Siirry sisältöön

Yhteishaun ohjeet

Tutustu huolella ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. Autamme mielellämme kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä!

Ennen hakua

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa valtakunnallisessa yhteishaussa yhdellä hakulomakkeella.

Voit hakea amk-koulutukseen, kun olet suorittanut toisen asteen tutkinnon, esimerkiksi lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai suorittanut ulkomailla toisen asteen tutkinnon. Ylempi amk-koulutuksiin on määritelty koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset.

Hakijoita tiedotetaan hakemiseen liittyvissä asioissa pääsääntöisesti sähköpostitse.

Huolehdi koko hakemisen ajan, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä. Tarkista huolellisesti sähköpostisi kansiot, myös roskapostikansiot.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset

Korkeakoulut julkaisevat yhteishaussa mukana olevat koulutukset Opintopolku-palvelussa, jossa myös Laurean syksyn 2019 yhteishaussa mukana olevat koulutukset on julkaistu.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä

Varaa ennen hakemuksesi täyttämistä esille tutkinto- ja työtodistukset ja poimi tarvittavat tiedot niistä. Älä arvaa tietoja hakulomakkeelle. Hakija on vastuussa siitä, että hän on haun yhteydessä antanut oikeat tiedot esimerkiksi koulutustaustasta, arvosanoista ja työkokemuksesta. Opiskelupaikka on ehdollinen niin kauan, kunnes haussa käytettyjen tietojen ja dokumenttien oikeellisuus on tarkastettu.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevien tulee huomoida Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset. Tutustu terveydentilaa koskeviin ohjeisiin.

Valintatavat

Laureassa käytössä olevista valintatavoista kerromme Opiskelijavalinnat-sivulla.

Hakuaikana

Täytä hakemus

Täytä hakemus hakuaikana 4. - 18.9.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi 

Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat siitä sähköpostiisi vahvistusviestin.

Voit valita hakulomakkeelle yhteensä kuusi hakutoivetta.

Hakutoiveet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen, koska voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät.

Sinun tulee hakuaikana ilmoittautua AMK-valintakokeeseen. Hakulomake ohjaa sinua valitsemaan valintakoepaikan, jos olet valinnut hakukohteen, jossa AMK-valintakoe on käytössä.

Hakuaikana voit vielä vaihtaa hakutoiveita ja niiden järjestystä sekä valintakoepaikkaa. Hakuajan päättymisen jälkeen valintasi ovat sitovia!

 

Hakulomakkeen täyttäminen


Toimita pyydetyt todistuskopiot

Hakuaikana vaadittujen liitteiden tulee olla tallennettuna hakulomakkeelle 25.9. klo 15.00 mennessä.

Liitteet tulee tallentaa hakulomakkeelle, jos haet jollain seuraavista tutkinnoista.

  • Ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
  • Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (EB-, IB-, Reifeprüfung/DIA-tutkinnolla)
  • Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla. Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun liittää hakemuksellesi myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä.


Tallenna liitteesi PDF/JPG/PNG-muodossa. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

Jos otat todistuksestasi kuvan, tulee kuvassa näkyä koko todistus ja kuvan tulee olla tarkka, jolloin todistuksen kaikki yksityiskohdat näkyvät.

Tarvittaessa voit myös postittaa liitteet osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakou, Hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Taustaselvityslomake ja sen liitteet (kopio turvapaikkapäätöksestä tai oleskeluluvasta suojelun perusteella) tulee toimittaa kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 25.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakemukselle ei tule ladata arkaluontoisia liitteitä.

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset

Toimita mahdolliset hakemukset liitteineen ammattikorkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin liittyvistä erityisjärjestelyistä 25.9.2019 klo 15.00 mennessä sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä olet osallistumassa valintakokeeseen.
Erityisjärjestelyhakemusten ohjeet ja lomake.

Hakuajan jälkeen

Valmistaudu valintakokeisiin

Ammattikorkeakoulut ottavat syksyn 2019 yhteishaussa käyttöön valtakunnallisen sähköisen valintakokeen, eli AMK-valintakokeen. AMK-valintakokeella voit hakea Laurean amk-koulutuksiin.

Kaikki AMK-valintakoetta koskea ohjeistus valintakokeisiin tuleville hakijoille on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle

Tutustu AMK-valintakokeeseen

Ylempi amk-koulutuksiin hakevat osallistuvat koulutuskohtaisiin valintakokeisiin Laureassa.

Todistusvalintojen tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta, eikä todistusvalinnalla valittujen tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Syksyllä 2019 ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan syksyn 2019 yhteishaussa viimeistään 29.11.2019.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. 

Olethan yhteydessä Laurean hakijapalveluihin ennen oikaisupyynnön lähettämistä. Näin asiasi käsittely voi nopeutua tai se voidaan mahdollisesti selvittää ilman että varsinaista oikaisupyyntöä tarvitsee lähettää.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja tarvittavat tutkintotodistusten tai työtodistusten kopiot toimitettava, sekä lukuvuodelle ilmoittauduttava 9.12.2019 klo 15.00 mennessä. Jos saat varasijalta opiskelupaikan, tulee nämä asiat tehdä 10 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

Laureasta opiskelupaikan saaneille on koottu opiskelupaikan vastaanottamiseen, tarvittavien todistuskopioiden toimittamiseen ja opintojen alkamiseen liittyvät ohjeet Uudelle opiskelijalle –sivuille.

Varasijavalinnat ja lisähaut

Varasijoilta voi tulla hyväksytyksi tulosten julkaisemisesta lähtien. Varasijalta valinnat päättyvät 17.12.2019.

Oman tilanteen kehittymistä on mahdollista seurata Oma opintopolku–palvelun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää lisähaun syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin ajalla 2.-13.12.2019. Lisähaussa olevat koulutukset julkaistaan www.opintopolku.fi palvelussa.

Opinnot alkavat

Opinnot alkavat tammikuussa 2020. Lukuvuoden aikataulut julkaistaan opiskelijavalintojen julkaisun yhteydessä Laurean Uudelle opiskelijalle -sivuilla. 

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin 

 

Lisätietoa hakemisesta

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Maanantai - torstai

Klo 10.00 - 14.00

Poikkeusaukioloajat

Asiakaspalvelu suljettu 2.10.2019

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

Syksyn 2019 yhteishaussa opiskelijat valitaan kahdella tavalla, todistusvalinnalla tai valintakokeen perusteella. Tutustu uuteen AMK-valintakokeeseen!


Lue lisää

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa