Siirry sisältöön

DigiJOUJOU -Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin (DIGIJOUJOU)

Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luodaan joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuvat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin. Lue lisää hankkeen nettisivuilta https://blogs.aalto.fi/digijoujou/hankkeessa-tapahtuu/

  • Toteutusaika:1.3.2017 - 31.7.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Yhteyshenkilö: