Siirry sisältöön

Laurea Living Labs

Living labit eli elävät laboratoriot ovat käyttäjälähtöisiä avoimen innovaation ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tosielämän ympäristöissä.

Living Labit Laurean strategisena valintana

Living labit eli elävät laboratoriot ovat käyttäjälähtöisiä avoimen innovaation ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tosielämän ympäristöissä. Laurean living labit pyrkivät yhdistämään ammattikorkeakoulun kolme tehtävää, koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä alueellisen kehittämisen, yhdeksi kokonaisuudeksi. Ne toimivat yhteistyössä yritysten, kuntien ja kaupunkien, muiden tutkimuslaitosten sekä kansalaisten ja kuluttajien kanssa pyrkien luomaan uusia tuotteita ja palveluja. Living lab -toiminnassa taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastataan uudella teknologialla ja paremmilla ammatillisilla käytännöillä, jotka vauhdittavat kilpailukykyisten liike- ja palvelutoimintamallien pääsyä kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Laurea on vahvistanut asemaansa innovaatiotoimijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittämällä uudenlaista innovaatiokulttuuria sekä jakamalla näyttöön perustuvaa tietoa ja menetelmäosaamista kumppaneille. Laurea on ollut Euroopan Living Lab verkoston (ENoLL) aktiivinen jäsen sen perustamisesta vuodesta 2006 alkaen. ENoLL perustettiin Suomen puheenjohtajuuskaudella ja se saa tukea Euroopan Unionilta. Siihen kuuluu yli 170 vertaisarvioitua living labia ympäri maailmaa.

Laurea Living Labit tosielämän ympäristöinä

Laurean living labit sijaitsevat erilaisissa tosielämän ympäristöissä. Autenttiset ympäristöt edistävät luovuutta ja monitasoista oppimista sekä tekevät näkyväksi monimutkaiset yhteydet teknologisten, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden välillä. Ne synnyttävät käytäntölähtöisiä innovaatioita ja tukevat nopeaa ideoiden ja prototyyppien kokeilua. Tieto luodaan moniäänisessä dialogissa, joka tukee yksilöiden, organisaatioiden ja alueiden oppimista. Living labit haastavat opiskelijat ratkomaan aitoja työelämän ongelmia ja kehittämään asiakkaita voimaannuttavia käytäntöjä. Yhteisöllinen oppiminen on edellytys innovaatiojärjestelmien kehittymiselle.

Laurean kuusi kampusta tarjoavat pysyviä kehittämisympäristöjä. BarLaurea on monipuolinen opiskelijaravintola, jolla on päivittäin 1000 asiakasta Leppävaaran kampuksella. Sairaalat, kirjastot, kaupunginosat ja alueet ovat esimerkkejä Laurean seinien ulkopuolella olevista ympäristöistä. Toimiva sairaala -hankkeessa luotiin teknologisten innovaatioiden kehittämisympäristöjä yhteistyössä Vantaan kaupungin sairaalapalveluiden kanssa.

Postereiden esittelyä Espoon keskuksessa.

Entressen kauppakeskus Espoon keskuksessa ja Infopaviljonki Suurpellossa ovat toimineet kehittämisympäristöinä useissa hankkeissa.

 

Living Labit TKI-toiminnan lähestymistapana

Laurean living labeissa pyritään soveltamaan monitieteistä näkökulmaa tosielämän ongelmien monisäikeisyyden vuoksi. Kehittäminen perustuu kehämäiseen prosessiin, jossa hyödynnetään eri tiedonlajeja radikaalien innovaatioiden synnyttämiseksi. Laurean nykyiset hankkeet kattavat palveluliiketoiminnan, yrittäjyyden, sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan ja kaupunkikehittämisen. Hankkeissa käytetään erityisesti palvelumuotoilua, osallistavia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä sekä kehitetään uusia lähestymistapoja ja välineitä innovaatiotoimintaan.

Laurea living labit perustuvat avoimen innovaation periaatteeseen ja jaettuun kumppanuuteen, jossa yhdistellään eri osapuolten ideoita, tietoa ja voimavaroja. Toimijoilla on tyypillisesti toisiaan täydentäviä rooleja ja kiinnostuksen kohteita. Yritykset kehittävät uusia kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita, kun taas julkisen sektorin toimijat mahdollistavat monenlaisia resursseja ja tukevat kehittämistoimintaa edistääkseen päämääriään ja poliittisia tavoitteitaan. Tutkimusorganisaatiot ovat vastuussa yhteisestä tiedontuotannosta sekä tarjoavat menetelmiä ja innovaatio-osaamistaan muiden käyttöön. Käyttäjät edustavat rivikansalaisia ja kuluttajia, jotka haluavat kehittää ja kokeilla uusia tuotteita ja palveluja arkielämässään.

 

Julkaisut ja oppaat

 

Esimerkkejä Living lab -hankkeista