivaltaiselle ekstremismille on lukuisia syitä ja sen ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista, monipuolista ja samalla joustavaa yhteistyötä muun muassa politikkojen, päättäjien, viranomaisten, perheiden ja ystävien kesken. Tässä oppaassa tarkastellaan radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin keskeisiä käsitteitä, ilmiön syntymekanismeja ja sen esiintymistä Suomessa. Samoin käydään läpi riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen periaatteita sekä lainsäädäntöä. Oppaassa tuodaan esille myös konkreettisia turvallisuustoimia radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi oppilaitos- ja korkeakouluyhteisössä.en

 • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

  Hyttinen, Hario & Österlund (eds.) (2017)
  Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention (PDF)

  As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, which has the possibility to make a real difference and impact generations to come, if the EU has done its homework properly. This publication, based on the Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention (IECEU) – project (funded by the European Commission H2020 Research Programme) provides lessons identified from eight different case studies and recommendations for the EU on how to improve the effectiveness and capabilities in future crisis management operations and conflict prevention, whether they be civilian, military or a combination of both. 

 

Lisätietoja: