Siirry sisältöön

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

Täältä löydät kaikkien koulutustemme valintakoeajat ja Ylempi AMK -koulutusten ennakkoaineistot. Lue myös todistusvalinnoista AMK-koulutuksiin.

AMK-koulutukset

AMK -koulutuksiimme valitaan opiskelijat joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella. Seuraavissa kohdissa on kerrottu lisää molemmista valintatavoista.

Todistusvalinnat

Osa opiskelijoista valitaan suoraan todistusvalinnalla, eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella (1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat).

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Hakija ei myöskään voi olla mukana todistusvalinnoissa, mikäli hän ei ole suorittanut lukion oppimäärää ylioppilasarvosanojen lisäksi.

Lisätietoa syksyn 2021 todistusvalinnoista

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet käyttöön valtakunnallisen sähköisen valintakokeen, eli AMK-valintakokeen.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun ilmoittamissa tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

Ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään syksyllä ajalla 1–4.11.2021. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet sekä muita tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.


Valintakokeeseen valmistautuminen

AMK-valintakoetta koskeva ohjeistus on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Tämän lisäksi päivitämme ennen valintakoetta Laurean käytännön ohjeita valintakokeisiin tuleville.

Muista tarkistaa Laurean käytännön ohjeet ennen valintakokeeseen saapumista.

Yksilölliset järjestelyt AMK-valintakokeeseen

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet ammattikorkeakouluun.fi -sivuilta. Syksyn 2021 yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Laurean hakulomake yksilöllisille järjestelyille löytyy myös Laurean omilta verkkosivuilta. Muista aina toimittaa myös vaaditut liitteet. Hakemusta ei voida käsitellä ilman liitteitä.

Valintojen tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

Ylempi AMK-koulutukset

Ylempiin AMK-tutkintoihin valitaan opiskelijat pääasiassa Laureassa suoritettavan koulutuskohtaisen valintakokeen perusteella.

YAMK-valintakokeet, syksy 2021

 • Turvallisuusjohtaminen 

  Valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 28.10.2021 klo 9-12.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Kokeeseen on ennakkoaineisto

  Hopkin, Paul (2018). Fundamentals of risk management : understanding, evaluating and implementing effective risk management. 5th edition. Kogan Page Ltd.

  Saatavilla esim. Laurean kirjastosta. Lisäksi ladattavissa e-kirjana 12 eur/kk Perlego.com-palvelusta https://www.perlego.com/pricing

  Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 
  Tradenomi (ylempi AMK), Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea Leppävaara
   
  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 29.10.2021 klo 9 -12.
   
  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Tutustu opetussuunnitelmaan ja aikatauluun
   
  Lisäksi hakijan odotetaan perehtyvän koulutuksen opetussuunnitelmaan ja ydinopintojen toteutusaikatauluun ennen valintakokeeseen osallistumista.
 • Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen 

  Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen (Ylempi AMK) -koulutuksen opiskelijat valitaan verkossa toteutettavalla opintojaksolla.

  Valintaopintojakso on Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aiheena on projektijohtaminen. Valintaopintojakso toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun verkko-opetusalustalla.

  Opintojakso on itsenäistä opiskelua, jossa on sitovat määräpäivät aikataulun mukaisesti. Opintojakson työmäärän takia hakijalle suositellaan verkko-opetusalustaan ja opintojakson ohjeisiin tutustumista heti opintojakson alettua 1.10.2021. (valintaopintojakson kaksi ensimmäistä tehtävää on palautettava 14.10.2021 klo 23.59 mennessä ja muut tehtävät on palautettava viimeistään 31.10.2021 klo 23.59.)

  Aikataulu

  Jokainen opintojakson tehtävä on palautettava viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana.

  1. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen opintojakson aloituspäivämäärää. Huolehdi, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa viestejä, tarkista myös roskapostikansiot.

  2. Valintaopintojakso alkaa pe 1.10.2021 klo 9.00.

  3. Valintaopintojakson kaksi ensimmäistä tehtävää on palautettava viimeistään 14.10 klo 23.59, jotta opiskelija varmistaa paikkansa valintaopintojaksolla.

  4. Muut tehtävät on jätettävä viimeistään 31.10.2021 klo 23.59.


  Koulutuksen opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakson tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 40 pistettä ollakseen mukana opiskelijavalinnoissa. Alle 40 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään.

 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 26.10.2021 klo 9 -12.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Kokeeseen on ennakkoaineisto

  Valmistaudu valintakokeeseen tutustumalla huolella alla mainittuihin artikkeleihin. Artikkelit voivat olla käytössäsi myös valintakokeen aikana.

  Gordon, A.; Rohrbeck, R. & Schwarz, J. 2019. Escaping the ‘Faster Horses’ Trap: Bridging Strategic Foresight and Design-Based Innovation. Technology Innovation Management Review. 9, 30–42. https://timreview.ca/article/1259

  Parkkonen, P.; Vataja, K. 2019. Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin. Futura 1/2019. https://www.sitra.fi/julkaisut/nakokulmia-ja-lahestymistapoja-tulevaisuustyon-ja-ennakoinnin-arviointiin/

  Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 • Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 

  Valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 27.10.2021 klo 9 -12.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.
   
  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.
   
  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.
   
  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
   
  Valintakoeyhteistyö
   
  Seuraavat Laurean Ylempi AMK-koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä syksyn 2021 yhteishaussa; Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.
   
  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintakokeesta saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko oppimisympäristössä 27.10.2021 klo 9 -12.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.
   
  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.
   
  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
   
  Valintakoeyhteistyö
   
  Seuraavat Laurean Ylempi AMK-koulutukset tekevät valintakoeyhteistyötä syksyn 2021 yhteishaussa; Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.
   
  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintakokeesta saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.


Saapumisohjeet Laurea kampuksille

Saapumisohjeet ja tiedot parkkipaikoista löydät kampusten esittelysivuilta.

Toimipisteissämme toimii opiskelijaravintola/kahvila valintakoepäivinä.

Valintojen tulokset

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021 jolloin kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

Yksilölliset järjestelyt Laurean ylempien AMK-tutkintojen valintakokeisiin

Ohjeet sekä hakulomake yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen.

Syksyn 2021 yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 22.9.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelin ma-to klo 10 - 12.

Puhelin on kiinni valintakoeviikon ajan, 1.-14.11.2021.

Hakijapalveluiden asiakaspalvelupiste on auki ajanvarauksella. Ole yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse mielellään 1-2 arkipäivää ennen toivomaasi ajankohtaa. Varaamme pääsääntöisesti aikoja tiistaisin-torstaisin klo 10-14 väliselle ajalle ja vahvistamme varatun ajan sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Tule paikalle vain terveenä, mikäli sinulla on koronaan viittaavia oireita, hoidathan asiat puhelimen ja sähköpostin kautta.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

 

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa