Siirry sisältöön

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Väyläopinnot ovat yhteensä kymmenen opintopisteen laajuinen verkko-opintoina toteutettava kokonaisuus.

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa verkko-opintoina yhteensä 10 opintopistettä, 5 op syksyllä ja 5 op keväällä, jotka sisällytetään osaksi esim. lähihoitajatutkintoa.

Laureassa on sairaanhoitaja-, sosionomi-, fysioterapeutin -, liiketalouden -, turvallisuuden ja riskienhallinnan -, tietojenkäsittelyn -, kauneudenhoitoalan ja restonomin väylät, ja erityissopimuksella rikosseuraamusalan sosionomiväylä.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopintojen toteutus

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopintojen ohjaus ja tutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina. Ensimmäinen yhteinen väyläopintojen infotilaisuus opiskelijoille on 10.1.2020, klo 16.00 - 17.30 Laurean Tikkurilan kampuksella. Tilaisuudessa tutustutaan Laurean toimintaan, käydään läpi tärkeitä opiskelijan järjestelmiä sekä itse opintoja Laureassa. Tilaisuudessa on mahdollista kysyä opinnoista sekä saada neuvontaa ja ohjausta.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Muita edeltäviä opintovaatimuksia ei ole.

Väyläopintojen ohjaus

Opiskelija saa ohjausta väyläopintoihin omasta oppilaitoksestaan ja Laurea-ammattikorkeakoulusta nimetyltä tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

Väyläopintoihin hakeutuminen

Kevään 2020 opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu  2.-20.12.2019. Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittaudu opintoihin

Väyläopintojen maksut

Väyläopinnot maksavat 15 euroa/opintopiste. Väyläopintojen opiskelija opiskelee Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Lue lisää väyläopinnoista (pdf)

 

Lisätietoja: