Yhteishaun ohjeet

Tutustu huolella ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. Autamme mielellämme kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä!

Ennen hakua

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa valtakunnallisessa yhteishaussa yhdellä hakulomakkeella.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset

Korkeakoulut julkaisevat yhteishakuun tulevat koulutukset Opintopolku-palvelussa, jossa myös Laurean kevään 2019 yhteishaussa mukana olevat koulutukset on nyt julkaistu.

Valintaperusteet

Opintopolku -palveluun olemme myös koonneet koulutuksittain valintaperusteet, eli millä tavoin valinnat Laureassa toteutetaan.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä

Varaa ennen hakemuksesi täyttämistä esille tutkinto- ja työtodistukset ja poimi tarvittavat tiedot niistä. Älä arvaa tietoja hakulomakkeelle. Hakija on vastuussa siitä, että hän on haun yhteydessä antanut oikeat tiedot esimerkiksi koulutustaustasta, arvosanoista ja työkokemuksesta. Opiskelupaikka on ehdollinen niin kauan, kunnes haussa käytettyjen tietojen ja dokumenttien oikeellisuus on tarkastettu.

Sosiaali- ja terveysalalle hakevien tulee huomoida Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset. Tutustu ohjeisiin.

Hakuaikana

Kevään 2019 yhteishaku Laurean englanninkielisiin koulutuksiin on 9. - 23.1.2018. Siirry englanninkielisille sivuillemme, jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta.

Kevään 2019 yhteishaku Laurean suomenkielisiin koulutuksiin on 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukset alkavat syksyllä 2019.

Täytä hakemus

Täytä hakemus hakuaikana 20.3. - 3.4.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00.

Voit valita hakulomakkeelle yhteensä kuusi hakutoivetta.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat siitä sähköpostiisi vahvistusviestin.

Hakuaikana voit vielä vaihtaa hakutoiveita ja niiden järjestystä. Hakuajan päättymisen jälkeen valinta on sitova!

Kevään ensimmäisenä hakuaikana hakeneet voivat lisätä hakulomakkeelleen hakutoiveita kevään toisena hakuaikana, vain jos kaikkia hakutoiveita ei ole käytetty ensimmäisen haun aikana. Ensimmäisenä hakuaikana valittuja hakukohteita ei voi poistaa toisena hakuaikana

 

Hakulomakkeen täyttäminen


Toimita pyydetyt todistuskopiot

Hakuaikana vaadittujen liitteiden tulee olla toimitettuna hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Toimita liitteet lisäämällä ne omalle hakulomakkeellesi. Tallenna liitteesi PDF/JPG/PNG-muodossa.Jos otat todistuksestasi kuvan, tulee kuvassa näkyä koko todistus ja kuvan tulee olla tarkka, jolloin todistuksen kaikki yksityiskohdat näkyvät.

Tarvittaessa voit myös postittaa liitteet osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakou, Hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

Liitteet tulee toimittaa, jos haet jollain seuraavista tutkinnoista.

  • Ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
  • Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla (EB-, IB-, Reifeprüfung-tutkinnolla)
  • Ulkomailla suoritetulla tutkinnolla. Jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä.

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset

Jos olet hakenut sosiaali- ja terveys- liikunta- tai kauneudenhoitoalalle voit hakea mahdollisia erityisjärjestelyjä erikseen valtakunnalliseen esivalintakokeeseen.

Hakijan tulee toimittaa mahdolliset hakemukset ammattikorkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin liittyvistä erityisjärjestelyistä korkeakoulujen hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.  

Erityisjärjestelyhakemusten ohjeet ja lomake.

Hakuajan jälkeen

Valintakoekutsut

Valintakoekutsut lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. 

Huomaa, että valintakoekutsuja ei lähetetä kaikilla aloilla!

Tutustu Valintakokeet –sivuun. Sivulla näet mihin valintakokeisiin kutsuja ei lähetetä ja missä sinun tulee valintakokeesi tehdä. 

Tarkista huolellisesti sähköpostisi kansiot, myös roskapostikansiot. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä. Jos et saa valintakoekutsua viimeistään viikkoa ennen valintakoetta tai et ole varma missä sinun tulisi tehdä valintakokeesi, ota hyvissä ajoin ennen valintakoetta yhteyttä ylimmän hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Todistusvalinnat

Kevään 2019 todistusvalinnassa ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat. Todistusvalintojen tulokset julkaistaan toukokuun lopulla ennen valintakokeita, kun korkeakoulut ovat saaneet ylioppilasarvosanat ylioppilastutkintolautakunnalta (YTL).

Todistusvalinnalla valittujen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Laurea valintakokeet

Laurean valintakokeiden ajat, pääsykoemateriaalit on koottu Valintakokeet-sivulle. Sivulta löytyvät myös ohjeet kaikille valintakokeisiin saapuville hakijoille.

Valintojen tulokset

Valintojen tulokset julkaistaan kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 28.6.2019.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

Oikaisumenettelyohje

Mikäli päätöstä opiskelijavalinnasta ei ole tehty valtakunnallisten valintaperusteiden mukaisesti, henkilöllä on mahdollisuus hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun johtoryhmältä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. 

Olethan yhteydessä Laurean hakijapalveluihin ennen oikaisupyynnön lähettämistä. Näin asiasi käsittely voi nopeutua tai se voidaan mahdollisesti selvittää ilman että varsinaista oikaisupyyntöä tarvitsee lähettää.

Kerro oikaisupyynnössä nimesi, yhteystietosi ja miltä osin valintaperusteita ei ole noudatettu tai miltä osin opiskelijavalinta on tehty virheellisesti. Oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, Johtoryhmä, Ratatie 22, 01300 Vantaa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja tarvittavat tutkintotodistusten tai työtodistusten kopiot toimitettava 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. 

Laureasta opiskelupaikan saaneille on koottu opiskelupaikan vastaanottamiseen, tarvittavien todistusten toimittamiseen ja opintojen alkamiseen liittyvät ohjeet Uudelle opiskelijalle –sivuilla.

Varasijavalinnat ja lisähaut

Varasijoilta voi tulla hyväksytyksi tulosten julkaisemisesta lähtien. Varasijalta valinnat päättyvät 31.7.2019.

Oman tilanteen kehittymistä on mahdollista seurata Oma opintopolku–palvelun kautta osoitteessa www.opintopolku.fi

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää lisähakuaja syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin ajalla 1.7.-14.8.2019. Lisähaussa olevat koulutukset julkaistaan www.opintopolku.fi palvelussa.

Opinnot alkavat

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2019. Lukujärjestys julkaistaan opiskelijavalintojen julkaisun yhteydessä Laurean Uudelle opiskelijalle -sivuilla. 

Tutustu uuden opiskelijan ohjeisiin 

 

Lisätietoa hakemisesta

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 10 - 14

Poikkeusaukioloajat

12. - 14.2. Suljettu

 

Valintakokeet

Tästä klikkaamalla löydät kevään 2019 yhteishaun valintakoepäivät, pääsykoemateriaalit, ohjeita sekä valintakoeyhteistyölistat.


Lue lisää

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa
"