Siirry sisältöön

Tietoa väyläopinnoista

 • Väyläopinnoissa suoritat toisen asteen tutkintosi aikana Laureassa AMK-opintoja.
 • Voit sisällyttää väyläopintoja osaksi toisen asteen tutkintoa.
 • Valmistuttuasi toisen asteen oppilaitokselta voit hakea erillishaussa Laureaan tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opinnot ovat maksuttomia toisen asteen kumppanikouluopiskelijoille.
 • Opinnoille hakeudutaan opinto-ohjaajasi suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla.

Väyläopinnot

Väy­lä­opin­not to­teu­te­taan Laurea-am­mat­ti­kor­kea­kou­lun avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opintoina. Opiskelija suorittaa opintoja, jotka si­säl­ly­te­tään osaksi toisen asteen ammatillista tutkintoa tai yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Kun opiskelija on suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laureassa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, hänellä on oikeus hakea Laureaan erillisvalinnan kautta.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun, minkä vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen hakeutumista väyläopintoihin Laureaan.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • Osaat ottaa vastuuta omista opinnoistasi.
 • Olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen opiskeluun.
 • Sinulla on motivaatiota ja halua oppia uutta.
 • Löydät helposti tietoa netistä ja kirjoista sekä ymmärrät, mikä on luotettava tietolähde.
 • Osaat käyttää hyvin tietokonetta, erilaisia toimisto-ohjelmia (Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä.

Hakeminen syksyn 2021 väyläopintoihin

Väyläopintoihin voidaan hakea vain Laurean toisen asteen kumppanioppilaitoksista (katso kumppanilista alta). Hakeutuminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla. Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa.

Tällä hetkellä Laureassa ovat pilottivaiheessa estenomin, sosionomin, fysioterapian ja liiketalouden väyläopintokokonaisuudet. Mikäli sinua kiinnostaa väyläopinnoille hakeutuminen, ole ensisijaisesti yhteydessä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan.

Suosittelemme, että ennen väyläopintokokonaisuuteen hakeutumista opiskelija suorittaa alan kurkistuskurssin tai -kurssit, mikäli kursseja on tarjonnassamme. Kurkistuskurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan edellytys väyläopinnoille hakeutumiseen. Estenomiväylään hakeutuessa tasasijasääntöjen mukaisesti (katso alta) tasasijatilanteessa kurkistuskurssin suorittanut on etusijalla.

Hakuaikataulu

 • Haku väyläopintoihin tapahtuu 19.-29.4.2021 välisenä aikana. Ilmoittautumislomake sulkeutuu 29.4.2021 klo 23.59.
 • Kutsu valintahaastatteluun Hyvinkään kampukselle lähetetään viimeistään pe 30.4.2021.
 • Valintahaastattelut Hyvinkään liiketalouden koulutukseen pidetään ma 3.5.2021.
 • Kutsu valintahaastatteluun Tikkurilan, Porvoon ja Otaniemen kampusten koulutuksiin lähetetään viimeistään ma 10.5.2021.
 • Valintahaastattelut Tikkurilan, Porvoon ja Otaniemen kampusten koulutuksiin pidetään ma-ti 17.-18.5.2021.
 • Päätös opiskelijavalinnasta ilmoitetaan viimeistään pe 21.5.2021.
 • Opiskelupaikan vastaanotto tulee tehdä viimeistään pe 28.5.2021.

Opiskelutavat ja kampukset

Syksyllä 2021 väyläopintoja on päivä- ja monimuoto-opintoina. Opiskelutavat eroavat toisistaan opintojen käytännön toteutuksen suhteen esimerkiksi lähiopintojen määrässä. Huomioithan, että yksi opintopiste vaatii sinulta 27 tuntia työpanosta kaikissa opiskelutavoissa. Opiskelutapojen tarkemmat kuvaukset ja olennaisimmat erot löydät sivulta Opiskelutavat Laureassa.

Väyläopintoja on tarjolla Hyvinkään, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan kampuksella alla olevan taulukon mukaan. Koulutuksen yhteydessä mainittu kampus on opintojen pääasiallinen toteutuspaikka. Varauduthan osallistumaan lähiopetukseen sillä kampuksella, jossa koulutus toteutetaan. Tutustu kampuksiimme ja niiden sijaintiin >>

HUOM! Koulutusten paikkatilanne saattaa vielä muuttua, joten seuraathan tätä sivua!

