Siirry sisältöön

Opiskelijayrittäjyys

Yrittäjyys on Laurean yksi strateginen painopistealue. Tästä syystä jokainen opiskelija - taustasta tai opintosuunnasta riippumatta - pyritään altistamaan yrittäjyyden pariin.

Yrittäjyyden eri muodot

Työn murros on tosiasia. Työ pilkkoutuu yhä pienenpiin palasiin ja ihmisellä voi elämänsä aikana olla monta eri uraa. Etenkään nykynuoret eivät halua rajoittaa omaa kiinnostustaan kovin kapea-alaiseksi, vaan rakentavat itselleen aiempaa monimuotoisemman identiteetin.
Moni saattaa käydä päivätyössä laskujen maksamisen johdosta, mutta samaan aikaan investoi aikaa ja energiaa muihin asioihin - oman luovuuden ilmaisemiseksi ja henkilökohtaisten arvojen täyttämiseksi. Yrittäjyys on luonnollinen tapa toteuttaa yhtä näistä monista työpersoonista.

Tulevaisuuden yrittäjä ja palkansaaja toimivat useassa eri roolissa yhtäaikaisesti ja toteuttaa itseään aiempaa monipuolisemmin. Yrittäjyys ja palkkatyö lähestyvät toisiaan ja niiden välimaastoon sijoittuville työn muodoille on entistä enemmän kysyntää. Jatkossa palkansaajatyötä ja yrittäjätyötä tehdään peräkkäisinä ja päällekkäisinä jaksoina. Päätoiminen palkansaaja voi olla sivutoiminen yrittäjä – ja päinvastoin. Palkkatyötä, osinkotuloa, tai laskutusta vastaan tehtyä työtä voi olla vaikea erotella päätyöksi ja sivutyöksi, sillä henkilö saattaa kokea ne samanarvoisiksi.

Tulevaisuuden tutkijat ovat ennustaneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia perinteisiä palkansaajia. Tästä syystä yrittäjyyteen tutustuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja kartoittaa itselle sopivin yrittäjyyden muoto.

Yrittäjyyskuva 2 nettiin.PNG    


Yllä oleva kuvio havainnollistaa yrittäjyyden eri muodot ja visualisoi Laurean yrittäjyyskasvatuksen painopistealueen. Yrittäjyysopintojen suhteen Laurea haluaa tarjota jokaiselle opiskelijalle riittävän perusymmärryksen tulevaisuuden työelämän yrittäjämäisestä luonteesta ja kyvykkyyden siinä selviytyäkseen. Yrittäjyyden perusymmärryksen hankittuaan opiskelija voi edetä haasteellisempiinkin yrittäjyyden muotoihin, kuten myyntiagenttiyrittäjyys, omistajavaihdosyrittäjyys tai startup-yrittäjyys.

Yrittäjyyden opinnot Laureassa

Jokainen koulutusohjelma sisältää tietyn määrän yrittäjyysopintoja osana pakollisia opintoja. Pakollisten yrittäjyysopintojen määrä vaihtelee tutkinnosta riippuen. Tämän lisäksi jokainen opiskelija voi syventää osaamistaan täydentävien yrittäjyysopintojen muodossa. Täydentävät yrittäjyysopinnot ovat jokaiselle samat, ne on esitelty alla olevassa kuviossa.

Yrittäjyysopinnot Laureassa kuva.PNG
 
Opiskelijasta asiantuntijaksi (1-2 op)

Työelämän kiihtyvästä muutostahdista johtuen yhä useampi opiskelija pohtii yrittäjyyttä yhtenä tulevaisuuden uravaihtoehtona. Tästä syystä opiskelijasta asiantuntijaksi opintojaksoilla yrittäjyys on yhtenä teemana valinnaisissa tehtävissä. Yrittäjyysteemaan liittyvät tehtävät tässä opintokokonaisuudessa liittyvät tulevaisuuden työelämään (1 op) ja oman osaamisen tunnistaminen (1op). Opiskelija voi tehdä oman tarpeensa mukaisesti molemmat tai vain yhden tehtävän.

Kenelle: Amk
Milloin: Jatkuva toteutus
Kieli: englanti / suomi
Kontaktihenkilö: opettajatuutori

Yrittäjyys osana uraa, 5 op

Yrittäjyys osana uraa perehdyttää opiskelijan muuttuvan työelämän pariin ja erityisesti sen yrittäjämäiseen luonteeseen. Kurssi tarjoaa konkreettisia työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen, -hinnoitteluun ja -kaupalliseen pohdintaan. Kurssilla tarjotaan myös riittävä ymmärrys niistä laskentatoimen osaamisalueista, joita itsensä työllistäjä tarvitsee.
Kurssi on rakennettu verkkototeutuksena, jossa opiskelija voi edetä oman aikataulun mukaisesti. Kurssi sopii jokaiselle opiskelijalle, taustasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Kyseinen kurssin kautta voi kiihdyttää omia opintojaan tai suorittaa kesäopintoja. Kurssille ilmoittautuminen on kolme kertaa vuodessa, mutta mukaan pääsee ilmoittautumisjaksojen ulkopuolisinakin aikoina. 

