Siirry sisältöön

Opiskelijayrittäjyys

Yrittäjyys on Laurean yksi strateginen painopistealue. Tästä syystä jokainen opiskelija - taustasta tai opintosuunnasta riippumatta - pyritään altistamaan yrittäjyyden pariin. Alla kuvaus Laurean opiskelijayrittäjyyden eri vaiheista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.


Ellei oman yrityksen perustaminen ole ajankohtaista vielä opiskeluaikana, vähintäänkin tulevaisuuden työelämässä tätä taitoa tarvitaan.

Tutkijoiden ennustuksen mukaan 2030-luvun lopulla 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia on palkkatyöntekijöitä.

Tästä syystä yrittäjävalmiuksien hankkiminen ja laaja-alaisempi yrittäjyyden ymmärtäminen kannattaa aloittaa jo tänään. 

Laurean yrittäjyyspalvelut ovat tarjolla kaikille AMK- ja YAMK-opiskelijoille sekä jokaiselle yrittäjyyskiinnostuksen omaavalle henkilölle avoimen ammattikorkeakoulun kurssitarjonnan kautta.

Yrittäjyyteen aktivointi


Aktivointivaiheessa järjestämme erilaisia verkostoitumistapahtumia yhdessä Laurea Entrepreneurship Societyn (LaureaES) kanssa. Näissä tilaisuuksissa voi tavata muita yrittäjyydestä kiinnostuneita, esitellä omaa liikeideaa ja saada palautetta sekä virikkeitä. 

Kansainvälinen Cambridge VentureCamp – yrittäjyysleiri on näytellyt merkittävää roolia Laurean opiskelijayrittäjyyden edistämisessä jo usean vuoden ajan. Leireille on osallistunut satoja opiskelijoita eri korkeakouluista ja lopputulemana on kymmeniä uusia opiskelijayrityksiä.

Laajamittainen hanketoiminta tarjoaa myös monia mahdollisuuksia oman yritysidean jatkojalostamiseen sekä opinnollistamiseen. Käy tutustumassa käynnissä oleviin yrittäjyyshankkeisiin ja niiden tuomiin mahdollisuuksiin.

Yrittäjyyden perusopinnot

Ilman asiakaslaskutusta ei ole yritystoimintaa. Tämä on yrittäjyyden yksi keskeisimmistä ominaisuuksista, mikä jokaisen yrittäjän täytyy ymmärtää. Tästä syystä Laurean yrittäjyysopetuksen keskiöön on nostettu käytännön myyntityö sekä digitaalisesti tapahtuva asiakashankinta. Tätä tarkoitusta varten olemme rakentaneet sähköisen verkkokauppa-alustan, jossa opiskelijat voivat testata matalan kynnyksen mallilla omien tuotteidensa kiinnostusta markkinoilla – ja ansaita rahaa jo opiskeluaikana.  

Ellei opiskelijalla ole omaa tuoteideaa, voi yrittäjyyttä opiskella myös toisten tuotteita tai palveluja edustamalla. Itse asiassa tämä on se kaikista kustannustehokkain ja monesti nopein tie markkinoille ja siitä syystä käyttökelpoinen toimintamalli yrittäjyyden opintojen parissa. Harva muistaa, mutta tästä näkökulmasta koko yrittäjyyden käsite on 1700-luvulla saanut alkunsakin.  

Alla oleva kuva havainnollistaa opiskelijayrittäjän polun omasta ideasta aitoon yritystoimintaan. Lisää tietoa opiskelijan yrittäjyysopintojen polusta Laureassa löydät oheisesta. Lue lisää opiskelijan yrittäjyysopintojen polusta Laureassa.

Yrittäjyyden jatko-opinnot

Laurean kampuksilla on erilaisia oppimisympäristöjä, joiden alaisuudessa voi saada tukea, ohjausta ja neuvoja omalla yrittäjyyspolulla. Iso osa näistä yrittäjyyden jatko-opinnoista suoritetaan projektinomaisesti. Omaa yritysideaa voi myös kehittää työharjoittelun- sekä lopputyön muodossa. Jatko-opintojen parissa on tärkeätä ymmärtää yrittäjyyden monimuotoisuus ja valita itselle parhaiten soveltuva yrittäjyyden polku. 

Start-up yrittäjyys

Start-up yrittäjyys on tarkoitettu opiskelijan oman ja innovatiivisen idean kaupallistamiseen. Opetuksen keskiöön on nostettu Lean Start-up menetelmät ja nopeat asiakaskokeilut, joiden avulla idean kaupallinen potentiaali pyritään testaamaan aidossa asiakasrajapinnassa. Näiden kokemusten perusteelle opiskelijat kykenevät tekemään päätöksiä etenemisen seuraavista vaiheista. 

Myyntiagenttiyrittäjyys

Myyntiagenttiyrittäjyys on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on kovat palo yrittäjyyteen, mutta ei omaa ideaa tai osaamisaluetta kaupallistettavaksi. Opetuksen keskiöön on nostettu kiinnostavien tuote-edustusten valinta, ostoehdoista sopiminen sekä aito myyntityö.  

Palveluyrittäjyys

Palveluyrittäjyys on tarkoitettu opiskelijan oman osaamisen kaupallistamiseen. Opetuksen keskiöön on nostettu oman osaamisen tuotteistaminen ja sen tarjoaminen potentiaalisille asiakkaille.

Omistajavaihtoyrittäjyys

Omistajavaihdosyrittäjyys on tarkoitettu toimivan yritystoiminnan jatkamiseen. Opetuksen keskiöön on nostettu omistajavaihdoksiin liittyvä problematiikka, pk-yrityksen arvonmäärityksen perusteet sekä kaupanteon eri tavat. Kyseinen toimintamalli sopii esimerkiksi 1) suvun yritystoimintaa jatkavalle tai 2) henkilölle, joka haluaa nopeamman tien aitoon yritystoimintaan.  

 

Lisätietoja:

Kevään yhteishaku 2021

Kevään yhteishaku on kaksiosainen

Haku englanninkielisiin koulutuksiin 7.–20.1.2021. ja haku suomenkielisiin koulutuksiin 17.– 1.3.2021.

Hakijalle