Koulutus Kampus Toteutus Paikat
Liiketalous Hyvinkää
Tikkurila
Päivä
Päivä
0-10
0-5
Sosionomikoulutus Porvoo Monimuoto 0-5
Fysioterapeuttikoulutus Otaniemi Päivä 0-5
Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala Tikkurila Monimuoto 0-5

Opintojen aikataulut 

Liiketalouden ja fysioterapeuttikoulutuksen väyläopinnot on mahdollista suorittaa 0,5 lukuvuodessa. Sosionomikoulutuksen sekä kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksen väyläopinnot on mahdollista suorittaa yhdessä lukuvuodessa. Opintojen tarkemmat aikataulut julkaistaan näille verkkosivuille ja lähetetään hakijoille toukokuun puolenvälin jälkeen.  

Edellytykset hakeutumiselle väyläopintoihin

Syksyllä 2021 alkaviin väyläopintoihin haetaan 19.-29.4.2021 erillisellä lomakkeella, johon löydät linkin tältä verkkosivulta hakuajankohtana. Hakulomakkeelle tulee liittää motivaatiokirje.

Voit hakea väyläopintoihin, mikäli täytät alla olevat hakukriteerit: 

 • olet 18-vuotias opintojen alkaessa
 • opiskelet Laurean toisen asteen kumppanioppilaitoksessa
 • sinulla on suullinen opinto-ohjaajan suositus sekä
 • sinulla on suunnitelma korkeakouluopintojen sisällyttämisestä toisen asteen tutkintoon

Hakuajan jälkeen valintahaastatteluun kutsutaan motivaatiokirjeen perusteella, joka arvioidaan tällä sivulla esitettyjen kriteereiden mukaan. Lisäksi hakijoiden saama suullinen opinto-ohjaajan suositus tarkistetaan opinto-ohjaajilta ennen haastatteluun kutsumista. Ilman oman opinto-ohjaajan suositusta ei voi saada kutsua haastatteluun. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Motivaatiokirje

Liitä hakulomakkeelle motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haluat hakea väyläopintoihin. Kerro kirjeessä myös itsestäsi, tämänhetkisistä opinnoistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi. Motivaatiokirjeen tulee olla vähintään 1 sivun (fonttikoko 11) mittainen, se tulee kirjottaa itsenäisesti ja kokonaisina lauseina. Motivaatiokirje tulee liittää hakulomakkeelle PDF-muodossa ja liite tulee nimetä sukunimi_etunimi_motivaatiokirje -nimellä.

Motivaatiokirjeen tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: 

 • Kuka olet?
 • Missä opiskelet?
 • Miksi haet väyläopintoihin? 
 • Millaisia opiskelutaitoja ja –tapoja sinulla on? (Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi? Millä tavalla opit parhaiten? Mikä on haastavaa opinnoissa?) 
 • Miten väyläopinnot sopivat tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi? (Esimerkiksi millä tavalla aiot yhdistää väyläopinnot ja 2. asteen opinnot, työt, harrastukset)?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden urasuunnitelmasi?
 • Miksi sinut tulisi valita väyläopintoihin?

Motivaatiokirjeen avulla pyritään arvioimaan motivaatiotasi sekä selvittämään valmiuksiasi korkeakouluopintoihin. Kirjeessä ilmaistun motivaation lisäksi arvioidaan kirjoituksen sujuvuutta, kirjoitustaitoa, oikeakielisyyttä ja luetun ymmärtämistä. Motivaatiokirje pisteytetään pisteillä 0-10 ja pisteiden perusteella kutsutaan valintahaastatteluun Hyvinkään kampukselle viimeistään pe 30.4.2021 ja muiden kampusten koulutuksiin viimeistään ma 10.5.2021. 

Valintahaastattelu

Valintahaastatteluun kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä opiskelupaikkoihin nähden. Porvoon, Otaniemen ja Tikkurilan kampusten koulutusohjelmiin valintahaastattelu tehdään videohaastatteluna ma ja ti 17.-18.5.2021 Teamsin välityksellä. Valintahaastatteluun kutsuttaville lähetetään erillinen kutsu sähköpostilla viimeistään 10.5.2021. Hyvinkään liiketalouden koulutuksiin valintahaastattelukutsu tulee viimeistään pe 30.4. ja valintahaastattelu pidetään ma 3.5.2021. Suuren hakijamäärän takia tarjottua valintahaastatteluajankohtaa ei voi vaihtaa.

Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta. 

Opiskelijavalinta

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Mikäli lopullinen yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan: 

 1. Valintahaastattelusta saatu pistemäärä
 2. Haettavan alan kurkistuskurssin suorittaminen hyväksytysti (sovelletaan kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksen väyläopintohaussa)
 3. Arvonta

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ilmoitamme opiskelijavalinnasta viimeistään perjantaina 21.5.2021 sähköpostilla. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 28.5.2021. Tarkkailethan sähköpostiasi ja myös roskaposti-, mainos- tai muita vastaavia kansioita.

Kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan, sinulle lähetetään opintojen aloitukseen liittyvä ohjeistus viimeistään viikolla 25. 

Väyläopintojen syksyn 2021 aikataulut

Tarkastellaksesi väyläopintojen syksyn 2021 aikatauluja toimi seuraavasti:

 1. Mene osoitteeseen: lukkarit.laurea.fi
 2. Hae opintoja Hae toteutuksia -haun kautta:
 3. Tarkastele hakutuloksia: Info-kuvakkeesta näet kurssin tiedot, ja pääset hyperlinkistä suoraan opintokuvaukseen, jossa on lisätietoa kurssista.
 4. Lisää jokaisen kurssin aikataulu lukujärjestykseen +Lisää -kuvakkeesta. Lisäykset tehtyäsi voit tarkastella lukujärjestystä Kalenteri-näkymässä.

Jos olet hakemassa Otaniemen fysioterapiaväyläopintoihin, lisää Lukkarikoneessa seuraavat toteutukset:

 • Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet G8242-3005
 • Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen G8206-3005
 • Kuntoutus ja asiakkaan kohtaaminen G8351-3005
 • Projektinhallinta ja viestintä R0183-3125

Jos olet hakemassa Tikkurilan liiketalouden väyläopintoihin, lisää Lukkarikoneessa seuraavat toteutukset:

 • Liiketoimintaosaamisen projekti TP00BI97-3005
 • Projektinhallinta ja viestintä R0183-3132

Jos olet hakemassa Porvoon sosionomiväyläopintoihin, lisää Lukkarikoneessa seuraavat toteutukset:

 • Sosiaalialan vaikuttamistyö R0019-3027   
 • Projektinhallinta ja viestintä R0183-3125
 • Kurssi Sosiaalialan asiakastyön lähtökohdat (MOOC) suoritetaan itsenäisesti paikasta ja ajasta riippumatta
 • Kevään opintojen aikataulut julkaistaan myöhemmin!

Jos olet hakemassa Tikkurilan Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan väyläopintoihin, lisää Lukkarikoneessa seuraavat toteutukset:

 • Kemian perusteet PK00BQ46-3002
 • Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot PK00BQ47-3002
 • Projektinhallinta ja viestintä R0183-3129
 • Kevään opintojen aikataulut julkaistaan myöhemmin!

HUOM.
Kursseilla voi olla muitakin aikatauluja kuin lukujärjestyksessä näkyvät lähiopetustapahtumat, mm. tehtävien palautuspäivät.
Muutokset opintojen aikatauluissa ovat mahdollisia ja ne päivittyvät reaaliajassa.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Mikäli suoritat väyläopintokokonaisuuden Laurea-ammattikorkeakoulussa, voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi Laureaan AMK-tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Mikäli pääset Laureaan tutkinto-opiskelijaksi, sinulle voidaan sisällyttää suorittamasi korkeakouluopinnot osaksi AMK-tutkintoasi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Laurean väyläopintojen kumppanioppilaitokset

Tulemme mielellämme esittelemään Laurean väyläopintoja oppilaitokseenne. Sovithan ajan sähköpostitse virtuaaliseen esittelyyn. 

Kokemuksia väyläopinnoista

 

Kysyttävää?

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä:

Sähköpostitse: vaylaopinnot@laurea.fi

Puhelimitse (keskiviikkoisin klo 13-16): 09-8868 7330