Siirry sisältöön

Laurea Living Labs

Living labit ovat tärkeä osa Laurean LbD-mallia (learning by developing). Laurea tekee yhteistyötä alueen yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa aidoissa kehittämisympäristöissä.

Laurea Living Labit tosielämän kehittämisympäristöinä

Living labit ovat todellisia kehitysympäristöjä, joissa edistetään luovuutta, monipuolista oppimista sekä näkyvyyttä kestävän kehityksen, teknologisten, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden välillä.

Living labit synnyttävät käytäntöön perustuvia innovaatioita ja tukevat ideoiden sekä prototyyppien nopeaa kokeilua. Tieto syntyy moniäänisessä vuoropuhelussa, joka edistää yksilöiden ja organisaatioiden oppimista. Living labit haastavat opiskelijat ratkaisemaan aitoja työelämän ongelmia ja kehittämään asiakkaita voimaannuttavia käytäntöjä. Yhteisöllinen oppiminen on välttämätöntä innovaatiojärjestelmien kehittymiselle.

Laurean kuudella kampuksella tarjotaan pysyviä kehittämisympäristöjä:

Living Lab -kehittämisympäristöjä on myös kehitetty Laurean kampusten ulkopuolella. Sairaalat, kirjastot, kaupunginosat ja alueet ovat esimerkkejä näistä ympäristöistä. Esimerkiksi Toimiva sairaala -hankkeessa kehitettiin teknologisten innovaatioiden kehittämisympäristöjä yhteistyössä Vantaan kaupungin sairaalapalveluiden kanssa (tutustu hankkeen tulosjulkaisuun).

Living Labit TKI-toiminnassa

Laurean living labeissa pyritään soveltamaan monitieteistä näkökulmaa aidoissa ongelmissa, jotka ovat moniulotteisia. 

Laurea living labit perustuvat avoimen innovaation periaatteeseen ja jaettuun kumppanuuteen, jossa yhdistellään eri osapuolten ideoita, tietoa ja voimavaroja. Toimijat tyypillisesti täydentävät toisiaan roolien ja kiinnostuksen kohteiden osalta.. 

Julkaisut ja oppaat

 • Laurealaisten living lab -julkaisuja 

  Juujärvi, S. & Pesso, K. (2013). Actor Roles in an Urban Living Lab: What Can We Learn from Suurpelto, Finland?. Technology Innovation Management Review, 3(11), 22-27.

  Kantola, T. & Hirvikoski, T. (2012). Living Lab monitasoisena oppimisympäristönä [Living Lab as a multilevel learning environment]. Teoksessa K. Mäki & H. Kotila (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2, 35–52. Helsinki: Edita,

  Lassila, S. & Rantanen, T (toim.) (2012). Käyttäjälähtöisyyttä oppimassa. SYMBIO Living Lab –hankkeen kokemuksia käyttäjälähtöisestä tapahtumatuotannosta [Learning user-centredness. Experiences from SYMBIO Living Lab project] Haaga-Helian julkaisusarja. Kehittämisraportteja 1/2012. Helsinki, Finland. Käyttäjälähtöisyyttä oppimassa (pdf)

  Lehto, P. & Leskelä, J. (2011). (toim.) Interaktiivinen HyvinvointiTV® ja käyttäjälähtöiset ePalvelut. Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B44. Vantaa: Laurea -ammattikorkeakoulu. Loppuraportti Theseuksessa.

  Ronkainen, K. & Silvennoinen, P. (toim.) (2015). Toimiva sairaala Living Lab. [Smart Hospital Living Lab] Laurea Publications 47. Vantaa, Finland. Toimiva sairaala -julkaisu Theseuksessa.

 • Living labs -oppaita