Siirry sisältöön

Tietoa väyläopinnoista

 • Väyläopinnoissa suoritat toisen asteen tutkintosi aikana Laureassa AMK-opintoja.
 • Voit sisällyttää väyläopintoja osaksi toisen asteen tutkintoa.
 • Valmistuttuasi toisen asteen oppilaitokselta voit hakea erillishaussa Laureaan tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opinnot ovat maksuttomia toisen asteen kumppanikouluopiskelijoille.
 • Opinnoille hakeudutaan opinto-ohjaajasi suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla.

Väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Opinnot helpottavat ja nopeuttavat korkeakouluun siirtymistä toiselta asteelta.

Väy­lä­opin­tojen aikana opiskelija suorittaa opintoja, jotka si­säl­ly­te­tään osaksi toisen asteen ammatillista tutkintoa tai yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Kun opiskelija on suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laureassa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, hänellä on oikeus hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Väyläopinnot sisällytetään myös osaksi hänen AMK-tutkintoaan, jos opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Laureaan.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun, minkä vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • Osaat ottaa vastuuta omista opinnoistasi.
 • Olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen opiskeluun.
 • Sinulla on motivaatiota ja halua oppia uutta.
 • Löydät helposti tietoa netistä ja kirjoista sekä ymmärrät, mikä on luotettava tietolähde.
 • Osaat käyttää hyvin tietokonetta, erilaisia toimisto-ohjelmia (Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä.

Jos et ole aiemmin suorittanut mitään korkeakouluopintoja, suosittelemme vahvasti että suoritat ennen väyläopintoihin hakeutumista kurkistuskurssin. Kurkistuskurssin aikana pääset kokeilemaan, millaista korkeakoulussa opiskelu on ja onko korkeakoulussa opiskelu sinulle ajankohtaista.

Tutustu kurkistuskurssitarjontaan

Jos olet jo valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, mutta et ole saanut opiskelupaikkaa korkeakouluun yhteshaussa, tutustu Laurean polkuopintoihin. 

Avoimen Laurea-ammattikorkeakoulun polkuopinnot

Väyläopinnot syksyllä 2022

Syksyllä 2022 väyläopintoja tarjotaan Laureassa liiketalouden ja sosionomikoulutuksessa. Liiketalouden väyläopintoja on tarjolla Tikkurilan kampuksella päiväopetusmuodossa ja Hyria –ammattioppilaitoksessa opiskeleville myös Hyvinkään kampuksella päiväopetusmuodossa. Huom.! Muut kuin Hyrian opiskelijat eivät voi hakea syksyllä 2022 alkaviin liiketalouden väyläopintoihin Hyvinkään kampukselle, vaan ainoastaan Tikkurilan kampukselle. Sosionomikoulutuksessa on tarjolla s2-opiskelijoille suunnattuja väyläopintoja. Sosionomikoulutuksen väyläopinnoissa opiskelijoille on tarjolla lisätukea suomenkielessä. Sosionomin s2 opinnoissa kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taitotaso B1-B2 tai YKI3-YKI4.

Liiketalouden väyläopintoihin hakeudutaan ti 19.4. klo 8.00 – su 8.5. klo 23.59 välisenä aikana. Lue lisää kohdasta ”Hakeutuminen väyläopintoihin”.

S2 opiskelijoille suunnattuun sosionomiväylään hakeudutaan ma 2.5. klo 8.00 - su 15.5. klo 23.59. Haastattelut pidetään 19.5.2022.
Lue lisää kohdasta ”Hakeutuminen väyläopintoihin”.

Väy­lä­opin­to­pai­kat kou­lu­tuk­sit­tain syksyllä 2022. HUOM! Laurea pidättää oikeudet muutoksiin.

Koulutus Kampus Toteutus Paikat
Lii­ke­ta­lou­den koulutus Tikkurila Päivä 0-5
Lii­ke­ta­lou­den koulutus Hyvinkää Päivä 0-8 (vain Hyrian opis­ke­li­joil­le)
So­sio­no­mi­kou­lu­tus Otaniemi Monimuoto 0-10 (suunnattu s2 opis­ke­li­joil­le)

 

Hakeutuminen väyläopintoihin

Hakeutuminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan suosituksesta. Opinto-ohjaajalta riittää suullinen suositus. Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää lisäksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa.

Väyläopintoihin haetaan erillisellä lomakkeella, joka aukeaa tällä sivulla hakeutumisajankohtana.

Voit hakea väyläopintoihin, mikäli täytät alla olevat hakukriteerit: 

 • olet 18-vuotias opintojen alkaessa
 • sinulla on suullinen opinto-ohjaajan suositus sekä
 • sinulla on suunnitelma korkeakouluopintojen sisällyttämisestä toisen asteen tutkintoon
 • Hakeutuminen liiketalouden väyläopintoihin 

  Liiketalouden väyläopintoihin haetaan erillisellä lomakkeella, joka aukeaa tällä sivulla ti 19.4.2022 klo 8.00 ja sulkeutuu su 8.5. klo 23.59.

  Hae liiketalouden väyläopintoihin

  Hakulomakkeelle tulee liittää motivaatiokirje. Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löydät tältä sivulta kohdasta "ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen". Motivaatiokirjeen liittäminen hakeutumislomakkeelle on edellytys haastattelukutsun saamiseksi.

  Hakuajan jälkeen haastatteluun kutsutaan motivaatiokirjeen perusteella, joka arvioidaan tällä sivulla esitettyjen kriteereiden mukaan. Haastattelukutsua ei saa, mikäli ei liitä hakeutumislomakkeelle motivaatiokirjettä. Lisäksi hakijoiden saama suullinen opinto-ohjaajan tai muun vastaavan henkilön suositus tarkistetaan 2. asteen oppilaitoksesta ennen haastatteluun kutsumista. Ilman oman opinto-ohjaajan tai vastaavan henkilön suositusta ei voi saada kutsua haastatteluun. Lopullinen opiskelijavalinta väyläopintoihin tehdään motivaatiokirjeen ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. 

  Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

  Liitä hakulomakkeelle motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haluat hakea väyläopintoihin. Kerro kirjeessä myös itsestäsi, tämänhetkisistä opinnoistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi.

  Motivaatiokirjeen tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?
  • Missä opiskelet?
  • Miksi haet väyläopintoihin?
  • Millaisia opiskelutaitoja ja –tapoja sinulla on? (Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi? Millä tavalla opit parhaiten? Mikä on haastavaa opinnoissa?)
  • Miten väyläopinnot sopivat tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi? (Esimerkiksi millä tavalla aiot yhdistää väyläopinnot ja 2. asteen opinnot, työt, harrastukset)?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden urasuunnitelmasi?
  • Miksi sinut tulisi valita väyläopintoihin?

  Lisäksi:

  • Motivaatiokirjeen tulee olla noin yhden sivun (fonttikoko 11) mittainen, se tulee kirjottaa itsenäisesti ja kokonaisina lauseina.
  • Nimeä motivaatiokirje sukunimi_etunimi_motivaatiokirje -nimellä
  • Liitä motivaatiokirje hakeutumislomakkeelle PDF-muodossa

  Motivaatiokirjeen avulla pyritään arvioimaan motivaatiotasi sekä selvittämään valmiuksiasi korkeakouluopintoihin. Kirjoituksen sujuvuutta, kirjoitustaitoa, oikeakielisyyttä ja luetun ymmärtämistä ei pisteytetä motivaatiokirjeessäsi, mutta kielitaitosi arvioidaan siltä osin, että voimme varmistaa riittävä kielitaito väyläopintojen suorittamiseen. Motivaatiokirje pisteytetään pisteillä 0-10. Mikäli hakijoita on enemmän kuin väyläpaikkoja, kutsutaan opiskelijat haastatteluun motivaatiokirjeen pisteiden perusteella korkeintaan kaksinkertainen määrä hakijoita paikkoihin nähden. Kutsu liiketalouden väyläopintojen haastatteluun lähetetään viimeistään pe 13.5.2022.

