Siirry sisältöön

Etsitkö harjoittelijaa tai työntekijää?

Löydä kauttamme osaava ja motivoitunut suomen- tai englanninkielinen opiskelija harjoittelijaksi tai pidempään työsuhteeseen. Ilmoita avoimesta harjoittelu- tai työpaikasta!

Yritykset voivat ilmoittaa veloituksetta avoimesta työ- tai harjoittelupaikasta Laurean opiskelijoille. Rekisteröitymällä Tuudoon yritykset voivat myös:

•    Päivittää ilmoitusta ja paikan täyttyessä poistaa ilmoituksen itse
•    Muokata yrityksen tietoja sekä lisätä logoja, kuvia ja PDF-tiedostoja
•    Ilmoitus myös poistuu automaattisesti hakuajan päätyttyä

Jätä tiedot vapaasta harjoittelu- tai työpaikasta

Työharjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija oman alansa käytäntöihin aidossa työympäristössä. Työharjoittelujakson aikana opiskelija voi osallistua monenlaisiin kehittämistehtäviin työnantajakumppanin organisaatiossa. Opiskelija saa työharjoittelusta arvokasta työkokemusta ja käytännön ammattitaitoa, josta hyötyy myös työnantaja. Lisäksi työnantaja saa harjoittelujen kautta potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudeksi.

Harjoittelujakson pituus kestää yleensä kokopäivätyönä 2,5:stä viiteen kuukauteen tai osa-aikaisena 400-800 tuntia. Joissain koulutuksissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa harjoittelut kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan.

Julkaisemme ilmoituksesi opiskelijoiden sisäisessä verkkopalvelussa, jossa opiskelijat voivat vapaasti selata vapaana olevia harjoittelu- tai työpaikkoja. Terveys- ja sosiaalialan harjoittelupaikat välitetään ammattikorkeakoulujen yhteisen Jobiili-palvelun kautta.

 • Ohjeita hyvän työpaikkailmoituksen tekemiseen 

  Selkeä otsikointi

  • Kun työnimike on esitetty selkeästi, niin juuri sinun työpaikastasi kiinnostuneet hakijat löytävät sen varmemmin. Yrityksen tahtoessa toteuttaa luovaa otsikointia, kannattaa kuitenkin sisällyttää tehtävän työnimike selkeästi otsikkoon.
  • Jos kyseessä on harjoittelu tai opinnäytetyöaihe, tämä kannattaa kertoa jo otsikoinnissa.


  Kerro mille ajalle haette tekijää, toivottu aloitusajankohta sekä työpaikan sijainti

  Lyhyt tiivistelmä yrityksestä ja sen toiminnasta

  • Tämä luo mielenkiintoa ja selkeämpää kokonaiskuvaa työpaikasta ja työympäristöstä

  Keskeisimmät työtehtävät

  • Työnimikkeillä saattaa olla eri yrityksissä erilaiset työtehtävät, joten ne kannattaa mainita ilmoituksessa. Kuvaile työtehtäviä kattavasti, mutta selkeästi. Voit myös kertoa, että millaiset tavoitteet tehtävässä on, sillä tämä voi auttaa hakijaa ymmärtämään työtehtäviään ja omaa rooliaan selkeämmin. Etenkin harjoittelupaikkailmoituksessa olisi hyvä tuoda esille, millaista ammatillista osaamista ja ymmärrystä opiskelija saa kyseisestä harjoittelupaikasta.
  • Mitä taitoja, koulutustaustaa tai muita vaatimuksia hakijalta etsit
   On tärkeää kertoa, millaisia odotuksia ja vaatimuksia hakijaa kohtaan on. Ilmoitukseen ei kannata listata ihan kaikkia odotuksia vaan kannattaa valita tärkeimmät asiat. Kun ilmaiset odotukset hyvin työpaikkailmoituksessa, saat kohdennettua työpaikkaa juuri oikeille hakijoille ja lisäksi hakijat osaavat kertoa CV:ssä ja hakemuksessa paremmin juuri niistä asioista, joista haluat kuulla.
  • Kannattaa myös tuoda selkeästi ilmi, mitkä ovat vaatimuksia ja mitkä ovat plussaa, mutta eivät ole varsinaisia vaatimuksia. Suurin osa hakijoista, etenkin opiskelijat, lukevat vaatimuksia todella kirjaimellisesti ja jättävät usein hakematta tehtävää, sillä kokevat, etteivät täytä kaikkia vaatimuksia.

  Kerro työpaikan etuuksista ja kyseisen työtehtävän mahdollisesta lisäarvosta hakijalle

  • Työpaikan tuomat edut saavat työnhakijan kiinnostuksen vahvistumaan työpaikkaa kohtaan. Kannattaa tuoda esille miksi juuri hakijan kannattaisi hakea tätä tehtävää ja teidän yritykseen.

  Kerro hakuohjeet ja yhteyshenkilöt

  Jos on kyse palkattomasta harjoittelusta, kannattaa se ilmaista ilmoituksessa selkeästi.

 • Yhteistyö harjoittelussa 

Usein kysytyt kysymykset

 • Miten pitkä harjoittelu on? 

  Harjoittelujakson pituus on vaihtelee 2,5:stä kuukaudesta viiteen kuukauteen. Laurean opiskelijoiden opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, jotka opiskelija voi suorittaa joko kahtena erillisenä harjoitteluina tai yhtenä pidempänä harjoitteluna. Harjoittelun voi suorittaa myös osa-aikaisena, jolloin yhden harjoittelukauden pituus on 400h. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoittelu myös kesäaikana, jolloin harjoittelujaksosta voidaan muodostaa määräaikainen työsuhde kesätyön tapaan.

 • Milloin opiskelija voi aloittaa harjoittelun?  

  Opiskelija voi suorittaa harjoittelun joustavasti eri vaiheessa opintojaan, joten harjoittelun ajankohta on helposti sovitettavissa harjoittelupaikan tarjoajan tarpeeseen. 

 • Millainen harjoittelusopimus opiskelijan kanssa tehdään?  

  Palkallisessa harjoittelussa opiskelija on työsuhteessa harjoittelupaikkaan ja tällöin opiskelija ja työnantaja tekevät keskenään erillisen työsopimuslain mukaisen työsopimuksen. Palkattoman harjoittelun aikana harjoittelija on Laurean opiskelijana, jolloin opiskelija, harjoittelupaikan edustaja ja Laurean edustaja tekevät harjoittelusopimuksen.