Siirry sisältöön

Opiskelijat kehittivät Louhi Net Oy:n itsepalveluportaalia ja tutkivat asiakaskokemusta

Liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijat suunnittelivat Service Design -opintojaksolla digitaalisia palveluita Louhi Net Oy:lle, joka tuottaa ammattilaisille verkkotunnuksia, webhotelleja ja sovelluksia.

Kuvassa Service Design –opintojakson opiskelijat

Louhelle keskeistä on itsepalveluportaalin toimivuus ja helppous, sillä heillä on yli 22 000 asiakasta. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat Service Design –opintojaksolla Louhelle asiakastutkimuksia- ja haastatteluita, joissa he tutkivat erityisesti asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Opiskelijat ideoivat asiakastutkimusten pohjalta Louhen itsepalveluportaalin kehittämiseksi muun muassa 24/7 online-asiakaspalvelua, erilaisia video-ohjeistuksia sekä esimerkiksi chatbot-ohjelmia.

Opintojaksolle osallistuneen liiketalouden opiskelija Mohammedin mukaan palvelumuotoilua tarvitaan nykyisessä työelämässä ja sitä voidaan soveltaa moniin erilaisiin liiketoimintoihin ja palveluihin.

- Asiakkaat tulisi ottaa liiketoiminnassa sekä palveluita suunniteltaessa ja kehiteltäessä huomioon jokaisessa prosessin vaiheessa, liiketalouden opiskelija Mohammed pohtii.

- Olemme oppineet opintojaksolla paljon palvelumuotoilusta ja erilaisista palvelumuotoilun työkaluista. Olemme oppineet, miten tehdä ja kehittää palveluita, hän jatkaa.  

- Mitä enemmän erilaisia verkkosivustoja tutki, sitä enemmän projekti vei mukanaan. Mielestäni parasta opintojaksolla kuitenkin oli, kun pääsimme valmistelemaan ja esittelemään lopullisen esityksen yritykselle, tietojenkäsittelyn opiskelija Kirsi kertoo.

Tavoitteena opiskelijayhteistyölle oli Louhen toimitusjohtaja Mikael Kääriäisen mukaan saada hyviä yksittäisiä ideoita, joista he pystyvät sitten koostamaan kokonaispaketin ja kehittämään sitä edelleen yrityksen sisällä. 

- Se on todella hyvä, kun opiskelijat pystyvät ajattelemaan out of the box-tyyppisesti, koska he eivät ole asia kanssa tekemisissä päivittäin. Koin myös hyväksi sen, että opiskelijat rohkeasti haastattelivat ihmisiä ja saivat potentiaalisilta käyttäjiltä käyttökokemuksia ja ideoita, Mikael Kääriäinen iloitsee.

Erityisen käyttökelpoisina ideoina Mikeal Kääriäinen näkee chattiin liitetyt video-ominaisuudet ja konkreettiset käyttöliittymäideat, esimerkiksi palautelomakkeiden ja palauteboksien liittämisen käyttöliittymään.

- Lisäksi hyödyllisiä kehityskohteita ovat erilaiset visuaaliset ohjeistukset ja monet muut pienemmätkin ideat, joita tulee varmasti poimittua käyttöön, Mikael jatkaa.

Vastuuopettajana opintojaksolla toimi lehtori Laura Salmi.

- Omalta osaltani opintojakso sujui mukavasti, opiskelijatiimien työskentely oli aktiivista ja he olivat aloitteellisia ratkomaan erilaisia eteen tulleita pulmia. Opiskelijat jaksoivat viedä projektin loppuun saakka ja työstää ratkaisujaan vielä viime metreilläkin saamiensa testaustulosten perusteella. Yhteistyö toimeksiantajan kanssa sujui myös ongelmitta, Salmi toteaa.

Lisätietoja: