Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot sekä valmiudet toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen. Valmistumisen  jälkeen voit toimia tiedon hallinnan sekä digitaalisten palvelujen muotoilun asiantuntijana, esimiehenä ja yrittäjänä alallasi.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin.

Toisessa kokonaisuudessa palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja ja digitaalisia ratkaisuja tarkastellaan palvelujen kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Vapaasti valittavia opintoja voi täydentää myös tutkimus- ja kehittämispainotteisilla projektiopinnoilla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy keskimäärin kolme lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä soveltavia kehittämistehtäviä, jotka suoritetaan joko yksin tai pienryhmässä. Koulutuspäivät sisältävät asiantuntijaluentoja ja workshop-työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opintojen rakenne
•    Pakolliset ydinopinnot 30 op
•    Täydentävät, vapaasti valittavat opinnot 30 op
•    Opinnäytetyö 30 op


Opintojen aikataulu

Ydinopinnot 30 op

 • Opintoihin orientoituminen / HOPS
  To 9.1.2020 ja pe 8.5.2020 (klo 9.00–16.30)
 • Digitaalisten palvelujen tulevaisuus 5 op
  La 11.1.2020, la 1.2.2020 ja to 27.2.2020 (klo 9.00–16.30)
 • Strategisen uudistumisen johtaminen 5 op
  Pe 31.1.2020, pe 28.2.2020 ja la 18.4.2020 (klo 9.00–16.30)
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op
  La 11.1.2020, to 30.1.2020, la 29.2.2020, to 19.3.2020, pe 20.3.2020 ja pe 17.4.2020 (klo 9.00–16.30)
 • Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5 op
  Ke 18.3.2020, ke 25.3.20120, ke 1.4.2020, ke 8.4.2020, ke 15.4.2020, ke 22.4.2010, ke 29.4.2020 ja ke 6.5.2020 (klo 17.00–19.00) Verkkototeutus
 • Digimarkkinointi ja analytiikka 5 op
  To 3.9.2020, la 3.10.2020 ja la 7.11.2020 (klo 9.00–16.30)
 • Opinnäytetyö-workshop
  Ke 15.1.2020, ke 5.2.2020, ke 4.3.2020, ke 25.3.2020, ke 22.4.2020 ja ke 13.5.2020 (klo 13.00–17.00)
  To 7.5.2020 (klo 9.00–16.30)
  Ke 9.9.2020, ke 7.10.2020, ke 11.11.2020 ja ke 9.12.2020 (klo 13.00–17.00)

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

 • Erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä.
 • 22.–24.10.2020 mahdollisia intensiivitoteutuksia Leppävaarassa.

Aikataulu visuaalisena kuvana

Opetussuunnitelma

Tustustu opetussuunnitelmaan

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Satu Luojukselta ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Eeva Lassilalta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.