Kenelle: Amk/Yamk
Milloin: Jatkuva toteutus
Kieli: englanti / suomi
Kontaktihenkilö: antti.sekki@laurea.fi

Vuosi yrittäjänä projekti, 10 op

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yrittäjyyttä ja oman idean kehittämistä tukeva ohjelma. Sen aikana käydään läpi prosessi, joka muodostaa oikean yrityksen elinkaaren. Ohjelmassa opiskelijat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Ohjelma rakentuu innovaatio-osuudesta (Let’s Innovate) ja liiketoimintaosuudesta (Let’s Do Business). Ohjelma on matalan kynnyksen, käytännönläheinen toimintamalli, joka tarjoaa opiskelijoille haasteita omien tavoitteiden mukaisesti.

Kenelle: Amk/Yamk
Milloin: Kevät
Kieli: suomi
Kontaktihenkilö: tomas.illman@laurea.fi

Yrittäjyyteen aktivointi ja ekosysteemin ymmärtäminen, 5 op

Laurea järjestää erilaisia verkostoitumistapahtumia yhdessä LaureaES:n kanssa. Näissä tilaisuuksissa voi tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita, esitellä omaa liikeideaa ja saada palautetta sekä virikkeitä. Jokainen opiskelija voi ryhtyä LaureaES aktiiviksi ja saada siitä opintopisteitä. Kyseisen kurssin puitteissa opiskelija auttaa LaureaES:ää tapahtumien järjestämisessä. Tällä tavoin opiskelija oppii ymmärtämään Suomen yrittäjyysekosysteemiä paremmin ja kehittää omia yrittäjyysvalmiuksia.
Kenelle: Amk
Milloin: Jatkuva toteutus
Kieli: englanti / suomi
Kontaktihenkilö: antti.sekki@laurea.fi

Hatch incubator – program, 5 op

Laurea tarjoaa yhdessä LaureaES:n kanssa syksyisin 8 viikon Hatch Incubator-ohjelman, jonka aikana opiskelijoilla on mahdollista kehittää liikeideoitaan ja ansaita samalla opintopisteitä. Tähän idea-kiihdyttämöön valitaan vuosittain 8-12 tiimiä. Hatch Incubator Program-opintoihin haku tapahtuu Hatchin omilla sivuilla.

Kenelle: Amk/Yamk
Milloin: Syksy
Kieli: englanti
Kontaktihenkilö: antti.sekki@laurea.fi

Cambridge Venture Camp, 5 op

Cambridge Venture Campiin osallistuvat opiskelijat saavat oppia yrittäjyydestä, ohjausta oman idean kehittämisessä sekä opintopisteitä. Tätä kansainvälistä yrittäjyysleiriä on järjestetty Laureassa jo yli kymmenen vuoden ajan ja nykyään se toteutetaan yhdessä LaureaES:n kanssa. Cambridge Venture Camp ohjelmaan on erillishaku ja se tapahtuu ohjelman omilta kotisivuilta. Vuosittain Laureasta valitaan kyseiseen ohjelmaan mukaan 5-8 tiimiä.

Kenelle: Amk/Yamk
Milloin: Kevät
Kieli: englanti
Kontaktihenkilö: antti.sekki@laurea.fi

Mikäli haluat kehittää omaa yritystäsi projektinomaisesti tai AHOToida edellä kuvattuja sisältökokonaisuuksia, ota yhteyttä kurssin vastaavaan.

3AMK

3AMK:n yhteenliittymä (Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia) tarjoaa yhteisiä opintoja myös yrittäjyyden saralla. 3AMK:n yrittäjyyskurssit löytyvät 3AMK:n nettisivuilta.
Näiden lisäksi tarjolla on myös erilaisia intensiivisiä sprinttejä, kuten 10 Days 100 Challenges-innovaatiohaasteohjelma, joissa yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin ratkotaan yritysten liiketoimintahaasteita. Kyseiseen intensiivitoteutukseen voi käydä tutustumassa kurssin sivuilta.

Lisätietoja:

Kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Keväällä 2022 on kaksi korkeakoulujen yhteishakua

Kevään ensimmmäisessä yhteishaussa (5.-19.1.2022) voit hakea Laurean englanninkielisiin koulutuksiin ja kevään toisessa yhteishaussa (16.-30.3.2022) suomenkielisiin koulutuksiimme.

Laurean koulutukset