Siirry sisältöön

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa opintoja, jotka sisällytetään osaksi esim. lähihoitajatutkintoa. Olemme uudistamassa väyläopintojen tarjontaa syksystä 2020 lähtien.

Laureassa on sairaanhoitaja-, sosionomi-, fysioterapeutin -, liiketalouden -, turvallisuuden ja riskienhallinnan -, tietojenkäsittelyn -, kauneudenhoitoalan ja restonomin väylät, ja erityissopimuksella rikosseuraamusalan sosionomiväylä.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen kuin hakeutuu väyläopintoihin Laureaan.

Väyläopintojen toteutus

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopinnot voidaan myös toteuttaa projektiopintoina. Väyläopintojen ohjaus ja tutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Muita edeltäviä opintovaatimuksia ei ole.

Väyläopintojen ohjaus

Opiskelija saa ohjausta väyläopintoihin omasta oppilaitoksestaan ja Laurea-ammattikorkeakoulusta nimetyltä tutoropettajalta sekä vertaistutorilta.

Väyläopintoihin hakeutuminen

Syksyn 2020 opintojen hausta ilmoitamme myöhemmin. Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Väyläopintojen maksut

Väyläopinnot maksavat 15 euroa/opintopiste. Väyläopintojen opiskelija opiskelee Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Peruutusehdot

Väyläopinnoissa noudatetaan avoimen amk:n peruutusehtoja.

 

Lisätietoja: