Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 1.-15.9.2021.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK), muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

YAMK-polkuopinnot keväällä 2022

Ehdit vielä hakea tammikuussa 2022 alkavaan koulutukseen YAMK-polkuopintojen kautta. Hakuaika on käynnissä 22.11-6.12.2021.

Lue lisää YAMK-polkuopinnoista ja hae!

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksessa syvennät palveluliiketoiminnan kehittämistä ja digitaalisia ratkaisuja koskevia tietojasi, taitojasi ja osaamistasi. Koulutus kehittää valmiuksiasi vastata palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen sekä palvelujen digitalisoimisen haasteisiin. Koulutus tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot sekä valmiudet toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitosi ylläpitämiseen.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut –koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa digitaalisten palvelujen kehittämiseen perehdytään hyödyntämällä tulevaisuuksien tutkimuksen ja teknologiaennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilun lähestymistapaa.

Toisessa kokonaisuudessa tarkastellaan tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä sekä sovelletaan palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Pakolliset ydinopintojen opintojaksot (30 op) linkittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, joka on suunniteltu suoritettavan ydinopintojen aikataulun mukaisessa järjestyksessä ensimmäisen lukuvuoden aikana:

 • Digitaalisten palveluiden tulevaisuus 5 op
 • Palvelumuotoilun johtaminen 10 op
 • Strategisen uudistumisen johtaminen 5 op
 • Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5 op
 • Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palvelutoiminnassa 5 op

Täydentävät opinnot

Syvennät ja laajennat omaa osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Vapaasti valittavia opintoja voi täydentää myös tutkimus- ja kehittämispainotteisilla projektiopinnoilla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen voit itse valita, mutta voit tehdä opinnäytetyön myös Laurean tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään organisaation toimintaa.

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. YAMK-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneet opiskelijat usein suosittelevat valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta opintoja voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät Leppävaarassa 2022

13.-15.1.2022
3.-5.2.2022
3.-5.3.2022
31.3.-2.4.2022
5.-7.5.2022
1.-3.9.2022
6.-8.10.2022
10.-12.11.2022
1.-3.12.2022

Voit tutustua ydinopintojen aikatauluun tarkemmin tästä >>

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2021 yhteishaussa 1.9. klo 8.00 - 15.9.2021 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa valintakokeesta

 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 
  Tradenomi (ylempi AMK), Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea Leppävaara
   
  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 29.10.2021 klo 9 -12.
   
  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

  Tutustu opetussuunnitelmaan ja aikatauluun
   
  Lisäksi hakijan odotetaan perehtyvän koulutuksen opetussuunnitelmaan ja ydinopintojen toteutusaikatauluun ennen valintakokeeseen osallistumista.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivulle.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.