Siirry sisältöön

Laurean TKI-toiminta palkittiin Recognised by EFQM -tunnustuksella Laatupäivässä

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvuudeksi todettiin muun muassa selkeä ja osallistava strategia.

Vararehtori Mari Vuolteenaho vastaanotti Laadun kehittäjä -tunnustuksen 10.11. järjestetyssä Laatupäivässä.

Laurea on jälleen saanut tunnustusta Suomen Laatukeskuksen järjestämässä Laatupäivässä 10.11. Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle toteutettiin ulkoinen EFQM-arviointi ja nyt Laurealle luovutettiin Recognised by EFQM -tunnustus.

Laurean TKI-toiminta sai EFQM-arvioinnista erinomaista palautetta. Erityisesti Laurean vahvuudeksi nostettiin selkeä ja osallistava strategia, jossa TKI on vahvasti mukana. Arviointipalautteessa todetaan, että TKI-toimintaan liittyvät strategiset valinnat, kuten esimerkiksi valitut tutkimusohjelmat sekä alueellisen kehitystoiminnan konseptoiminen avainkumppanimalliksi, ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi.

EFQM-arvioinnissa nostettiin vahvuutena esiin myös opetuksen ja TKI:n integraatio sekä dialogi kumppaneiden kanssa. Laurean pedagoginen malli LbD (Learning by Developing) tukee oppimisen ja TKI-hankkeiden integrointia sekä dialogia Laurean kumppaneiden, kuten alueellisten toimijoiden, rahoittajien ja alumnien kanssa.

Myös toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi (TTS) sai kiitosta, sillä se konkretisoi strategiset tavoitteet osaksi vuosisuunnittelua ja henkilöstön työnkuvien suunnittelua. TKI-toiminnan näkökulmasta esimerkkejä onnistuneista ilmenemistä ovat esimerkiksi hankevalmistelu-ja seurantaprosessit.

Arvioinnin tavoitteena on se, että Laureassa voidaan hyödyntää ulkoisen arviointiryhmän arvioita TKI-toiminnan pitkän aikavälin kehittämisessä. Kehittämiskohteissa mainittiin muun muassa TKI-toiminnan vaikuttavuuden entistä tarkempi seuranta. 

Rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski on iloinen Laurean TKI-toiminnan saamasta tunnustuksesta:

- Olen vaikuttunut korkeakoulumme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä volyymin että laadun kehityksestä, josta tämä tunnustus on myös hyvä osoitus. Haluan välittää osaltani lämpimät onnittelut ja kiitokset korkeakoulumme TKI-toiminnan kehittäjille, Koski toteaa.

Lisätietoja: