Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 1.-15.9.2021. Tietojenkäsittelyä voit opiskella päiväopintoina Tikkurilan kampuksella ja monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn opinnoissa voit suuntautua ohjelmointiin, digitaalisten palveluiden suunnitteluun tai sovellusten kehittämiseen.

Erillishaku englanninkielisiin liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutuksiin AMKoodariopintojen perusteella

Jos olet kiinnostunut opiskelemisesta englanninkielisissä Service Business Management tai Business Information Technology-koulutuksissamme ja sinulla on suoritettuna vähintään 30 opintopisteen edestä AMKoodari-opintoja, voit päästä opiskelemaan koulutuksiin erillishaun kautta ilman, että sinun tarvitsee hakea opiskelupaikkaa korkeakoulujen yhteishaussa.  Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan verkossa ja liiketalouden koulutus päiväopintoina Laurean Leppävaaran kampuksella.

Lue lisää erillishausta

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto koostuu ydinopinnoista ja täydentävistä opinnoista, joissa yhdistyy liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaaminen. Opinnoissa keskitytään erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Pääset perehtymään monipuolisesti IT-alaan ja sen tehtäviin kuten ohjelmointiin, verkkosivujen kehittämiseen sekä tietoturvaan. Tietojenkäsittelyn IT-tradenomille on tärkeää hallita myös liiketalouden perusteita projektinhallinnasta ja johtamisesta sekä liiketoiminnan perusteita ja viestintää.

Tietojenkäsittelyn koulutukseen sisältyy sekä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tehtäviä projektiopintoja että käytännönläheisiä luentomuotoisia opintoja. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta myös verkossa.

Ydinosaamisen opinnot

Tietojenkäsittelyn ydinopinnot alkavat tietotekniikan ja liiketalouden peruskäsitteiden haltuun ottamisella: ohjelmoinnin ja tietokantojen perusteita sekä yleistä osaamista laitteistoista, tietoturvasta ja -verkoista. IT-opinnoissa tämä tarkoittaa luentoja sekä opitun teorian soveltamista käytännössä.

Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä, palvelumuotoilua ja markkinointia.

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:
•    Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
•    Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
•    Service Business (30 op)
•    Harjoittelut, 2 kpl (30 op)
•    Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Työelämän tarpeisiin pohjautuvat täydentävät opinnot syventävät osaamistasi ja sinun on mahdollista valita niitä opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa.

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa sinun tulee valita vähintään 30 opintopistettä ICT-alan täydentäviä opintoja. 

Voit myös suorittaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suuntautumisopintoja (30 op.)

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Tietojenkäsittelyn opinnoissamme luentomuotoinen opiskelu yhdistyy yritysten kanssa tehtäviin projektiopintoihin. IT-tradenomiopinnoissa keskeisenä osana on opiskelu yhdessä myös muiden alojen opiskelijoidemme kanssa.

Ydinopintoihin kuuluu viiden opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi syventyä enemmän täydentävien opintojen myötä. Voit opiskella esimerkiksi Javaa, C#:aa, C:tä, PHP:ta, Rubya tai Pythonia.  Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta voit kehittyä IT-ammattilaiseksi myös ilman ohjelmointiosaamista.

Opetusmuodot

Voit opiskella tietojenkäsittelyä päivä- tai monimuoto-opintoina. 

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen. Monimuodon lähiopetusta toteutetaan syksyllä 2021 alkavassa koulutuksessa (Leppävaara) torstai-iltaisin viikoittain (muutokset mahdollisia).

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluvut

Hyväksiluvut katsotaan opiskelijakohtaisesti oman tutoropettajan kanssa opintojen jo alettua. Pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja ei voida suoraan hyväksyä osaksi käytävää tutkintoa, koska aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa nykyisen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista. 

Omaa osaamistaan on mahdollista osoittaa esimerkiksi työn opinnollistamisella tai tekemällä näyttöjä ja saada sitä kautta hyväksilukuja suoritettua. Osaamista voidaan todentaa eri tavoin ja osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Tietojenkäsittelyn koulutus on vahvasti kansainvälinen ja tietojenkäsittelyn osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen myös ulkomaille. Opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelet osan opintojaksoista yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta.

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain.

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Valmistuneen IT-tradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. IT-tradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa.

Digitaalisten palveluiden kehittäjänä voit työllistyä esimerkiksi verkkosivusuunnittelijaksi, web-analyytikoksi tai projektipäälliköksi. Sinulla on myös hyvät valmiudet työskennellä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin parissa.

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä.

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Sinun ei tarvitse osata koodaamista ennen opintoja. Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Katso video tietojenkäsittelyn koulutuksesta Laureassa

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.