Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17.-31.3.2021. Tietojenkäsittelyä voit opiskella päiväopintoina Tikkurilan kampuksella ja monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksilla.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Tietojenkäsittelyn opinnoissa voit suuntautua digitaalisten palveluiden, kuten sovellusten kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista, joissa yhdistyy liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaaminen. Opinnoissa keskitytään erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Pääset perehtymään monipuolisesti erilaisiin IT-alaan ja sen tehtäviin kuten ohjelmointiin, verkkosivujen kehittämiseen sekä tietoturvaan. Tietojenkäsittelyn IT-tradenomille on tärkeää hallita myös liiketalouden perusteita projektinhallinnasta ja johtamisesta liiketoiminnan perusteisiin ja viestintään.

Tietojenkäsittelyn koulutukseen sisältyy sekä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tehtäviä projektiopintoja, että käytännönläheisiä luentomuotoisia opintoja. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta myös verkossa.

Perusopinnot

Tietojenkäsittelyn perusopinnot alkavat tietotekniikan ja liiketalouden peruskäsitteiden haltuun ottamisella: ohjelmoinnin ja tietokantojen perusteita sekä yleistä osaamista laitteistoihin, tietoturvaan ja -verkkoihin liittyen. IT-opinnoissa tämä tarkoittaa myös luentoja, mutta koko ajan huomio kiinnitetään ennen kaikkea opitun teorian soveltamiseen käytännössä.

Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä, palvelumuotoilua ja markkinointia.

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:
•    Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
•    Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
•    Service Business (30 op)
•    Harjoittelut, 2 kpl (30 op)
•    Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävä osaaminen

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa täydentävän osaamisen opinnot alkavat noin vuoden perusopintojen jälkeen. Työelämän tarpeisiin pohjautuvat täydentävän osaamisen opinnot syventävät osaamistasi ja sinun on mahdollista valita niitä opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa.

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa sinun tulee valita vähintään 30 opintopistettä ICT-alan täydentävää osaamista. 

Voit myös suorittaa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin suuntautumisopintoja (30 op.)

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Tietojenkäsittely opinnoissamme luentomuotoinen opintojaksoilla opiskelu yhdistyy yhdessä oikeiden yritysten kanssa tehtäviin projektiopintoihin. IT-tradenomiopinnoissa keskeisenä osana on myös opiskelu yhdessä myös muiden alojen opiskelijoidemme kanssa.

Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu viiden opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Voit opiskella esimerkiksi Javaa, C#: aa, C:tä, PHP:ta, Rubya tai Pythonia.  Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta voit kehittyä IT-ammattilaiseksi voi myös ilman ohjelmointiosaamista.

Opetusmuodot

Voit opiskella tietojenkäsittelyä päivä- tai monimuoto-opintoina.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle. Monimuodon lähiopetusta toteutetaan keväällä 2021 alkavissa koulutuksissa maanantaisin klo 8:00-16:00 (n. kolmen viikon välein) ja viikoittain tiistai-iltaisin.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Kansainvälisyys

Tietojenkäsittelyn koulutus on vahvasti kansainvälinen ja tietojenkäsittelyn osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen myös ulkomaille. Opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Opiskelet osan opintojaksoista yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta.

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain.

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Valmistuneen IT-tradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. IT-tradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa.

Digitaalisten palveluiden kehittäjänä voit työllistyä esimerkiksi verkkosivusuunnittelijaksi, web-analyytikoksi tai projektipäälliköksi. Sinulla on myös hyvät valmiudet työskennellä esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin parissa. Laureasta valmistuneet työllistyvät kautta linjan erinomaisesti.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Katso video tietojenkäsittelyn koulutuksesta Laureassa

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tikkurila, 70 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.