Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hakuaika syksyllä 2020 on 21.10. – 4.11.2020. Hakeminen tapahtuu Laurean avoimen AMK erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Voit hakea vain yhteen kohteeseen tässä haussa.

Näin löydät avoimen AMK erillishaun lomakkeen hakuaikana Opintopolussa:
Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi > etsi Laurean koulutus > Rajaa hakutuloksia: valitse "Haku on käynnissä" > Valitse koulutus ja toteutus, johon haet  > Valitse koulutuksen "Avoimen AMK:n erillishaku" lomake (sivun oikealla reunalla) > "Täytä lomake"

Kaikkia erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös.

Lue myös ohjeet tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyille

Erillishakujen valintaperusteet ja aikataulut päivitetään kunkin erillishaun tietoihin alla.

Hae AMK-koulutuksiin

Avoimen AMK:n erillishaussa hakijalla tulee olla vähintään 60 opintopistettä saman alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritettuna. Erillishaussa voivat hakea myös hakijat, joilla on toisen asteen tutkinto ja 30 opintopistettä Laurea-ammattikorkeakoulussa suoritettuja avoimen väyläopintoja (erikseen yhteistyösopimuksella toisen asteen oppilaitoksen kanssa sovitut väyläopiskelijat). Opinnot tulee olla suoritettuna hakukauden päättymiseen mennessä (keväällä 31.7. ja syksyllä 31.12.). Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja.

Miten valinta tehdään?

Valinta tehdään opiskelumenestyksen perusteella. Ainoastaan muissa kuin Laurea-ammattikorkeakouluissa avoimen polkuopintoja suorittaneille hakijoille järjestetään soveltuvuusarviointi erillisen aikataulun mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan sekä kauneudenhoitoalan koulutusten hakijoiden soveltuvuushaastattelu on Laurean Tikkurilan tai Otaniemen kampuksella ja liiketalouden alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutusten osalta Laurean Leppävaaran tai Tikkurilan tai Otaniemen kampuksella. Osa haastatteluista tehdään Zoomin tai Teamsin kautta.

Hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan opintorekisteristä, mikäli avoimen AMK opinnot on suoritettu Laureassa. Mikäli opinnot on suoritettu toisessa AMKissa, hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan hakijan hakuajan loppuun mennessä toimittamasta avoimen AMK:n opintosuoritusotteesta.

Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä virallisesta opintosuoritusotteesta. Sosiaali- ja terveysalalla opintomenestyksen tulee vastata keskimäärin arvosanaa 3. Opintomenestyksen arvioi opintopäällikkö.

Opiskelijavalinta tehdään kesäkuussa ehdollisena, mikäli hakijalla ei vielä hakuaikana ole vaadittua opintopistekertymää (60 op) kasassa, mutta hän osoittaa saavansa suoritukset hakukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7.2020 ja syksyllä 31.12.2020). Opintojen tulee olla alalle soveltuvia.

Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat. Opintomenestys tarkoittaa sekä arvosanojen keskiarvoa että soveltuvuutta alalle. Valinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.

Opintopäälliköt tekevät päätöksen opiskelijavalinnoista. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan keväällä 22.7.2020 ja syksyllä 4.12.2020 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Kielitaito

Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan hakijan kielitaito.

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykset

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin poistaa. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta edellytetään terveydentilaa koskeva itsearviointi hakuaikana. Hakija vastaa hakulomakkeellaan onko hänellä opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sekä antaa arvion vaadittavasta terveydentilastaan ja toimintakyvystään. Mikäli hakija vastaa kyllä terveydentilaa koskeviin kysymyksiin, toimittaa hän hakuaikana lisäselvityksen hakijapalveluihin. Hakijapalvelut toimittaa selvityksen eteenpäin opintopäällikölle arvioitavaksi. Päätöksen soveltuvuuden sosiaali- ja terveysalalla opiskeluun antaa opintopäällikkö.

Syksyn 2020 erillishaun aikataulut

 • Hakuaika on 21.10. – 4.11.2020.
 • Laurean ulkopuolelta hakevien opintosuoritusote hakulomakkeelle/hakijapalveluihin viimeistään hakuajan loppuun mennessä 8.11.2020
 • Sosiaali- ja terveysalan hakijoiden lisäselvitys terveydentilasta hakijapalveluihin viimeistään hakuajan loppuun mennessä 4.11.2020, mikäli hakija on vastannut hakulomakkeella ”kyllä” terveydentilaa koskeviin kysymyksiin.
 • Kutsu Laurean ulkopuolisille hakijoille tarkoitettuun soveltuvuusarviointiin hausta riippuen 11.11.2020 iltapäivään mennessä
 • Soveltuvuusarviointi Laurean ulkopuolisille hakijoille on viikolla 47. Tarkemmat tiedot haastattelupäivistä ja mahdollisesta Teams/Zoom haastatteluajan varaamisesta lähetetään hakijoille sähköpostitse. Haastattelut ovat 16. - 19.11.2020 välisenä aikana.
 • Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.11.2020
 • Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 4.12.2020 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.
 • Ehdollisena valitun opintopistekertymä vaaditun laajuiseksi hakukauden loppuun mennessä 31.12.2020
 • Ehdollisena valitun ilmoittautuminen läsnä olevaksi on hoidettava ennen opintojen alkua mahdollisimman pian ehdollisuuden poistumisesta.

Hae YAMK-koulutuksiin

Avoimen AMK:n erillishaussa YAMK-koulutuksiin hakevalla tulee olla avoimessa AMK:ssa suoritettuna vähintään 30 op haettavaan koulutukseen soveltuvia YAMK ydinopintoja (pakolliset opinnot) tai 30 opintopistettä Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti (tammikuusta 2017 lähtien) suoritettuja YAMK-opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna kevään haussa 31.7.2020 ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.

Lisäksi hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulujen yleisten valintaperusteiden mukainen hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, eli soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kaksi vuotta vanhoja.

Miten valinta tehdään?

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava kehittämispäällikkö tekee päätöksen opiskelijavalinnoista. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset. 

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijalla on hakukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7.2020 ja syksyllä 31.12.2020) vaaditut avoimen YAMK opinnot suoritettuna. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan kevään haussa 22.7.2020 ja syksyn haussa 4.12.2020 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.
Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.

Syksyn 2020 erillishaun aikataulut

 • Hakuajat ovat 21.10. – 4.11.2020
 • Laurean ulkopuolelta hakevien opintosuoritusote hakulomakkeelle/hakijapalveluihin viimeistään hakuajan loppuun mennessä 8.11.2020
 • Kutsu soveltuvuusarviointiin 11.11.2020 iltapäivään mennessä.
 • Soveltuvuusarviointi on viikolla 47, hakijoiden kanssa sovitaan haastatteluaika yksilöllisesti.
 • Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.11.2020.
 • Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 4.12.2020 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta
 • Ehdollisena valitun opintopistekertymä vaaditun laajuiseksi hakukauden loppuun mennessä 31.12.2020
 • Ehdollisena valitun ilmoittautuminen läsnä olevaksi on hoidettava ennen opintojen alkua mahdollisimman pian ehdollisuuden poistumisesta.