Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tarjoaa uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot sekä valmiudet toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita. Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen. Valmistumisen  jälkeen voit toimia tiedon hallinnan sekä digitaalisten palvelujen muotoilun asiantuntijana, esimiehenä ja yrittäjänä alallasi.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti digitaalisten palvelujen kehittämisen ja palvelumuotoilun prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiin.

Toisessa kokonaisuudessa palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja ja digitaalisia ratkaisuja tarkastellaan palvelujen kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta opiskelija voi vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkunsa näistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen moduuleja tarjotaan Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Vapaasti valittavia opintoja voi täydentää myös tutkimus- ja kehittämispainotteisilla projektiopinnoilla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy keskimäärin kolme lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä soveltavia kehittämistehtäviä, jotka suoritetaan joko yksin tai pienryhmässä. Koulutuspäivät sisältävät asiantuntijaluentoja ja workshop-työskentelyä. Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opintojen rakenne
•    Pakolliset ydinopinnot 30 op
•    Täydentävät, vapaasti valittavat opinnot 30 op
•    Opinnäytetyö 30 op

Opintojen aikataulu

Lähiopetuspäivät 2021 Leppävaarassa:

 • 7.-9.1.2021
 • 4.-6.2.2021
 • 4.-6.3.2021
 • 8.-10.4.2021
 • 6.-8.5.2021
 • 2.-4.9.2021
 • 7.-9.10.2021
 • 11.-13.11.2021
 • 2.-4.12.2021

Opetussuunnitelma

Tustustu opetussuunnitelmaan

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea tähän korkeakoulujen yhteishaussa. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Opiskelijat valitaan yleensä valintakokeen perusteella. Valintatavat, valintakoepäivät ja mahdolliset ennakkoaineistot voit tarkistaa Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivultamme.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.