Siirry sisältöön

DigiJOUJOU -Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin (DIGIJOUJOU)

Hankkeessa luotiin kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa. Samalla kehitettiin kieltenopettajien digipedagogista osaamista ja luotiin joustavia toteutustapoja suomen ja ruotsin opetukseen ja ohjaukseen. Kehittämistoimet kohdistuivat suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä -opintoihin sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin. Lue lisää hankkeen nettisivuilta https://blogs.aalto.fi/digijoujou/hankkeessa-tapahtuu/

  • Toteutusaika:1.3.2017 - 31.7.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Tarja Paukkeri