Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 1.-15.9.2021.

Perustiedot

 • Tutkintonimike:  Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

 

Kou­lu­tuk­sen sisältö

Tulevaisuussuuntautuneen projektijohtamisen koulutuksessa saat valmiuksia työn, sisältöjen ja palvelujen uudistamiseen. Projektien johtaminen, tulevaisuuksien ennakointi ja palvelumuotoilu ovat keskeisiä toimintatapoja muutoksissa.

Koulutus liittyy kiinteästi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Koulutus on suunnattu työelämän kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, joiden tavoitteena on oppia projektijohtamista. Koulutuksessa opiskelijat hakevat ratkaisuja uudentyyppisiin ongelmiin ja kehittävät myös omassa toiminnassaan uusia järjestelmiä, palveluja, tuotteita ja ratkaisuja. 

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydin­osaa­mi­sen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Tulevaisuussuuntautuneen projektijohtamisen YAMK-koulutuksen ydinosaamisen opinnot koostuvat kahdesta moduulista:

 • Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen
 • Palvelumuotoilu ja resilienssi


Tulevaisuussuuntautuneen projektijohtamisen opinnoissa perehdyt tulevaisuus- ja projektijohtamisen teorioihin ja menetelmiin. Opit toimintaympäristön monitorointia, tulevaisuustiedon tulkintaa ja vaihtoehtoisten skenaarioiden rakentamista. Projektinjohtamiseen perehdytään projektin elinkaaren vaiheiden mukaisesti ja vahvistetaan suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin osaamista liittäen opinnot vahvasti käytännön tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.  

Palvelumuotoilun ja resilienssin opinnot suoritettuasi osaat soveltaa palvelumuotoilun teoriaa ja menetelmiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ympäristön aidoissa tilanteissa.  Resilienssin kehittäminen ja muutoksen ymmärtäminen toiminnan eri tasoilla auttaa kohtaamaan toimintaympäristöön ja toimijoihin liittyviä tilanteita.


Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät Leppävaarassa 2022

 • 13.-15.1.2022
 • 3.-5.2.2022
 • 3.-5.3.2022
 • 31.3.-2.4.2022
 • 5.-7.5.2022
 • 1.-3.9.2022
 • 6.-8.10.2022
 • 10.-12.11.2022
 • 1.-3.12.2022

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.


Täy­den­tä­vät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta.

Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisesti neljään kokonaisuuteen:

 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • asiantuntijayhteisöjen johtaminen
 • käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun
 • muu täydentävä osaaminen

Täydentävän osaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille Laurean YAMK-koulutuksille, joten pääset opintojen aikana verkostoitumaan myös muiden koulutusten ja muiden alojen osaajien kanssa. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Voit tutustua täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opin­näy­te­työ

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2021 yhteishaussa 1.9. klo 8.00 -15.9.2021 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuussuuntautuneen projektijohtamisen YAMK-koulutukseen antaa Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.  Käytössä on harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen 

  Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen (Ylempi AMK) -koulutuksen opiskelijat valitaan verkossa toteutettavalla opintojaksolla.

  Valintaopintojakso on Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aiheena on projektijohtaminen. Valintaopintojakso toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun verkko-opetusalustalla.

  Opintojakso on itsenäistä opiskelua, jossa on sitovat määräpäivät aikataulun mukaisesti. Opintojakson työmäärän takia hakijalle suositellaan verkko-opetusalustaan ja opintojakson ohjeisiin tutustumista heti opintojakson alettua 1.10.2021. (valintaopintojakson kaksi ensimmäistä tehtävää on palautettava 14.10.2021 klo 23.59 mennessä ja muut tehtävät on palautettava viimeistään 31.10.2021 klo 23.59.)

  Aikataulu

  Jokainen opintojakson tehtävä on palautettava viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana.

  1. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään tarkemmat ohjeet opintojakson suorittamiseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen opintojakson aloituspäivämäärää. Huolehdi, että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa viestejä, tarkista myös roskapostikansiot.

  2. Valintaopintojakso alkaa pe 1.10.2021 klo 9.00.

  3. Valintaopintojakson kaksi ensimmäistä tehtävää on palautettava viimeistään 14.10 klo 23.59, jotta opiskelija varmistaa paikkansa valintaopintojaksolla.

  4. Muut tehtävät on jätettävä viimeistään 31.10.2021 klo 23.59.


  Koulutuksen opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Valintaopintojakson tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 40 pistettä ollakseen mukana opiskelijavalinnoissa. Alle 40 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.

Kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Keväällä 2022 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmmäisessä yhteishaussa (5.-19.1.2022) voit hakea Laurean englanninkielisiin koulutuksiin ja kevään toisessa yhteishaussa (16.-30.3.2022) suomenkielisiin koulutuksiimme.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun