Siirry sisältöön

Koulutus antaa laajan ja syvällisen osaamisen turvallisuudesta ja sen hallinnasta sekä uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot turvallisuusjohtamisesta.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakeutua tradenomi (AMK) turvallisuusalalta. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi liiketalous, tekniikka, pelastus-, puolustus- tai poliisisektorilta tuottaa hakukelpoisuuden.

Ammattikorkeakoululain muutoksen myötä 1.1.2020 jälkeen hakevilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Turvallisuusjohtamisen koulutuksesta valmistuu kehityksen käynnistäjiä, jotka parantavat yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kilpailukykyä ja vaikuttavuutta kotimaisilla ja kansainvälisillä toimintafoorumeilla. Koulutus antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa turvallisuuden johtamis-, asiantuntija- tai kehittämistehtävissä eri organisaatioissa. 

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (ydinosaaminen) 30 op, täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Turvallisuusjohtamisen koulutuksessa sisällöt rakentuvat neljän keskeisen teeman ympärille:

 • organisaatioiden kehittämisen metodit
 • liiketoiminta- ja johtamisosaaminen
 • kansainvälinen turvallisuuden johtaminen

Vapaavalintaiset täydentävät opintojaksot mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueensa mukaisesti tutkimus- ja kehittämisosaamiseen, asiantuntijayhteisöjen johtamiseen sekä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun. Voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi ja osaamisesi opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoja tarjotaan Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksillamme.

Opintojen aikataulu

Ydinopinnot 30 op

Aihe Lähiopetuspäivät
Orientaatiopäivä To 9.1.2020 klo 9.00-16.30
Strateginen johtaminen 5 op La 11.1., Pe 31.1., La 21.3. klo 9.00-16.30
Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa 5 op Pe 10.1., To 30.1., To 27.2. klo 9.00-16.30
Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 5 op Pe 20.3., La 18.4., To 7.5. klo 9.00-16.30
Yksilön ja organisaation turvallisuuskäyttäytyminen 5 op Pe 28.2., Pe 17.4., La 9.5. klo 9.00-16.30
Kyberturvallisuuden johtaminen 5 op Verkkototeutus kevätlukukaudella 2020
Tulevaisuuden teknologiat turvallisuusjohtamisessa 5 op Verkkototeutus syyslukukaudella 2020
Opinnäytetyöpäivä Pe 8.5. klo 9.00-16.30

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

 • Erillisen aikataulun mukaan merkittyinä päivinä.
 • 22.-24.10.2020 mahdollisia intensiivitoteutuksia Leppävaarassa.

Aikataulu visuaalisena kalenterikuvana

Opetussuunnitelma

Tutustu opetussuunnitemaan

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä voit kysyä vastuuopettaja Jukka Ojasalolta ja YAMK-koulutuksista yleisesti kehittämispäällikkö Johanna Tarvaiselta.

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

Kokemuksia opiskelusta

Ei tuloksia.

Turvallisuusjohtaminen (ylempi AMK), Leppävaara, 27 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Keskimäärin kolme päivää kuukaudessa
Hae Opintopolussa