  Haastattelu

  Haastatteluun kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä opiskelupaikkoihin nähden. Haastattelu liiketalouden väyläopintoihin pidetään viikolla 20. Suuren hakijamäärän takia tarjottua haastatteluajankohtaa ei voi vaihtaa. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta.

  Opiskelijavalinta

  Lopullinen opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun yhteispistemäärän perusteella. Mikäli lopullinen yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

  1. Valintahaastattelusta saatu pistemäärä
  2. Arvonta

  Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Ilmoitamme Tikkurilan kampuksen liiketalouden opiskelijavalinnasta viimeistään perjantaina 20.5.2022 sähköpostilla. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 27.5.2022. Varasijalla olevalle liiketalouden väyläopiskelijalle ilmoitetaan mahdollisesta opiskelupaikasta viimeistään ma 30.5.2022 ja tällöin opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään pe 3.6.2022.

  Hyvinkään kampuksen liiketalouden väyläopintojen opiskelijavalinnasta ilmoitetaan viimeistään perjantaina 3.6.2022 sähköpostilla. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 10.6.2022. Varasijalla olevalle liiketalouden väyläopiskelijalle ilmoitetaan mahdollisesta opiskelupaikasta viimeistään ma 13.6.2022 ja tällöin opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään keskiviikkona 15.6.2022.

  Tarkkailethan sähköpostiasi ja myös roskaposti-, mainos- tai muita vastaavia kansioita. Kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan, saat opintojen aloitukseen liittyvän ohjeistuksen sähköpostitse juhannukseen mennessä, viimeistään viikolla 25.

 • Hakeutuminen sosionomin s2 väyläopintoihin 

  Sosionomi S2 väyläopintoihin haetaan erillisellä lomakkeella, joka aukeaa tällä sivulla maanantaina 2.5. klo 8.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 15.5. klo 23.59.

  Hae sosionomin väyläopintoihin

  Hakulomakkeelle tulee liittää motivaatiokirje ja todistus suomen kielen taitotasosta B1-B2 tai YKI3-YKI4. Jos kielitaitotodistusta ei ole, voit pyytää oman ammatillisen oppilaitoksesi S2-opettajalta lyhyttä vapaamuotoista arviota kielitaidostasi suhteessa taitotasoihin B1-B2. Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löydät tältä sivulta kohdasta "ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen". Motivaatiokirjeen liittäminen hakeutumislomakkeelle on edellytys haastattelukutsun saamiseksi.

  Hakuajan jälkeen haastatteluun kutsutaan motivaatiokirjeen perusteella, joka arvioidaan tällä sivulla esitettyjen kriteereiden mukaan. Haastattelukutsua ei saa, mikäli ei liitä hakeutumislomakkeelle motivaatiokirjettä. Lisäksi hakijoiden saama suullinen opinto-ohjaajan tai muun vastaavan henkilön suositus tarkistetaan 2. asteen oppilaitoksesta ennen haastatteluun kutsumista. Ilman oman opinto-ohjaajan tai vastaavan henkilön suositusta ei voi saada kutsua haastatteluun. Lopullinen opiskelijavalinta väyläopintoihin tehdään motivaatiokirjeen ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. 

  Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

  Liitä hakulomakkeelle motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haluat hakea väyläopintoihin. Kerro kirjeessä myös itsestäsi, tämänhetkisistä opinnoistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi.

  Motivaatiokirjeen tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?
  • Missä opiskelet?
  • Miksi haet väyläopintoihin?
  • Millaisia opiskelutaitoja ja –tapoja sinulla on? (Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi? Millä tavalla opit parhaiten? Mikä on haastavaa opinnoissa?)
  • Miten väyläopinnot sopivat tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi? (Esimerkiksi millä tavalla aiot yhdistää väyläopinnot ja 2. asteen opinnot, työt, harrastukset)?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden urasuunnitelmasi?
  • Miksi sinut tulisi valita väyläopintoihin?

