Siirry sisältöön

Palveluliiketoiminta ja kiertotalous

Laurean palveluliiketoiminnan TKI-toiminta tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimukseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Kuvituskuva

Menestyvät organisaatiot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen yksilöllisen palvelukokemuksen ja selkeää lisäarvoa liiketaloudellisesti toteuttamiskelpoisella tavalla. Laurea tuo alueelliset ja globaalit toimijat sekä ekosysteemit (opiskelijat, innovatiiviset startupit ja yritykset, loppukäyttäjät, viranomaiset ja julkiset organisaatiot, alueelliset päättäjät ja korkeakoulut) tehokkaasti yhteen suunnittelemaan liiketoiminnalle olennaisia palveluja ja sosiaalisia innovaatioita yhdessä sidosryhmiensä kanssa.

Laurean Living Lab toiminta sisältää kehitysympäristöt, laboratoriot ja testialustat, jotka auttavat luomaan ja arvioimaan kehitettyjä palveluja yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta

  • hyödyntää ja kehittää palvelutarjonnan, prosessien sekä organisaation parantamiseen, innovointiin ja visualisointiin tarkoitettuja uusia palvelumuotoilumenetelmiä, tekniikoita ja työkaluja
  • kehittää kestäviä liiketoimintamalleja, jotka edistävät skaalautuvia ratkaisuja
  • luo ja arvioi ratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien kanssa aidoissa ympäristöissä
  • auttaa innovoimaan (luomaan uusia) tai kehittämään (nykyisiä) palveluja entistä hyödyllisemmiksi, käyttökelpoisemmiksi, houkuttelevammiksi ja tehokkaammiksi sekä organisaation kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi.


Olemme aktiivisesti mukana useissa palveluliiketoiminnan ja palvelumuotoilun verkostoissa, joita ovat esimerkiksi Finnish Service Alliance, Service Design Network ja European Network of Living Labs.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Lisätietoja: