Siirry sisältöön

AMK-polkuopinnot

Polkuopinnot ovat avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettavia opintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden suorittaa tutkintoon hyväksiluettavia opintoja ammattikorkeakoulussa ennen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Suoritettuaan vähintään 60 opintopistettä voi avoimen AMK:n opiskelija hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Minustako polkuopiskelija?

  1. Tutustu Laurean tarjoamiin mahdollisuuksiin ja selvitä, mitä polkuopiskelu sinulta vaatii.
  2. Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella, kutsun saatuasi osallistu haastatteluun. Jos saat opiskelupaikan, vahvista paikkasi ja maksa opiskelumaksu.
  3. Saavu paikalle sinulle ilmoitettuna aikana ja opiskele vähintään 60 op/lukuvuosi.
  4. Hae erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi (toukokuu tai marraskuu) opintopolku.fi -järjestelmässä.

Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä ja niitä on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opiskeluna. Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajatuutori ja heillä on oikeus samaan ohjaukseen ja tukeen kuin tutkinto-opiskelijoilla. Polkuopiskelijan on maksettava Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu (400€). Opiskelumaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä (erillinen lomake valintahaastatteluiden jälkeen opintoihin hyväksytyille). Polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa (opintopolku.fi -järjestelmässä).

Polkuopintojen ensimmäisen lukukauden opintojaksoille ei tarvitse erikseen ilmoittautua etukäteen. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja (60 op). 

Mahdolliset hyväksiluvut aiemmista opinnoista ovat mahdollisia vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei voi suorittaa avoimessa ammattikorkeakoulussa, vaan sen tilalle sovitaan muita opintoja esim.  toisten kampusten, ryhmien tai ammattikorkeakoulujen yhteistyöopintojen tarjonnasta, jolloin opiskelupäivät ja -tavat määräytyvät ko. opintojen toteutuksen mukaan. Opinnoista sovitaan yhdessä opettajatuutorin kanssa opintojen alkaessa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa kohdellaan tasavertaisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo ennen opintoihin hakeutumista.

Tarvittavat opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset, sote-alan terveydentilasuositukset

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana. Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio suomen kielen kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamk@laurea.fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun (harjoittelu mahdollista vasta tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen). Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Ilmoittautuminen polkuopintoihin

Syksyllä 2019 alkavien polkuopintojen ilmoittautuminen on päättynyt. Seuraavan kerran polkuopintopaikkoja tulee tarjolle tammikuussa 2020 alkaviin koulutuksiin. Opiskelupaikkojen määrät vahvistetaan syksyn 2019 aikana, joten seuraa tiedotusta sivuillamme.

Polkuopintoihin ilmoittautuminen on kaksi kertaa vuodessa, syksyllä alkaviin opintoihin elokuussa ja tammikuussa alkaviin opintoihin edeltävän vuoden joulukuussa. Englanninkielisiin koulutuksiin ei oteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoita.

Valintahaastattelut

Huom! Tämä menettely koski syksyn 2019 polkuopintojen ilmoittautumiskäytänteitä. Ammattikorkeakoulujen valintakokeiden uudistuminen saattaa vaikuttaa myös polkuopintovalintoihin. Seuraa sivuamme, tiedotamme mahdollisista uusista käytänteistä.

Koulutukseen ilmoittautuneista kutsutaan ilmoittautumisjärjestyksen perusteella valintahaastatteluun polkuopiskelupaikkoja vastaava määrä henkilöitä per koulutus. Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote. Sosiaali- ja terveysalan haastattelu sisältää lyhyen kirjallisen osion, johon ei ole ennakkomateriaalia. Kirjallisen osion jälkeen on yksilöhaastattelu. Muissa kuin sote-alan koulutuksissa on vain yksilöhaastattelu. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä mahdolliset valintakriteerit huomioiden.

Ilmoittautumislomake (ohjeita)

Lomakkeella kysytään tavanomaiset henkilö- ja yhteystiedot sekä asuinpaikka- ja kotikuntatieto. Todistusjäljennöksiä ei tarvita liitteeksi, eikä lomakkeella kysytä myöskään aiempien opintojen keskiarvotietoja.  Ilmoittautumista on rajoitettu siten, että voit ilmoittautua kerralla vain yhteen koulutukseen polkuopiskelijaksi. Mikäli olet jo täyttänyt ilmoittautumislomakkeen, et voi enää jonotuslistalta päästä ilmoittautumaan toiseen vaihtoehtoon, vaikka paikkoja vapautuisi. Mieti ennen ilmoittautumisajan alkua, mikä koulutus sinua ensisijaisesti kiinnostaa.

Näet ilmoittautumislomakkeelta heti, montako paikkaa missäkin koulutuksessa on vapaana. Valitse listalta haluamasi vaihtoehto. Paikka on varattuna sinulle 20 minuuttia valinnan tekemisestä. Jos saat ilmoittautumislomakkeen auki, voit rauhassa kirjoittaa siihen tietosi. Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta pdf-vahvistuksen sähköpostiisi. HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen saat erikseen kutsun valintahaastatteluun ja vasta haastattelupäivän jälkeen opiskelupaikan vahvistuspyynnön, jos olet tullut valituksi. Laurean avoimen AMK:n vuosimaksu, 400 euroa, on maksettava polkuopintopaikan vahvistamisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla yhdessä erässä.  

Suosituimpien koulutusten opiskelupaikat täyttyvät yleensä heti ilmoittautumisen alkaessa. Mikäli opiskelupaikat ovat ilmoittautumishetkellä jo täynnä, lisää itsesi jonotuslistalle antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja matkapuhelinnumerosi. Järjestelmä näyttää sinulle sijoituksesi jonotuslistalla, mutta et saa muuta vahvistusta. Jos opiskelupaikkoja vapautuu, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Muista seurata myös sähköpostitilisi roskapostikansiota! Sinulla on 24 tuntia aikaa reagoida saamaasi viestiin ja täyttää ilmoittautumislomake. Jos et reagoi määräajassa, opiskelupaikkaa tarjotaan seuraavalle jonottajalle ja menetät mahdollisuutesi polkuopintopaikkaan. Jonotuslistalta on mahdollisuus päästä ilmoittautumaan opintoihin ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, jos edellä olevan ilmoittautuminen poistuu em. syistä tai hän saa opiskelupaikan Laureassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteishaun varasijamenettelyn kautta. 

Avoimen AMK:n opiskelumaksu palautetaan ennen opintojen alkua vain siinä tapauksessa, että saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta. Tutkinto- tai polkuopiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa. Opintojen alkamisen jälkeen noudatetaan Laurean avoimen AMK:n yleisiä peruutusehtoja, eikä vuosimaksua palauteta edes osittain riippumatta siitä, käytätkö vuoden opiskeluoikeuttasi Laurean avoimessa AMK:ssa.  Mikäli suunnittelet opiskelua työttömyystuella, selvitä etuuksien saamisen edellytykset ennen opiskelupaikan vahvistamista. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta avoimen AMK:n opiskelumaksun palautukseen. HUOM! TE-toimiston vaatimia todistuksia kirjoitetaan opintoihin hyväksytyille vasta opintojen alkaessa. Tarkista oman kampuksesi opintotoimiston aukioloaika ja sovi lomakkeen täytöstä opintosihteerin kanssa. 

 

Polkuopintopaikat, syksyllä 2019 alkavat opinnot

Polkuopintoja on sekä päiväopiskeluna että monimuoto-opiskeluna toteutettaviin, suomenkielisiin koulutuksiin. Englanninkielisiin koulutuksiin ei ole polkuopiskelupaikkoja.

Opintojen aikataulut ovat pääsääntöisesti samat avoimen AMK:n polkuopiskelijalle ja yhteishaussa valitulle tutkinto-opiskelijalle. Voit tutustua aikatauluihin Lukkarikoneella, vaikka sinulla ei vielä olekaan Laurea-tunnuksia.

Näin tarkastelet opintojen aikatauluja syksyn 2019 opintojen osalta:

  1. Avaa Lukkarikone.
  2. Kirjoita vasemman reunan Ryhmä-hakukenttään hakuperusteeksi haluamasi aloitusryhmäkoodi (katso koodit alla koulutuksittain/kampuksittain).
  3. Lukujärjestys-sivulle avautuu kalenterinäkymä. Selaa sitä vasemman reunan kalenterilla tai tarkastele viikko kerrallaan.
  4. Ryhmän kalenterissa saattaa näkyä täydentäviä opintoja kuten valmentava englanti, joka koskee ko. opintojakson valitsevia opiskelijoita.

 

Opiskelutavat ja -paikat

Lue opiskelutapojen tarkemmat kuvaukset sivulta Opiskelutavat Laureassa.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväaikaan.

Monimuoto-opinnot

Monimuotototeutusten lähiopetuspäivät vaihtelevat koulutuksittain. Ilmoitettujen lähiopetuspäivien lisäksi voi täydentävän osaamisen opintoja olla muinakin päivinä.


Verkko-opinnot

Tässä monimuotototeutuksessa opiskelu suoritetaan kokonaan verkossa. Verkko-opinnoissa lähitapaamisia on ainoastaan opintojen alussa (perehdytys ja ryhmäytyminen), minkä jälkeen lähitapaamisia on kerran lukukaudessa. Opintojen aikana muut tapaamiset tapahtuvat verkossa. Verkko-opiskelu edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta. Tämä opiskelumuoto sopii verkko-opiskelusta motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä sekä niille, jotka asuvat etäällä Laurean kampuksilta. Verkko-opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää omaa työtään tai oman työpaikkansa toimintaa opintojen sisältöjen puitteissa.

 

Erillishaku tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMK:n opinnoilla

Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä koulutukseen soveltuvia opintoja suorittanut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Tarkista hakuajat sekä ohjeet Erillishaku-sivulta. Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

 

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK

Sari vastaa yleisesti avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Johanna Tarvainen
kehittämispäällikkö, ylemmät AMK -tutkinnot

Johanna vastaa YAMK-polkuopintoihin liittyviin kysymyksiin.

avoinamk@laurea.fi

Erillishaku

Laureaan voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimesta ammattikorkeakoulusta sekä rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta


Lue lisää erillishausta

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Jos sinut on hyväksytty Laurean tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta, tutustu näihin ohjeisiin ja vaiheisiin, jotka liittyvät opiskelijastatuksesi muutokseen polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi.


Tutustu vaiheisiin