Siirry sisältöön

Event Living Lab

Laurean Event Living Lab kokoaa yhteen tapahtumateollisuuden toimijat ja alalle hakeutuvat Limelight-täydennyskoulutusten parissa 2023-2024. Lisäksi tila tarjoaa monipuoliset puitteet tapahtumatuotannon ja -johtamisen opintojaksojen käytännön harjoitteluihin.

Tapahtumateollisuus on 2,35 miljardin euron arvoinen valtakunnallinen toimiala, joka työllistää lähes 200 000 ihmistä ja tuottaa 1,2 % Suomen BKT:sta (Tapahtumateollisuus 2023).

Laureassa tapahtumatuotannon ja -johtamisen opinnot ovat kiinteä osa sekä suomenkielistä että englanninkielistä restonomikoulutusta, lisäksi täydentäville opintojaksoille osallistuu vuosittain opiskelijoita myös liiketalouden, turvallisuuden ja sote-puolen koulutuksista.

Monialainen yhteiskehittäminen on antoisaa, fyysisten ja digitaalisten tapahtumaympäristöjen monimuotoisuus asettaa uudenlaisia haasteita ja tuo samalla myös uudenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle. Tässä ympäristössä on erityisesti kiinnitetty huomiota digitaalisuuteen, liikuteltava striimauslaitteisto tarjoaa mahdollisuuksia myös tapahtumien tuottamiseen Laurean EventLab -brändin alla talon ulkopuolella.

Pitkäjänteinen yhteistyö eri yritysten ja yhteisöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa TKI-toimintaa (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) monipuolisesti. Tapahtumatuotannon- ja johtamisen koulutuksessa on toteutettu yhteistyötä muun muassa Nenäpäiväsäätiön, Suomen Uimaliiton, Sisäilmayhdistyksen, sekä kansainvälisen SDG Action Festivalin kanssa. Lisäksi jäsenyys Tapahtumateollisuus ry:ssä tarjoaa mahdollisuuden olla mukana aktiivisessa keskustelussa alamme kehittämiseksi.

fiilistelytarrast.jpg

Limelight-hanke 

Laurea-ammattikorkeakoulun organisoiman Limelight –hankkeen tavoitteena on yritysten liiketoiminnan kehittäminen pandemia-ajan jälkeisten vaatimusten mukaisesti sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Limelight-koulutuksissa perehdytään tapahtumien tulevaisuuteen erilaisista näkökulmista: tapahtumamuotoilua, asiakaskokemuksen kehittämistä, digikyvykkyyttä, palvelumuotoilua. Koulutukset on suunnattu tapahtuma- ja majoitusliiketoiminnan ammattilaisille sekä alasta kiinnostuneille, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoina saman aikaisesti. 

 

Lisätietoja: