Siirry sisältöön

Ylempään AMK-tutkintoon polkuopintojen kautta

Voit opiskella ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Polkuopinnoilla tarkoitetaan avoimessa AMK:ssa suoritettua 30 opintopisteen laajuista kokonaisuutta, jonka suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

YAMK -polkuopinnoissa on kaksi väylää: polkuopinnot ja TKI-polkuopinnot. Polkuopiskelijana opiskelet samoissa ryhmissä yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Polkuopinnot koostuvat yleensä pakollisista ydinosaamisen opinnoista, joiden laajuus on 30 opintopistettä. Ennen hakemista, kannattaa tutustua huolellisesti koulutusten sisältöihin ja aikatauluihin. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut vähintään 30 opintopistettä.

Polkuopinnot koostuvat yleensä pakollisista ydinosaamisen opinnoista, joiden laajuus on 30 opintopistettä.

Voit suorittaa polkuopintoja myös TKI-polkuopiskelijana Laurean käynnissä olevissa hankkeissa, jolloin suorittamasi 30 op ovat täydentäviä opintoja.

Voit suorittaa polkuopintoja myös TKI-polkuopiskelijana Laurean käynnissä olevissa hankkeissa, jolloin suorittamasi 30 op ovat täydentäviä opintoja.

Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut vähintään 30 opintopistettä. Se, mihin Laurean YAMK-koulutukseen erillishaun voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, riippuu hankeprojektitehtävien sisällöistä ja aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustastasi.

Tutustu TKI-polkuopintoihin

Polkuopinnot ovat maksullisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jotka maksavat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksun verran, 400€ /vuosi.

Hakeminen YAMK-polkuopintoihin

Polkuopintoihin haetaan kaksi kertaa vuodessa: heinä-elokuussa ja marras-joulukuussa. Seuraava hakuaika YAMK-polkuopintoihin on kesällä 2021. Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote.

YAMK-polkuopintojen pääsyvaatimuksena on AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Polkuopintoihin ei edellytetä kahden vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kaksi vuotta. Polkuopiskelijana saat käyttöösi Laurean koko YAMK-opintojen tarjonnan ja sinulle nimetään tutoropettaja, jolta saat aina tarvittaessa neuvontaa ja tukea opintoihisi.

Syksyllä 2020 haussa olevat polkuopinnot

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä, riippuen tutkinto-opiskelijaryhmän koosta.

Voit hakea polkuopiskelijaksi seuraaviin YAMK-koulutuksiin:

  • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
  • Palvelumuotoilu
  • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
  • Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
  • Turvallisuusjohtaminen

Syksyn polkuopintojen haussa voit hakea myös TKI-polkuopiskelijaksi, jolloin opiskelet Laurean käynnissä olevissa hankkeissa.

Syksyn polkuopintojen hakuaika on 23.11.-6.12.2020. Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakuajan päättymisen jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jonka perusteella lopullinen valinta tehdään. YAMK-koulutuksiin valitut polkuopiskelijat saavat tiedon opiskelupaikastaan viimeistään viikolla 51. Opinnot alkavat yhteisellä infotilaisuudella. Tarvittaessa tilaisuus voidaan toteuttaa myös verkossa.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat ja TKI-polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 30 op. Seuraava hakuaika on keväällä 2021 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opintomaksut

Polkuopintojen hinta on avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksun verran, 400€. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.

Hae YAMK-polkuopiskelijaksi

 

Lisätietoja:

Tutustu erillishakuun

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi kun olet suorittanut 30 opintopistettä avoimen amk:n kautta.


Lue lisää erillishausta