Kansainvälisyys opinnoissa

Opiskelun aikana kannattaa hakea ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun. Kansainvälinen kokemus opettaa ‎selviämään vaativista tehtävistä, kehittää kielitaitoa, kulttuurien tuntemusta, yhteistyötaitoa ja kehittää ‎ammatillisesti

Opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun Laurean yhteistyöverkoston kautta

Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 460 opiskelijaa vuosittain. ‎Vastaavasti Laureaan tulee vuosittain opiskelijavaihtoon noin 400 ulkomaista opiskelijaa. Laurealla on opiskelijavaihtoa varten lähes 250 partnerikorkeakoulun verkosto ‎maailmalla. Tarkempia tietoja voi lukea SoleMOVE-järjestelmässä.

Kansainvälisiä elementtejä voi sisällyttää kaikkiin opintoihin Laureassa

Kansainvälisyys voi olla osa kieli- ja viestintäopintoja tai myös ammattiopintoja, harjoittelua tai opinnäytetyötä. Jokaisen opiskelijan ulottuvilla on Laurean omien koulutusohjelmien kansainvälistävä opetustarjonta. Laurean vieraskieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot tuovat kansainvälisyyden luonnolliseksi osaksi toimintaa. Kaikkien koulutusohjelmien ammattiopintoihin sisältyy kansainvälisyyteen liittyviä opintojaksoja.

Opiskelijoiden ammatillista kasvua tukevat myös kansainvälisyyttä sisältävät työelämän toimeksiannot ja muut kansainväliset Learning by Developing (LbD) -hankkeet. Laurean laaja kieliohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös harvinaisten kielten ja kulttuurien opiskeluun. Kansainväliset asiantuntijavierailut, teemapäivät, tapahtumat ja hankkeet ovat ammattikorkeakoulun arkea.

Laureassa voit suorittaa kaksoistutkinnon kahdella eri koulutusalalla

Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa opiskelija valmistuu sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Opiskelijan tulee täyttää sekä kotikorkeakoulun että partnerikorkeakoulun asettamat vaatimukset. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Sairaanhoitaja:

USA: Transatlantic Dual Degree in Nursing with Nazareth College.

Lisätietoja Tuula Ikonen

Tradenomi, liiketalous:

Itävalta: Information on double degree in Business Management with University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr School of management (pdf) 

Ranska: Information on Double degree in Business Management with Brest Business School (pdf)

Lisätietoja Conrad Lyaruu

 

 • Milloin voin lähteä opiskelijavaihtoon? 

  Opiskelijavaihtoon voi lähteä pääsääntöisesti ensimmäisen ‎opiskeluvuoden jälkeen. Vaihtoa kannattaakin alkaa ‎suunnitella heti opintojen alussa.

 • Minne voin lähteä opiskelijavaihtoon? 

  Laurealla on valmiita yhteistyösopimuksia mm. Erasmus- ja Nordplus-ohjelmien ‎kautta sekä kahdenkeskisiä sopimuksia esimerkiksi Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. ‎Opiskelijavaihtopaikan voi hankkia myös itse, jolloin puhutaan free-mover -vaihdosta. ‎

 • Voinko hankkia vaihtopaikan itse? 

  ‎Opiskelijavaihtopaikan voi hankkia myös itse, jolloin puhutaan free-mover -vaihdosta. ‎

 • Voinko lähteä harjoitteluun ulkomaille? 

  Voit lähteä harjoitteluun myös ulkomaille. Harjoittelut ovat yleensä opiskelijan itsensä järjestämiä, mutta tarjolla on runsaasti apua harjoittelupaikan etsimiseen.

 • Voinko saada apurahaa vaihto-opiskeluun tai harjoitteluun? 

  Sekä opiskelijavaihtoon että harjoitteluun ulkomailla on mahdollista saada apurahaa. Lisätietoja voit kysyä koulutuksesi kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöiltä vastaanotettuasi opiskelupaikan. 

Seuraava yhteishaku 4.-18.9.2019

Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiimme.

Laurean koulutukset
"