Siirry sisältöön

YAMK-polkuopinnot

YAMK-opintoja voit opiskella myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Suoritettuasi vähintään 30 opintopistettä YAMK-tasoisia polkuopintoja voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopintojen pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kolmen vuoden tutkinnon jälkeistä työkokemusta, mutta tutkinto-opiskelijaksi voidaan valita vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kolme vuotta. Kevään 2020 ja sen jälkeen yhteishaussa tai siirtohaussa valittavien opiskelijoiden osalta työkokemusvaade on kaksi vuotta. Polkuopiskelijat saavat Laurean koko YAMK-opintojen tarjonnan käyttöön ja heille nimetään tutoropettaja.

Haku avoimen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon polkuopinto-opiskelijaksi toteutuu Laureassa kaksi kertaa vuodessa: heinä-elokuussa ja marras-joulukuussa. Polkuopiskelijaksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tutkintotodistus ja opintosuoritusote.

Polkuopiskelijavalinnasta päättävät ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaavan vararehtorin nimeämät henkilöt.

Laurea tarjoaa hakijalle kaksi erilaista mahdollisuutta suorittaa polkuopintoja. Opintoja voi suorittaa samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa tai TKI-polkuopiskelijana Laurean käynnissä olevissa hankkeissa.

Hakeminen polkuopiskelijaksi tutkinto-opiskelijoiden joukkoon

Seuraava haku YAMK-polkuopiskelijaksi on 25.11. - 8.12.2019.

Polkuopiskelijaksi valitaan 2-3 opiskelijaa/aloittava ryhmä, riippuen tutkinto-opiskelijaryhmän koosta.

Voit hakea polkuopiskelijaksi seuraaviin YAMK-tason koulutuksiin:

  • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
  • Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta

Tutustu huolellisesti koulutusten sisältöihin ja aikatauluihin kohdasta YAMK-tutkinnot. Opintoja suoritetaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Polkuopiskelijalle suositellaan vähintään pakollisten opintojen (ydinosaaminen) kokonaisuuden (30 op) suorittamista polkuopiskelun aikana.

Hae polkuopiskelijaksi

Hakeminen polkuopiskelijaksi TKI-polkuopintoihin

TKI-polkuopiskelijana teet opintojasi Laurean käynnissä olevissa hankkeissa. Voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, kun olet suorittanut hankkeissa vähintään 30 opintopistettä. Erillishaku kohdentuu johonkin Laurean olemassa olevista YAMK-tutkintokoulutuksista.

Se, mihin YAMK-koulutukseen erillishaun hakija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi, riippuu polkuopintojen aikana suoritettujen projektitehtävien sisällöistä ja opiskelijan aikaisemmasta tutkinto- ja työtaustasta. Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen opintoja projekteissa ja mahdollisesti suorittaa jopa koko YAMK-tutkinnon erilaisissa projektitehtävissä.

Tutustu projekteihin ja hankkeisiin, joissa polkuopintoja voi suorittaa

Hae TKI-polkuopintoihin

Opintomaksut

Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintopistekohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen. 

Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu on 400 euroa. Vuosimaksulla voit suorittaa yhden vuoden aikana rajattomasti opintopisteitä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin myönnetään aina vain määräaikainen opinto-oikeus. Jos opintosi venyvät, voit hakea lisäaikaa maksamalla uudesta opiskeluajasta siten, kuin avoimen maksuista on erikseen määritelty.

Kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. Voit osallistua myös touko-elokuun aikana toteutettaviin kesäopintoihin, mikäli opintojaksot ovat avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.

Ilmoittautumisen peruminen

Kirjallinen ilmoittautuminen opintojaksolle on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisesi viimeistään 14 vuorokautta ennen opetuksen alkua, sinulle voidaan pyynnöstä palauttaa 80% opintomaksusta. Opintomaksua ei palauteta jo alkaneesta opintojaksosta. Verkko-opintojakson opetus katsotaan alkaneeksi silloin, kun pääset opintojakson sivuille oppimisympäristössä.

Huom! Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@laurea.fi. Opintojakson opettajalle tehtyä perumista ei hyväksytä. TE-toimiston kielteinen päätös ei oikeuta ilmoittautumisen peruutukseen ja maksun palutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmistathan osallistumismahdollisuutesi TE-toimistosta ennen opintoihin osallistumista.

Vuosimaksua 400 euroa ei palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä oikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun suorituksilla

Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijat voivat hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Opintopolku.fi -järjestelmän kautta kun suorituksia on kertynyt vähintään 30 op. Seuraava hakuaika on marraskuussa 2019 ja hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja

Sari Kinnaslampi
suunnittelija, avoin AMK

Sari vastaa yleisesti avoimen AMK:n opintoihin ilmoittautumiseen liittyviin kysymyksiin.

Tarja Laakkonen
koordinaattori, ylemmät AMK -tutkinnot

Tarja vastaa YAMK-polkuopintoihin liittyviin kysymyksiin.

avoinamk@laurea.fi

Tutustu erillishakuun

Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi kun olet suorittanut 30 opintopistettä avoimen amk:n kautta.


Lue lisää erillishausta