Siirry sisältöön

Laurea läpäisi Karvin auditoinnin erinomaisin tuloksin – vahvuutena koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen

Auditointiryhmältä erityistä kiitosta Laurealle myös aluetta kehittävästä avainkumppanuusmallista.

Laurea-ammattikorkeakoulu on läpäissyt erinomaisin tuloksin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin. Laurealle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Laurea sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta koulutuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja aluetta kehittävästä avainkumppanuusmallista. Opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät on Laureassa osallistettu hyvin mukaan kehittämiseen.

Kehittämispohjainen toimintamalli tukee koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä

Laureassa on kehitetty pitkäjänteisesti kehittämispohjaista oppimisen toimintamallia (Learning by Developing, LbD). Toimintamalli tukee erinomaisesti koulutusten työelämäläheisyyttä ja opiskelijakeskeisyyttä ja edistää sekä opiskelijoiden että opettajien verkostoitumista työelämän kanssa. Laureassa tarjotaan opiskelijoille monipuolisia ohjaus- ja tukipalveluita, joita kehitetään myös aktiivisesti. Opiskelijat, henkilöstö, työelämän edustajat sekä alumnit osallistuvat systemaattisesti koulutuksen kehittämiseen.

Auditointiraportissa suositellaan, että Laureassa voisi edelleen kehittää tavoitteellisesti osaamisen arvioinnin tapoja ja koulutuksen kansainvälisyyttä sekä varmistaa niiden yhdenvertainen toteutuminen eri koulutuksissa. Myös henkilöstön alakohtaisen sisältöosaamisen ajantasaisuudesta ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä olisi hyvä huolehtia nykyistä systemaattisemmin.

Laurean avainkumppanuusmalli kehittää koko Uudenmaan aluetta

Karvin auditointiryhmä toteaa, että Laurean aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli on innovatiivinen ja organisaatiota kehittävä, ja sillä on selkeät tavoitteet. Avainkumppanuusmalli sitoo hyvin eri avainkumppaneita yhteen.

- Aluetta kehittävä avainkumppanuusmalli antaa Laurealle erinomaisen mahdollisuuden kehittyä alueen keskeiseksi vaikuttajaksi työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittäjänä koko Uudellamaalla, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Avainkumppanuusmallin lisäksi Laurean Living Lab -toiminta sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot luovat pitkäjänteiseen kehittämiseen kannustavan ilmapiirin.

Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on oleellinen osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. TKI-toimintaa toteutetaan koko korkeakoulussa, ja suhtautuminen siihen on innostunutta ja tavoitteellista.

Laatujärjestelmä toimii Laureassa arjen kehittämisen työkaluna

Korkeakoulun laatujärjestelmä on Laureassa hyväksytty ja päivittäin käytetty työkalu. Laurean laatujärjestelmän kehittämiseen on osallistettu laajasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Henkilöstö on sisäistänyt hyvin Laurean kriittiset muutoshankkeet, auditointiryhmä kiittää.

Rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski kertoo, että laatujärjestelmän auditoinnit ovat osoittautuneet Laurea-ammattikorkeakoulussa hyvin merkittäväksi korkeakoulun toiminnan kehittämisen kannalta.

-          Olemme Laureassa valtavan iloisia ja nöyrästi ylpeitä vaikuttavasta kehityksestä, jonka auditointiryhmä on toiminnassamme tunnistanut, Koski toteaa.
-          Suhtaudumme päättyneen kolmannen auditointikierroksen tuloksiin innostuneen uteliaasti. Pohdimme jo kehittämismahdollisuuksia, joita päättynyt auditointi ja siinä saatu palaute meille avaa.

Myös laadunhallinnasta Laureassa vastaava johtaja Jaana Ignatius on iloinen auditointituloksesta:

-          Auditointitulos on osoitus pitkäjänteisestä, tuloksellisesta ja osallistavasta toimintamme laadun kehittämisestä. Tulos rohkaisee meitä jatkamaan vaikuttavaa, jatkuvan kehittämisen periaatteeseen nojaavaa kehittämistyötä, hän sanoo.

Tutustu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedotteeseen ja auditointiraporttiin kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: