Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla.

Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot sekä valmiudet toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen. Valmistumisen  jälkeen voit toimia tiedon hallinnan sekä digitaalisten palvelujen muotoilun asiantuntijana, esimiehenä ja yrittäjänä alallasi.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin.

Toisessa kokonaisuudessa palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja ja digitaalisia ratkaisuja tarkastellaan palvelujen kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Vapaasti valittavia opintoja voi täydentää myös tutkimus- ja kehittämispainotteisilla projektiopinnoilla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy keskimäärin kolme lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä soveltavia kehittämistehtäviä, jotka suoritetaan joko yksin tai pienryhmässä. Koulutuspäivät sisältävät asiantuntijaluentoja ja workshop-työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen rakenne

 • Pakolliset ydinopinnot 30 op (Koulutuksen ydinosaamisen jaksot linkittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, joka on suunniteltu suoritettavan ydinopintojen aikataulun mukaisessa järjestyksessä ensimmäisen lukuvuoden aikana.)
 • Täydentävät, vapaasti valittavat opinnot 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät 2021 Leppävaarassa:

Aihe Lähiopetuspäivät
Opintoihin orientoituminen / HOPS 7.1.2021 ja 8.5.2021 klo 9.00 - 16.30
Digitaalisten palveluiden tulevaisuus 9.1.2021, 4.3.2021 ja 9.4.2021
klo 9.00 - 16.30
Strategisen uudistumisen johtaminen 6.2.2021, 5.3.2021 ja 10.4.2021
klo 9.00 - 16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 8.1.2021, 4.2.2021, 5.2.2021, 6.3.2021, 8.4.2021 ja 7.5.2021 klo 9.00 - 16.30
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu (Verkkototeutus) 3.2.2021, 17.2.2021, 3.3.2021, 17.3.2021, 24.3.2021, 7.4.2021, 21.4.2021 ja 28.4.2021
klo 17.00 - 19.00
Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 3.9.2021, 7.10.2021 ja 13.11.2021
klo 9.00 - 16.30
Opinnäytetyö-workshop 6.5.2021 klo 9.00 - 16.30 sekä
8.9.2021, 13.10.2021, 17.11.2021 ja 8.12.2021 klo 13-17

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Opintojen aikataulu kuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Kehittämispäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.