Siirry sisältöön

AMK-polkuopinnot

Polkuopinnot ovat avoimen AMK:n opintoja, jotka antavat sinulle mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ennen  tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Suoritettuasi vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja.

Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä ja niitä on tarjolla sekä päivä-, monimuoto- että verkko-opintoina. Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajatuutori ja he saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat. Polkuopinnot maksavat Laurean Avoimen AMK:n vuosimaksun (400 €) verran. Opiskelumaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Mahdolliset hyväksiluvut aiemmista opinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja esim. toisten kampusten tai ryhmien tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät ja -tavat määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä opettajatuutorin kanssa opintojen alkaessa.

Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja. Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo hyvissä ajoin ennen opintoihin hakeutumista.

Tarvittavat opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset, sote-alan terveydentilasuositukset

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Polkuopinnoissa vaadittava kielitaitotaso suomen kielessä on B2/YKI 4. Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio suomen kielen kielitutkinnosta sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamk@laurea.fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä. Huomioithan, että myös suomenkielisissä koulutuksissa osa opetuksesta ja opetusmateriaalista on englannin kielellä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (harjoittelu mahdollista vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen). Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, syksyllä alkaviin opintoihin elokuussa ja tammikuussa alkaviin opintoihin edeltävän vuoden joulukuussa. 

Kutsumme hakijoita valintahaastatteluun ilmoittautumisjärjestyksen perusteella noin puolitoistakertaisen määrän opiskelupaikkoihin verrattuna. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan valintahaastattelun tulos huomioiden.

Sosiaali- ja terveysalan valintatilaisuus sisältää kaikille yhteisen kirjallisen osion sekä yksilöhaastattelun. Kirjallinen osio pitää sisällään sekä suomenkielisen että englanninkielisen tehtävän ja molemmat tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Kirjalliseen osioon ei ole ennakkomateriaalia. Kaikille yhteisen kirjallisen osion koe on haastattelupäivinä klo 8-9, jonka jälkeen alkavat yksilöhaastattelut. Muihin kuin sote-alan koulutuksiin on vain yksilöhaastattelu. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun koko opiskeluvuoden ajaksi, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta. Suuren hakijamäärän vuoksi annettua haastattelupäivää ei voi vaihtaa.

Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote.

Ilmoittautumislomake (ohjeita)

Todistusjäljennöksiä ei tarvita liitteeksi, eikä lomakkeella kysytä myöskään aiempien opintojen keskiarvotietoja. Voit ilmoittautua yhdessä haussa yhteen koulutukseen polkuopiskelijaksi.

Ilmoittautumislomakkeelta näet, missä koulutuksissa on vielä polkuopintopaikkoja jäljellä.  Valitse listalta haluamasi vaihtoehto. Paikka on varattuna sinulle 20 minuuttia valinnan tekemisestä. Jos saat ilmoittautumislomakkeen auki, voit rauhassa kirjoittaa siihen tietosi. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta pdf-vahvistuksen sähköpostiisi. HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen saat erikseen kutsun valintahaastatteluun ja vasta haastattelupäivän jälkeen opiskelupaikan vahvistuspyynnön, jos olet tullut valituksi. Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu, 400 euroa, on maksettava polkuopintopaikan vahvistamisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla yhdessä erässä.  

Suosituimpien koulutusten opiskelupaikat täyttyvät yleensä heti ilmoittautumisen alkaessa. Mikäli opiskelupaikat ovat täynnä, lisää itsesi jonotuslistalle antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Järjestelmä näyttää sinulle sijoituksesi jonotuslistalla, mutta et saa muuta vahvistusta. Jos opiskelupaikkoja vapautuu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Muista seurata myös sähköpostitilisi roskapostikansiota! Sinulla on 24 tuntia aikaa reagoida saamaasi viestiin ja täyttää ilmoittautumislomake. Jos et reagoi määräajassa, opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle jonottajalle ja menetät mahdollisuutesi polkuopintopaikkaan. Jonotuslistalta on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan opintoihin ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos edellä jonossa oleva hakija ei ota paikkaa vastaan.

Avoimen AMK:n opiskelumaksu palautetaan ennen opintojen alkua vain siinä tapauksessa, että saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta. Tutkinto- tai polkuopiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa. Opintojen alkamisen jälkeen noudatetaan Laurean avoimen AMK:n yleisiä peruutusehtoja, eikä vuosimaksua palauteta edes osittain riippumatta siitä, käytätkö vuoden opiskeluoikeuttasi Laurean avoimessa AMK:ssa.  

Jos suunnittelet opiskelua työttömyystuella, selvitä etuuksien saamisen edellytykset ennen opiskelupaikan vahvistamista. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta avoimen AMK:n opiskelumaksun palautukseen. HUOM! TE-toimiston vaatimia todistuksia kirjoitetaan opintoihin hyväksytyille vasta opintojen alkaessa. Tarkista oman kampuksesi opintotoimiston aukioloaika ja sovi lomakkeen täytöstä opintosihteerin kanssa. 

Hakuun tulevat polkuopinnot, syksy 2020

HUOM! Koulutusten paikkatilanne saattaa vielä muuttua, joten seuraathan sivujamme!

Seuraavan kerran voit ilmoittautua polkuopintoihin 3.-4.8.2020.

Valintahaastattelut järjestetään 7.8. - 13.8.:

 • Kauneudenhoitoalan koulutus sekä sosiaali- ja terveysalan koulutukset poislukien fysioterapeuttikoulutus Laurean Tikkurilan kampus
 • Liiketalouden, tietojenkäsittelyn sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutukset: Laurean Leppävaaran kampus.
 • Fysioterapeuttikoulutuksen haastattelut ovat Laurean Otaniemen kampuksella (12.-13.8.)

Tarkempi haastattelupäivä selviää ilmoittautumisen päätyttyä. Päivämäärät on hyvä laittaa kalenteriin ja varata em. päivät vapaaksi. Suuren hakijamäärän vuoksi emme vastaanota toiveita haastattelupäiväksi, eikä sitä voi myöskään vaihtaa.

Polkuopintoja on sekä päiväopiskeluna että monimuoto-opiskeluna toteutettaviin, suomenkielisiin koulutuksiin. Opinnot alkavat elokuussa 2020.

Opintojen aikataulut ovat pääsääntöisesti samat avoimen AMK:n polkuopiskelijalle ja yhteishaussa valitulle tutkinto-opiskelijalle. Syksyllä alkavien opintojen aikataulut julkaistaan toukokuussa.

 1. Avaa Lukkarikone.
 2. Kirjoita vasemman reunan Ryhmä-hakukenttään hakuperusteeksi haluamasi aloitusryhmäkoodi.
 3. Lukujärjestys-sivulle avautuu kalenterinäkymä. Selaa sitä vasemman reunan kalenterilla tai tarkastele viikko kerrallaan.
 4. Ryhmän kalenterissa saattaa näkyä täydentäviä opintoja kuten valmentava englanti, joka koskee ko. opintojakson valitsevia opiskelijoita.

Opiskelutavat ja -paikat

Polkuopintoja voidaan tarjota päivä-, monimuoto- tai verkko-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Opiskelutapojen tarkemmat kuvaukset ja olennaisimmat erot löydät sivulta Opiskelutavat Laureassa.

Polkuopintoja voidaan tarjota kaikilla kuudella kampuksellamme. Koulutuksen yhteydessä mainittu kampus on opintojen pääasiallinen toteutuspaikka. Varauduthan osallistumaan lähiopetukseen sillä kampuksella, jossa koulutus toteutetaan.

Tutustu kampuksiimme >>

Liiketalouden koulutus

 • Hyvinkää, päiväopinnot, 10 paikkaa
 • Leppävaara, päiväopinnot, 15 paikkaa
 • Lohja, verkko-opinnot, 20 paikkaa
 • Otaniemi, monimuoto, 15 paikkaa
 • Tikkurila, päiväopinnot, 10 paikkaa

Oikeustradenomin koulutus

 • Hyvinkää, monimuoto, 10 paikkaa

Tietojenkäsittelyn koulutus

 • Leppävaara, monimuoto, 10 paikkaa
 • Tikkurila, päiväopinnot, 5 paikkaa

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus

 • Lepppävaara, päiväopinnot, 10 paikkaa

Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen

 • Leppävaara, päiväopinnot, 10 paikkaa

Sairaanhoitajakoulutus

 • Hyvinkää, päiväopinnot, 5 paikkaa
 • Lohja, monimuoto, 10 paikkaa
 • Otaniemi, monimuoto, 10 paikkaa
 • Porvoo, monimuoto, 10 paikkaa
 • Tikkurila, päiväopinnot, 5 paikkaa

Terveydenhoitajakoulutus

 • Otaniemi, monimuoto, 5 paikkaa

Fysioterapeuttikoulutus

 • Otaniemi, päiväopinnot, 30 paikkaa (erillisryhmä)

Sosionomikoulutus

 • Hyvinkää, verkko-opinnot, 10 paikkaa
 • Lohja, monimuoto, 15 paikkaa
 • Otaniemi, päiväopinnot, 10 paikkaa
 • Tikkurila, päiväopinnot, 5 paikkaa

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus

 • Tikkurila, päiväopinnot, 5 paikkaa

 

Erillishaku tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMK:n opinnoilla

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tarkista hakuajat sekä ohjeet Erillishaku-sivulta. Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Onko sinulla kysyttävää avoimen AMK:n opinnoistamme? Jätä yhteystietosi ja kysymyksesi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Haluatko vastaanottaa tietoa Laurean koulutuksista sähköpostitse?

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK

Sari vastaa yleisesti avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Eeva Lassila
kehittämispäällikkö, ylemmät AMK -tutkinnot

Eeva vastaa YAMK-polkuopintoihin liittyviin kysymyksiin.

avoinamk@laurea.fi

Erillishaku

Laureaan voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimesta ammattikorkeakoulusta sekä rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta


Lue lisää erillishausta

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Jos sinut on hyväksytty Laurean tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta, tutustu näihin ohjeisiin ja vaiheisiin, jotka liittyvät opiskelijastatuksesi muutokseen polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi.


Tutustu vaiheisiin