Siirry sisältöön

Opinnoissa keskitytään uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen asiakaskeskeisesti.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkiammattinimikkeitä: järjestelmäasiantuntija, tietoturva-asiantuntija, web-suunnittelija, junior-ohjelmoija, UI/UX-suunnittelija tai ratkaisukonsultti.

Tietojenkäsittelyn koulutus Laureassa yhdistää käytännönläheisesti IT-alan osaamisen ja liiketaloudellisen näkökulman. Erityisesti opinnoissa keskitytään uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen asiakaskeskeisesti. Tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto antaa hyvät perusvalmiudet moniin työelämän tehtäviin. Valinnaisten opintojen kautta voi erikoistua oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi web- ja mobiiliohjelmointiin, tietoturvaan tai digitaalisten palveluiden suunnitteluun.

Millaista opiskelu on?

Tietojenkäsittelyn opinnot alkavat tietotekniikan ja liiketalouden peruskäsitteiden haltuun ottamisella: ohjelmoinnin ja tietokantojen perusteita sekä yleistä osaamista laitteistoihin, tietoturvaan ja -verkkoihin liittyen. IT-opinnoissa tämä tarkoittaa myös luentoja, mutta koko ajan huomio kiinnitetään ennen kaikkea opitun teorian soveltamiseen käytännössä.

Laureassa voit valita juuri itsellesi sopivan opiskelutavan; päiväkoulutuksen, jossa opiskellaan pääsääntöisesti kampuksien tiloissa, monimuoto-opinnot, jotka mahdollistavat opiskelun työn ohella tai verkkopohjaiset opinnot, joissa lähiopetus on vähäistä.

Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä, palvelumuotoilua ja markkinointia. 

Liiketaloudellinen osaaminen antaa Laureasta valmistuville IT-tradenomeille hyvän pohjan työskennellä monipuolisissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Liiketalouden opintoihin kuuluu myös jonkin verran esseiden ja raporttien kirjoittamista sekä korkeakouluopintoihin kuuluvaa oman oppimisen ja osaamisen analysointia.

Sekä IT-alan että liiketalouden osalta oppiminen on koko ajan käytännönläheistä ja työnsä tulokset näkee heti konkreettisesti. Opintojen edetessä osaamista sovelletaan entistä enemmän aidoissa työelämäprojekteissa työelämän kumppaneiden kanssa. Projektit voivat olla esimerkiksi yritysten olemassa olevien palveluiden kehittämistä tai uusien palveluiden suunnittelemista.

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu työharjoittelua yhteensä 30 opintopisteen eli 5 kuukauden verran. Työharjoittelujakso on tärkeässä roolissa jokaisen opiskelijan oman urapolun rakentumisessa ja työllistymisessä. Harjoittelujakso ajoittuukin opintojen loppupuolelle, jolloin omaa suuntautumista on voinut pohjustaa valinnaisten opintojen kautta. Harjoittelu suositellaan tehtäväksi yhdessä 5 kuukauden mittaisessa jaksossa, jolloin opiskelija saa arvokkaan lisän ansionluetteloonsa.

Tutustu opetussuunnitelmiin

 

Työllistyminen

ICT-alan tehtäväkenttä työelämässä on erittäin laaja, mutta pohjan työelämässä menestymiselle muodostavat IT-alan perusperiaatteiden hallitseminen, analyyttinen ajattelu sekä kyky oppia uutta. Täydelliseksi IT-alan ammattilaiseksi ei kehitytä pelkästään opiskelemalla, vaan työelämässä tapahtuva oppiminen ja erikoistuminen ovat erittäin tärkeässä roolissa. Opinnoissa korostetaan myös omaa harrastuneisuutta ja halua opetella tutkintoon kuulumattomia asioita itsenäisesti.

IT-tradenomeille on monenlaisia työmahdollisuuksia tarjolla kaikilla toimialoilla. Tyypillisiä harjoittelupaikkoja ja ensimmäisiä työtehtäviä voivat olla esimerkiksi erilaiset suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät: web-suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, testaus, ylläpito- ja käytöntukitehtävät. Työnimike voi olla esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, tietoturva-asiantuntija, web-suunnittelija, junior-ohjelmoija, UI/UX-suunnittelija tai ratkaisukonsultti.

Liiketalouden osaaminen tukee työllistymistä digitaalisten palveluiden kehittämisen työtehtäviin, joko järjestelmien toimittajaorganisaatioihin tai käyttäjäorganisaatioihin. Myös järjestelmien välinen tiedonkulku ja siten integraatioiden hallinta tarvitsee osaajia.

Työnantajat arvostavat IT-alan ammattilaisissa erityisesti hyvää ja monipuolista perustaitojen ja -tietojen osaamista. Myös käyttäjäkeskeisyys sekä palveluiden kehittämiseen liittyvät taidot ja menetelmät ovat tärkeitä. Kaikkein tärkeintä alalla menestymisessä on kuitenkin hyvä asenne, ongelmanratkaisutaidot sekä kyky oppia jatkuvasti uutta, sillä tekniikka muuttuu jatkuvasti ja yhä nopeammin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

 

Usein kysyttyä tietojenkäsittelykoulutuksesta

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Katso video tietojenkäsittelyn koulutuksesta Laureassa

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Maanantaisin (n. kerran kolmessa viikossa) ja tiistai-iltaisin (joka viikko). Lisäksi tarvittaessa intensiiviikko kerran lukukaudessa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.

Kevään toinen yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Keväällä 2020 on kaksi erillistä korkeakoulujen yhteishakua

Kevään 1. yhteishaussa (8.-22.1.2020) voit hakea englanninkielisiin koulutuksiimme ja kevään 2. yhteishaussa (18.3. - 1.4.2020) voit hakea suomenkielisiin koulutuksiimme. Näissä hauissa haetaan erillisillä hakulomakkeilla, joihin molempiin voi täyttää kuusi hakutoivetta.

Hakemisen ohjeet