Siirry sisältöön

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.  Väyläopinnot toteutetaan avoimen AMK:n opintoina. Opiskelija suorittaa Laureassa opintoja, jotka sisällytetään osaksi toisen asteen tutkintoa. Laurean väyläopintojen tarjontaa uudistetiin keväällä 2020 ja uudet väyläopintomahdollisuudet ovat tarjolla syksystä 2020 alkaen.

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa opintoja, jotka sisällytetään osaksi esim. ammattikoulun tutkintoa tai ylioppilastutkintoa.

Opinnot ovat maksuttomia, tutustu tarjontaan ja hae mukaan!

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen kuin hakeutuu väyläopintoihin Laureaan.

  • Ottaa vastuuta omista opinnoistaan, on oma-aloitteinen sekä kykenee itsenäiseen opiskeluun
  • Opiskelijalla on motivaatiota ja halua kovasti oppia uutta
  • Löytää helposti tietoa netistä ja kirjoista ja ymmärtää, mikä on luotettava tietolähde
  • Osaa käyttää hyvin tietokonetta, erilaisia toimisto-ohjelmia (Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä

Tutustu syksyn 2020 väyläopintojen tarjontaan >>

Väyläopintoihin hakeutuminen

Syksyn 2020 opintoihin haku alkaa 24.8.2020 klo 8.00 hakulomakkeemme kautta. Hakulomake tulee esille tälle sivulle hyvin ennen haun alkamista. Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Väyläopintojen maksut

Väyläopinnot ovat maksuttomia 1.8.2020 alkaen. 

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Muita edeltäviä opintovaatimuksia ei ole. Opinto-oikeus annetaan aina opintojen ajaksi, 1.1.-31.7. tai 1.8.-31.12. lukukausien ajaksi, jolloin opinnot tulee suorittaa. 

Väyläopintojen ohjaus

Opiskelija saa ohjausta väyläopintoihin omasta oppilaitoksestaan ja Laurea-ammattikorkeakoulusta nimetyltä tutoropettajalta.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Peruutusehdot

Väyläopinnoissa noudatetaan avoimen amk:n peruutusehtoja.

 

Lisätietoja: