Siirry sisältöön

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

Täältä löydät kaikkien koulutustemme valintakoeajat ja Ylempi AMK -koulutusten ennakkoaineistot. Lue myös todistusvalinnoista AMK-koulutuksiin.

AMK-koulutukset

AMK -koulutuksiimme valitaan opiskelijat joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella. Seuraavissa kohdissa on kerrottu lisää molemmista valintatavoista.

Todistusvalinnat

Osa opiskelijoista valitaan suoraan todistusvalinnalla, eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella (1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat).

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Hakija ei myöskään voi olla mukana todistusvalinnoissa, mikäli hän ei ole suorittanut lukion oppimäärää ylioppilasarvosanojen lisäksi.

Lisätietoa kevään 2021 todistusvalinnoista

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet käyttöön valtakunnallisen sähköisen valintakokeen, eli AMK-valintakokeen.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

Ilmoittautuminen

AMK-valintakokeen ajankohta kevään 2021 yhteishaussa ilmoitetaan talven aikana. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.


Valintakokeeseen valmistautuminen

AMK-valintakoetta koskeva ohjeistus on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Tämän lisäksi päivitämme ennen valintakoetta Laurean käytännön ohjeita valintakokeisiin tuleville.

Muista tarkistaa Laurean käytännön ohjeet ennen valintakokeeseen saapumista.

Yksilölliset järjestelyt AMK-valintakokeeseen

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet ammattikorkeakouluun.fi -sivuilta. Kevään 2021 toisessa yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

Laurean hakulomake yksilöllisille järjestelyille löytyy myös Laurean omilta verkkosivuilta. Muista aina toimittaa myös vaaditut liitteet. Hakemusta ei voida käsitellä ilman liitteitä.

Valintojen tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta, viimeistään 31.5.2021.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen 9.7.2021.

Ylempi AMK-koulutukset

Ylempiin AMK-tutkintoihin valitaan opiskelijat pääasiassa Laureassa suoritettavan koulutuskohtaisen valintakokeen perusteella.

YAMK-valintakokeet, kevät 2021

 • Palvelumuotoilu 
  Valintakoeaika ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.
   
  Valintakoe on aineistolähtöinen kirjallinen koe, jonka aineisto jaetaan
  valintakoetilaisuudessa.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.
   
  Opiskelijavalinta Laurea-ammattikorkeakoulussa tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu 

  Hakijat suorittavat viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet sekä opintojakson aikataulu päivitetään hakuajan alkuun mennessä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Kestävän kasvun johtaminen 

  Opiskelijavalinta tehdään verkossa toteutettavan viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson perusteella.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja valintaopintojakson aikataulu päivitetään hakuajan alkuun mennessä.

  Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä. Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson pistemäärän perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintayhteistyö

  Seuraavat Tradenomi Ylempi AMK -koulutukset tekevät kevään 2021 haussa valintayhteistyötä; Kestävän kasvun johtaminen ja Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintaopintojaksolla saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.

 • Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä 

  Opiskelijavalinta tehdään verkossa toteutettavan viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson perusteella.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja valintaopintojakson aikataulu päivitetään hakuajan alkuun mennessä.

  Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä. Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson pistemäärän perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintayhteistyö

  Seuraavat Tradenomi Ylempi AMK -koulutukset tekevät kevään 2021 haussa valintayhteistyötä; Kestävän kasvun johtaminen ja Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä.

  Tämä tarkoittaa, että hakijan, joka hakee molempiin yllä mainittuihin Ylempi AMK -koulutuksiin, valintaopintojaksolla saatu pistemäärä huomioidaan molempien edellä mainittujen Laurean Ylempi AMK –koulutusten opiskelijavalinnassa.

 • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa 

  Valintakoe on kirjallinen. Kaikki kokeessa tarvittava aineisto jaetaan valintakoetilaisuudessa.

  Valintakoeaika ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Opiskelijavalinta Laurea-ammattikorkeakoulussa tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Valintakoe on kirjallinen. Kaikki kokeessa tarvittava aineisto jaetaan valintakoetilaisuudessa.

  Valintakoeaika ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Opiskelijavalinta Laurea-ammattikorkeakoulussa tehdään pelkän valintakoetuloksen perusteella.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen 

  Hakijat suorittavat viiden opintopisteen laajuisen valintaopintojakson.

  Valintaopintojakso toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla. Tutustu oppimisalustaan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Valintaopintojakson ohjeet ja aikataulu ja ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.


Saapumisohjeet Laurea kampuksille

Saapumisohjeet ja tiedot parkkipaikoista löydät kampusten esittelysivuilta.

Toimipisteissämme toimii opiskelijaravintola/kahvila valintakoepäivinä.

Valintojen tulokset

Kevään 2021 korkeakoulujen toisen yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021 jolloin kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

Yksilölliset järjestelyt Laurean ylempien AMK-tutkintojen valintakokeisiin

Ohjeet sekä hakulomake yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen.

Kevään 2021 toisessa yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelin ma-to klo 10 - 12

Asiakaspalvelupisteemme on avoinna ti -ke klo 10 - 12

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi toivomme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse. Tule paikalle vain terveenä, mikäli sinulla on koronaan viittaavia oireita, hoidathan asiat puhelimen ja sähköpostin kautta.

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa