Siirry sisältöön

Tietoa polkuopinnoista

AMK-polkuopinnot ovat

  • avoimia kaikille koulutustaustasta ja iästä riippumatta
  • pääasiassa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja
  • laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä
  • maksullisia eli opintomaksu on 400 €
  • kokoaikaista opiskelua (1 opintopiste=27h työpanos)

 

  • Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä
  • Polkuopintoja on tarjolla sekä päivä-, monimuoto- että verkko-opintoina
  • Polkuopintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja

Opiskeluvalmiudet

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana.

Polkuopinnoissa vaadittava kielitaitotaso suomen kielessä on B2/YKI 4. Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Huomioithan, että myös suomenkielisissä koulutuksissa osa opetuksesta ja opetusmateriaalista on englannin kielellä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

HUOM! Sosionomikoulutuksen polkuopinnoissa ei voi suorittaa ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluvaa ammattitaitoa edistävää harjoittelua, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja yhdessä opettajatuutorin kanssa opintojen alkaessa.

Opintomaksu

Polkuopinnot maksavat Laurean Avoimen AMK:n vuosimaksun (400 €) verran. Opintomaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opintomaksulla saa opiskeluoikeuden vuodeksi.

Avoimen AMK:n opintomaksua ei palauteta sen jälkeen, kun olet vahvistanut opiskelupaikan. Ainoastaan siinä tapauksessa maksu voidaan palauttaa, jos saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta ennen opintojen alkua. Tutkinto- tai polkuopiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa.  

Jos suunnittelet opiskelua työttömyystuella, selvitä etuuksien saamisen edellytykset ennen opiskelupaikan vahvistamista. HUOM! TE-toimiston vaatimia todistuksia kirjoitetaan opintoihin hyväksytyille vasta opintojen alkaessa. Tarkista oman kampuksesi opintotoimiston aukioloaika ja sovi lomakkeen täytöstä opintotoimiston kanssa.

Polkuopintojen vuosimaksulla voit opiskella myös avoimen AMK:n yksittäisiä opintoja avoimen AMK:n opiskelijoille kohdennetusta tarjonnasta.

Edut ja palvelut

Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajatuutori ja he saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat opintojensa aikana. 

Polkuopiskelijoita koskettavat samat säännöt kuin tutkinto-opiskelijoita ja heillä on pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Polkuopiskelijoilla on käytössä lähes kaikki samat palvelut kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Mahdolliset hyväksiluvut aiemmista korkeakouluopinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen.

Aiemmin hankittua osaamista (työelämässä, harrastuksissa) on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaamisen näytöllä opintosuorituksiksi. Osaamisen näytön suorittamisesta sovitaan opettajatuutorin kanssa opintojen aikana.

Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja kuten opiskelija-asuntoon, Kelan ateriakorvauksiin tai matka-alennuksiin. Polkuopiskelijat saavat ruokailla Laurean kampusravintoloissa henkilökuntahintaan näyttämällä ravintolan kassalla opiskelutodistusta. Opiskelutodistuksen voi pyytää opintotoimistosta.

Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo hyvissä ajoin ennen opintoihin hakeutumista.

Kokemuksia polkuopinnoista

Ilmoittautuminen

Suomenkielisten koulutusten polkuopintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, syksyllä alkaviin opintoihin heinä-elokuussa ja tammikuussa alkaviin opintoihin edeltävän vuoden marras-joulukuussa.

Syksyllä 2022 alkaviin polkuopintoihin voi ilmoittautua heinä-elokuussa 2022. Lisätietoa syksyllä 2022 alkavista opinnoista:

Polkuopinnot syksyllä 2022

Englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin ilmoittaudutaan kerran vuodessa, syksyllä alkaviin opintoihin heinä-elokuussa.

Syksyllä 2022 alkaviin englanninkielisten koulutusten polkuopintoihin on ilmoittautuminen heinä-elokuussa 2022. Lisätietoa voit lukea Path Studies in Autumn 2022-sivuilta.

Erillishaku tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMK:n opinnoilla

Voit hakea avoimen AMK:n erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut vähintään 60 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa hakukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7., syksyllä 31.12.). Tarkista hakuajat sekä ohjeet Erillishaku-sivulta. Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Kiin­nos­tuit­ko polkuopinnoista? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen ilmoittautumisajan al­ka­mi­ses­ta!

Jos olet kiinnostunut polkuopinnoista jätä yhteystietosi alle, niin lähetämme sinulle muistutusviestin, kun ilmoittautumisaika alkaa kesällä 2022.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa polkuopintojen hakuajan alkamisesta.

Ajankohtaista polkuopinnoista