Siirry sisältöön

Uraseurantakysely: Laureasta valmistuneet tyytyväisiä koulutukseensa ja työuraansa

Uraseurantakyselyssä kartoitetaan viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työuraa ja tyytyväisyyttä opintoihin.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille toteutettiin jälleen loppuvuodesta 2023. Kysely lähti kaikille vuonna 2018 valmistuneille. Laureasta valmistuneista opiskelijoista kyselyyn vastasi 760 alumnia. 

Laureasta valmistuneet ovat kyselyn vastausten perusteella tyytyväisiä työuraansa. Kyselyyn vastanneista Laurea-alumneista 85 % on tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 81 % tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon työuran kannalta. 

”Koen, että tutkinnon suorittaminen on ollut isossa roolissa uralla etenemisen kannalta. Laureassa saamani valmiudet ja toimintamallit ovat auttaneet minua  paljon työelämässä.” 

 

”Tutkinto on mahdollistanut hakemaan eri tehtäviin ja olenkin päässyt uralla eteenpäin.”

 

Poimintoja valmistuneiden vastauksista.

Tiivis työelämäyhteistyö tukee opiskelijoiden työllistymistä 

Myös Laureasta valmistuneiden työllistymistilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen on hyvä; 75 % vastanneista on kokopäivätyössä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja 12 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimii 3 % vastaajista. Vailla työtä olevia on 1 % viisi vuotta sitten valmistuneiden joukossa. 

Laureassa tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana tukee vahvasti oppimista ja opiskelijoiden työllistymistä. Taidot, jotka kyselyyn vastanneiden ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden mielestä kehittyvät opintojen aikana hyvin ja joita pidetään tärkeinä nykyisessä työssä ovat kyky oppia ja omaksua uutta, oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus sekä itsenäisen työskentelyn taito ja ajanhallinta.  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet pitävät tärkeinä työelämätaitoina opintojen myötä kehittyviä kehittämisosaamista, tiedonhankintataitoja sekä kyky oppia ja omaksua uutta. 

Tulosseminaarista lisätietoa uraseurantakyselyn valtakunnallisista tuloksista 

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely lähetetään vuosittain viisi vuotta aikaisemmin ammattikorkeakouluista valmistuneille. Kysely tuottaa tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan. Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. 
 
Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantaverkosto järjestää 12.3.2024 tulosseminaarin, jossa pureudutaan tarkemmin kyselyn tuottamaan tietoon. Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu tapahtumasivulla. 
 
Lisätietoja valtakunnallisen uraseurannan tuloksista löytyy opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.