Siirry sisältöön

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-ohjelma on omaleimainen ja sisällöltään ainutlaatuinen ja soveltuu hyvin erilaisiin urapolkuihin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, johon voi hakea hyvin monipuolisella työkokemus- ja tutkintotaustalla.

Tutkinto rakentuu ydinosaamisesta, täydentävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. 30 opintopisteen pakollinen ydinosaaminen sisältää kaksi laajempaa osaamisaluetta, tulevaisuuksien ennakointiosaamisen ja asiakaslähtöisyysosaamisen. Ennakointiosaamisen opintojaksoilla perehdyt toimintaympäristön monitorointiin, monitorointitiedon hyödyntämiseen ja skenaariotyöskentelyyn sekä visionääriseen johtamiseen. Asiakaslähtöisyyden opinnoissa perehdyt muuttuvaan kuluttajaa, kehittyviin kumppanuuksiin ja liiketoimintamalleihin sekä asiakaskannattavuuteen.

Saat suurimman osan ydinopinnoista suoritettua jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Sen jälkeen voit valita täydentäviä, vapaasti valittavia, opintoja 30 opintopisteen verran. Voit suorittaa täydentäviä opintoja Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla. Täydentäviä opintoja on tarjolla laaja valikoima. Täydentävät opinnot suoritat monialaisissa ryhmissä yhdessä muiden YAMK- ohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Täydentävien opintojen lisäksi tutkintoon kuuluu opinnäytetyö, 30 opintopistettä. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen voit itse valita, mutta voit tehdä opinnäytetyön myös Laurean tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen. YAMK-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneet opiskelijat usein suosittelevat valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta opintoja voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä.

Minkälaista opiskelu on YAMK:issa?

Koulutuksessa on kolme lähipäivää kuukaudessa, yleensä torstai, perjantai ja lauantai. Lähipäivät ovat arvokasta aikaa, joten hyödynnämme silloin, mahdollisuuksien mukaan, myös osallistavia menetelmiä ja workshoptyöskentelyä. Lähipäivien aikana pääset harjoittelemaan ja tutustumaan uusiin kehittämisen menetelmiin, joita voit soveltaa sekä opintojaksoilla että omassa työssäsi.

Opiskelu YAMK-ohjelmassamme on keskustelevaa ja yhteisöllisiä. Tuemme ja sparraamme toisiamme. Opiskelijat jakavat mielellään näkemyksiään, osaamistaan ja työkokemustaan käsiteltävistä teemoista. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-ohjelmassa opiskelevat ovat usein myös erittäin motivoituneita ja päämäärätietoisia; tulevaisuussuuntautuneita.

Opiskeluun liittyy lähipäivien välissä tehtävää itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä pienryhmissä. Keskeisiin käsitteisiin ja tietoperustaan tutustut lukemalla kirjallisuutta ja artikkeleita, joista monet ovat englanninkielisiä. Ryhmä ja pienryhmätyöskentelyssä opiskelijat käyttävät digitaalisia työvälineitä kuten Microsoftin Office 365, Teams ja OneDrive. Yhdessä työskennellen pääset esittämään ja perustelemaan näkemyksiäsi ja kuulemaan muiden näkökulmia. Eritaustaisten ja –ikäisten opiskelijoiden yhteinen ryhmätyöskentely avaa uusia näkökulmia asioihin.  Tehtävien tekemiseen saat tukea vastuuopettajilta ja myös muilta opiskelijoita.

Ehkä kuitenkin tärkeintä YAMK-opinnoissa on, että osaaminen syntyy tietoa ja uutta osaamista soveltamalla. Osaaminen mitataan ja arvioidaan opintojaksojen jaksotehtävissä. Opintojaksoilla ei ole kokeita eikä tenttejä.

Mitä hakijan kannattaa ottaa huomioon?

Suosittelen, että tutustut opetussuunnitelmaan, jotta ymmärrät, mitä opinnot sisältävät. Myös valintakokeen ennakkomateriaaliin kannattaa tutustua ajoissa.  Valinnat tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on muutamia ennakkomateriaaliin ja koetilanteessa jaettavaan materiaaliin liittyviä sisältökysymyksiä sekä motivaatiokysymys. Ennakkoaineisto ei ole enää käytettävissä valintakokeissa.

Opiskelu työnohessa vaatii aikaa. Keskustelethan YAMK-opinnoista myös työnantajan ja läheistesi kanssa. Opintoihin käyttämäsi aika on kuitenkin rajallisen, tyypillisesti noin 1 ½ - 2 ½ vuotta. Tutkinto-opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus irrottautua hetkeksi työelämästä aikuiskoulutusrahan turvin. Opiskeluaika kannattaa suunnitella niin, että siitä tulee antoisa ajanjakso, jota on ilo muistella vielä jälkeenkin päin.

YAMK-tutkinto on usein työssä etenemisen kannalta välttämätöntä. Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-ohjelma on omaleimainen ja sisällöltään ainutlaatuinen ja soveltuu hyvin erilaisiin urapolkuihin.

Opintojen aikataulu

Ydinopinnot 30 op

 • Orientaatiopäivä
  To 16.1.2020. klo 9.00 - 16.30
 • Muuttuva kuluttaja ja asiakaskeskeisyys
  To 6.2., Pe 6.3., Pe 24.4., klo 9.00 - 16.30
 • Kehittyvät kumppanuudet ja liiketoimintamallit
  Pe 7.2., La 25.4., To 14.5., klo 9.00 - 16.30
 • Toimintaympäristön monitorointi
  Pe 17.1., La 8.2., To 5.3., klo 9.00 - 16.30
 • Tulevaisuuden johtaminen
  La 7.3., To 23.4., Pe 15.5., klo 9.00 - 16.30
 • Asiakaskannattavuus ja asiakaspääoman johtaminen
  Pe 11.9., Pe 9.10., La 14.11., klo 9.00 - 16.30
 • Visionäärinen johtaminen
  La 28.3., klo  9.00 - 16.30 (monimuotototeutus)
 • Opinnäytetyö (klo 9.00 - 16.30)
  La 18.1., La 16.5., La 12.9.

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

 • Erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä.

Aikataulu visuaalisena kuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitelmaan

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Susanna Kivelältä ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Kokemuksia opiskelusta

Ei tuloksia.

Ei vielä tiedossa.

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät ylempien AMK-koulutusten valintakokeiden tiedot ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen