Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua esim. tradenomi (AMK) tai muulla korkeakoulututkinnolla. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Aikaisemmat oikeudelliset opinnot eivät ole välttämättömiä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen keskeiset teemat ovat oikeusmuotoilu ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta.  Oikeusmuotoilussa otat haltuun palvelumuotoilun menetelmät ja samalla vahvistetaan oikeudellisen järjestelmän ennustettavuuden, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista.  Tavoitteena on tuottaa jo opiskelun aikana yhteistyössä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa vaikuttavia, toimivia oikeudellisia työkaluja ja menettelytapoja. Samalla rakennat uusia tuotteita ja palveluja.

Toisessa ydinkokonaisuudessa opit suunnistamaan oikeudellisesti kestävällä tavalla digitaalisessa toimintaympäristössä ja otat haltuun keskeiset tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien (IPR’s) modernit piirteet. Syvennyt vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Viet näitä teemoja koskevaa teoriaa ja tietoa käytäntöön. Otamme oppimisen ja tekemisen tueksi alan suomalaisia ja mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisiä erityisosaajia. Opiskelemme paljon tiimeissä. Esittelemme tämän kokonaisuuden tuloksia muun muassa erilaisina julkaisuina.

Pakollisten opintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla (30 opintopistettä), joita voit valita niin Leppävaaran kuin Tikkurilan kampuksilta. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin (tutkimus- ja kehittämisosaamisen, asiantuntijayhteisöjen johtamisen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnittelu), mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen opetussuunnitelma (pdf)

Ydinosaamisen opintojen aikataulu (pdf)

Tammikuussa 2019 alkavan ryhmän aikataulun löydät Lukkarikoneesta. Kirjoita vasemman reunan ryhmä-hakukenttään aloitusryhmäkoodi HYA419KJ. Sivulle avautuu kalenteri, jota voit tarkastella viikko kerrallaan.

Tutustu koulutuksen aikatauluun

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Jukka Linnalta ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta. 

Mietitkö mitä on oikeusmuotoilu? Mitä siinä tehdään ja miksi se on tärkeää? Kävimme jututtamassa kansainvälistä sopimusmuotoilun gurua Helena Haapiota aiheesta, Helena on mukana myös heti ensimmäisessä koulutuspäivässämme.

Kuuntele Podcast

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

 

Lisätietoja:

Seuraava yhteishaku 4.-18.9.2019

Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiimme.

Hakijan ohjeet