Siirry sisältöön

Seuraavan kerran voit hakea koulutukseen kevään yhteishaussa 16.-30.3.2022. Kevään yhteishaussa tietojenkäsittelyn koulutus on tarjolla päiväopintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Digitaalisten palvelujen kehittämisen opinnoissa saat kokonaiskuvan palvelujen kehityksestä suunnittelusta testaukseen.  

Koulutuksen sisältö

Digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä ja osaamista digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Digitaalisten palvelujen kehittämiseen painottuvassa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa perehdyt monipuolisesti IT-alaan ja digitaalisten palvelujen kehitykseen vaatimusmäärittelyistä ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta sovelluskehitykseen ja testaukseen. 

Tietojenkäsittelyn IT-tradenomille hallitsee kokonaiskuvan digitaalisten palveluiden kehityksestä ja tässä koulutusohjelmassa pääset kulkemaan kehitysprosessin eri vaiheet läpi.  

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto koostuu ydinopinnoista ja täydentävistä opinnoista, joissa yhdistyy liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaaminen. Opinnoissa on sekä yhteistyökumppanien kanssa tehtäviä projektiopintoja että käytännönläheisiä luentomuotoisia opintoja. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta myös verkossa. 

Ydinosaamisen opinnot

Tietojenkäsittelyn ydinopinnot aloitetaan ohjelmoinnin ja tietokantojen, tietoverkkojen ja tietoturvan perusteiden opiskelulla. Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, yrittäjyyttä palvelumuotoilua ja markkinointia. 

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:
•    Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
•    Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
•    Sustainability and Business Analysis (30 op)
•    Harjoittelut (2 x 15 op)
•    Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Täydentäviä opintoja valitaan yhteensä 60 op, joista vähintään 30 op tulee olla it-alan opintoja. Digitaalisten palvelujen kehityksen täydentävät opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:  

Digitaalisten palvelujen kehittämisen koulutusohjelmassa opit hallitsemaan palvelukehityksen koko kaaren käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sovelluskehityksen kautta testaukseen.

Täydentävät opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

•    Ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen suunnittelu:  
•    Sovellusten kehittäminen  
•    Testaus ja laadunvarmistus 
•    Muu täydentävä It-osaaminen

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Voit myös suorittaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suuntautumisopintoja (30 op.) 

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua. IT-tradenomiopinnoissa keskeisenä osana on opiskelu yhdessä myös muiden alojen opiskelijoidemme kanssa. 

Opetusmuodot

Opetus järjestetään monimuoto-opintoina.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen.  

Monimuodon lähiopetusta toteutetaan tammikuussa 2022 alkavassa koulutuksessa seuraavalla tavalla:  

Leppävaarassa opiskelu on pääsääntöisesti verkko-opiskelua ja opinnot aloitetaan 3-päiväisellä ryhmätapaamisella Leppävaaran kampuksella, jonka yhteydessä käydään läpi mahdolliset aikaisempien opintojen hyväksiluvut. Aloituksen lisäksi järjestetään lukukauden aikana kaksi muuta tapaamista kampuksella.   

Opiskelijoilla on mahdollisuus tavata opettajia lukukauden aikana sekä kampuksella, että verkossa. Luennot ja työpajat järjestetään pääsääntöisesti verkossa iltaisin (esim. klo. 16:00).   

Tikkurilassa monimuodon lähiopetusta toteutetaan keväällä 2022 alkavassa koulutuksessa maanantaisin klo 8:00-16:00 (n. kolmen viikon välein) ja viikoittain tiistai-iltaisin. Opiskeluun sisältyy myös intensiiviviikko lukukausittain tarvittaessa sekä lähiopetuspäivien ulkopuolella työstettäviä oppimistehtäviä ja projekteja, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. 

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lue lisää vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa >> 

Kansainvälisyys

Tietojenkäsittelyn koulutus on vahvasti kansainvälinen ja tietojenkäsittelyn osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen myös ulkomaille.  

Opiskelet osan opintojaksoista yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitumiseen. Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta ja opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opiskellaan englanniksi vähintään 50 opintopisteen verran, joten sinulle kehittyy hyvät valmiudet toimia kansainvälisissä yrityksissä.  

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Valmistuneen IT-tradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. IT-tradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. 

Digitaalisten palveluiden kehittäjänä voit työllistyä esimerkiksi verkkosivusuunnittelijaksi, web-analyytikoksi tai projektipäälliköksi. Sinulla on myös hyvät valmiudet työskennellä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin parissa. 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Sinun ei tarvitse osata koodaamista ennen opintoja. Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

  Valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa on matemaattisten taitojen osio, jossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Lisätietoa valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Katso video tietojenkäsittelyn koulutuksesta Laureassa

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, Tikkurila, 65 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.