  Lisäksi:

  • Motivaatiokirjeen tulee olla noin yhden sivun (fonttikoko 11) mittainen, se tulee kirjottaa itsenäisesti ja kokonaisina lauseina.
  • Nimeä motivaatiokirje sukunimi_etunimi_motivaatiokirje -nimellä
  • Liitä motivaatiokirje hakeutumislomakkeelle PDF-muodossa

  Motivaatiokirjeen avulla pyritään arvioimaan motivaatiotasi sekä selvittämään valmiuksiasi korkeakouluopintoihin. Kirjoituksen sujuvuutta, kirjoitustaitoa, oikeakielisyyttä ja luetun ymmärtämistä ei pisteytetä motivaatiokirjeessäsi, mutta kielitaitosi arvioidaan siltä osin, että voimme varmistaa riittävä kielitaito väyläopintojen suorittamiseen. Motivaatiokirje pisteytetään pisteillä 0-10. Mikäli hakijoita on enemmän kuin väyläpaikkoja, kutsutaan opiskelijat haastatteluun motivaatiokirjeen pisteiden perusteella korkeintaan kaksinkertainen määrä hakijoita paikkoihin nähden. Kutsu sosionomin väyläopintojen haastatteluun lähetetään viimeistään maanantaina 16.5.2022.

  Haastattelu

  Haastatteluun kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä opiskelupaikkoihin nähden. Haastattelut sosionomin väyläopintoihin pidetään 19.5.2022. Suuren hakijamäärän takia tarjottua haastatteluajankohtaa ei voi vaihtaa. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta.

  Opiskelijavalinta

  Lopullinen opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun yhteispistemäärän perusteella. Mikäli lopullinen yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

  1. Valintahaastattelusta saatu pistemäärä
  2. Arvonta

  Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Ilmoitamme sosionomin opiskelijavalinnasta viimeistään maanantaina 23.5.2022 sähköpostilla. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 27.5.2022.

  Tarkkailethan sähköpostiasi ja myös roskaposti-, mainos- tai muita vastaavia kansioita. Kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan, saat opintojen aloitukseen liittyvän ohjeistuksen sähköpostitse juhannukseen mennessä, viimeistään viikolla 25.

Miten väyläopinnot suoritetaan?

Väyläopiskelijana suoritat Laurean opintoja yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä alasta riippumatta. Yksi opintopiste vaatii sinulta 27 tuntia työpanosta eli kyse on hieman alle puolen vuoden täyspäiväisestä opiskelusta korkeakouluissa. Käytännössä väyläopinnot suoritetaan 0,5 – 1 vuodessa riippuen opintojen etenemistahdista, alasta ja opintojen aikatauluista.

 • Väyläopintojen aikataulu 

  Syksyllä 2022 väyläopintoja voi suorittaa liiketalous- ja sosionomikoulutuksissa. 

  Liiketalouden koulutuksessa väyläopinnot suoritetaan päiväopintoina Tikkurilan kampuksella. Hyrian opiskelijoille on varattu lisäksi väyläopintopaikkoja päiväopetuksessa Hyvinkään kampuksella. Väyläopintojen aikana sinun tulee siis kyetä osallistumaan lähiopetukseen useita kertoja viikossa sillä kampuksella, missä koulutus toteutetaan.

  Sosionomikoulutuksessa opetusmuotona on monimuoto eli lähiopetusta kampuksella on noin kaksi päivää kuukaudessa, minkä lisäksi sinun tulee osallistua lähipäivien välissä etäopetukseen verkon välityksellä.

  Varauduthan osallistumaan lähiopetukseen sillä kampuksella, jossa koulutus toteutetaan. Tutustu kampuksiimme ja niiden sijaintiin >>

  Sekä liiketalouden että sosionomikoulutuksen väyläopintojen tarkemmat aikataulut ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään viikolla 20.

Mitä väyläopintojen jälkeen?

Kun olet suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laurea-ammattikorkeakoulussa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, voit hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Lisätietoa erillisvalinnasta

Jos pääset Laureaan tutkinto-opiskelijaksi, sinulle voidaan sisällyttää suorittamasi korkeakouluopinnot osaksi AMK-tutkintoasi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Kysyttävää?

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä:

Sähköpostitse: vaylaopinnot@laurea.fi

Avoimen AMK:n yhteystiedot

 

Kokemuksia väyläopinnoista