Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 1.-15.9.2021.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK), muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, johon voi hakea hyvin monipuolisella työkokemus- ja tutkintotaustalla. Koulutus on omaleimainen ja sisällöltään ainutlaatuinen ja soveltuu hyvin erilaisiin urapolkuihin.

Opiskelu YAMK-ohjelmassamme on keskustelevaa ja yhteisöllisiä. Tuemme ja sparraamme toisiamme. Opiskelijat jakavat mielellään näkemyksiään, osaamistaan ja työkokemustaan käsiteltävistä teemoista. Osaaminen syntyy tietoa ja uutta osaamista soveltamalla ja se mitataan ja arvioidaan opintojaksojen jaksotehtävissä. Opintojaksoilla ei ole kokeita eikä tenttejä.

Lähipäivissä hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös osallistavia menetelmiä ja workshoptyöskentelyä. Lähipäivien aikana pääset harjoittelemaan ja tutustumaan uusiin kehittämisen menetelmiin, joita voit soveltaa sekä opintojaksoilla että omassa työssäsi. 

Opiskeluun liittyy lähipäivien välissä tehtävää itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä pienryhmissä. Keskeisiin käsitteisiin ja tietoperustaan tutustut lukemalla kirjallisuutta ja artikkeleita. 

Opintojen rakenne

Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Pakolliset ydinosaamisen opinnot sisältää kaksi laajempaa osaamisaluetta:

 • Tulevaisuuksien ennakointiosaaminen
 • Asiakaslähtöisyysosaaminen

Ennakointiosaamisen opintojaksoilla perehdyt toimintaympäristön monitorointiin, monitorointitiedon hyödyntämiseen ja skenaariotyöskentelyyn sekä visionääriseen johtamiseen. Asiakaslähtöisyyden opinnoissa perehdyt muuttuvaan kuluttajaa, kehittyviin kumppanuuksiin ja liiketoimintamalleihin sekä asiakaskannattavuuteen.

Täydentävät opinnot

Syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävillä opinnoilla, joita voit valita Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilta. Täydentäviä opintoja on tarjolla laaja valikoima. Täydentävät opinnot suoritat monialaisissa ryhmissä yhdessä muiden YAMK- ohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen voit itse valita, mutta voit tehdä opinnäytetyön myös Laurean tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa.

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. YAMK-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneet opiskelijat usein suosittelevat valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta opintoja voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä.

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät Tikkurilassa 2022. 

20.-22.1.2022
10.-12.2.2022
10.-12.3.2022
7.-9.4.2022
12.-14.5.2022
8.-10.9.2022
6.-8.10.2022
17.-19.11.2022
8.-10.12.2022

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2021 yhteishaussa 1.9. klo 8.00 - 15.9.2021 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa opiskelijavalinnasta

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivulle.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Kokemuksia opiskelusta

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (ylempi AMK), Tikkurila, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.