Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 1.-15.9.2021. Kyberturvallisuuden koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella. Opetusta on verkossa ja työpajoja järjestetään iltaisin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Valmistuneet työllistyvät konsultointiin ja teknisten asiantuntijoiden tehtäviin.  

Koulutuksen sisältö

Digitalisoituvassa maailmassa kyberuhilta suojautumisen merkitys kasvaa päivä päivältä. Tietojenkäsittelyn kyberturvallisuuteen keskittyvä tradenomitutkinto antaa sinulle valmiudet hallita ja vastata kyberuhkiin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.  Koulutuksessa saat kokonaisvaltaisen kuvan kyberturvallisuudesta, mukaan lukien tietoturvan hallinta, verkon toiminnan periaatteet, haavoittuvuudet ja suojauskäytännöt.    

Ohjelma koostuu pakollisista ydinopinnoista, joihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä täydentävistä opinnoista.

Ydinosaamisen opinnot

Tietojenkäsittelyn ydinopinnot alkavat peruskäsitteiden haltuun ottamisella: ohjelmoinnin ja tietokantojen, tietoverkkojen ja tietoturvan perusteiden läpikäymisillä. Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä, palvelumuotoilua ja markkinointia. 

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:
•    Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
•    Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
•    Sustainability and Business Analysis (30 op)
•    Harjoittelut, 2 kpl (30 op)
•    Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Täydentäviä opintoja valitaan yhteensä 60 op, joista vähintään 45op tulee olla kyberturvallisuuden täydentäviä opintoja. Kyberturvallisuuden täydentävät opinnot ovat englanniksi ja ne koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:   

 • Information Infrastructure and Security (15 op) 
  Tämän kokonaisuuden kautta saavutat ymmärryksen modernien verkkojen rakenteesta ja toiminnoista. Pystyt konfiguroimaan verkkoja turvallisella tavalla ja tunnistat IP verkkojen rakenteelliset haavoittuvuudet.  
 • Information Security Management (10 op)
  Tietoturvan hallinnan kokonaisuus antaa sinulle työkaluja ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa organisaation tietoturvaa mukaan lukien riskinhallinnan ja strategisen tason.  
 • Cybersecurity Technologies (20 op)
  Opit käytäntöjä, joilla turvataan yritysten tietoja ja järjestelmiä kyberavaruudessa. Lisäksi kasvatat osaamista hallita haavoittuvuuksia, uhkia ja riskejä organisaatioiden tietoverkoissa.
 • Authentic Worklife Projects (10 op)
  Työelämäprojekteissa osallistut kehitystyöhön kansallisissa tai kansainvälisissä ympäristöissä. 

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. 

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Koulutusohjelman sisällöt perustuvat kyberturvallisuuden viitekehyksiin, joita tarjoavat alan tunnetuimmat yhdistykset kuten Comptia, ISC2 ja ISACA. Kaikilla opettajilla on ammatillinen tausta liike- ja IT-alalta. Laurea tekee jatkuvasti yhteistyötä alan kumppaneiden (esim. Nixu, Nokia, Palo Alto Networks, Microsoft) kanssa tuodakseen uusimmat osaamisalueet ja teknologiat opintojaksoillemme.

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua. IT-tradenomiopinnoissa keskeisenä osana on opiskelu yhdessä myös muiden alojen opiskelijoidemme kanssa.

Opetusmuodot

Kyberturvallisuuden koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opintoina. Opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen  

Opiskelu on pääsääntöisesti verkko-opiskelua ja opinnot aloitetaan 3-päiväisellä ryhmätapaamisella Leppävaaran kampuksella, jonka yhteydessä käydään läpi mahdolliset aikaisempien opintojen hyväksiluvut, tämän lisäksi järjestetään lukukauden aikana kaksi muuta tapaamista kampuksella.   

Opiskelijoilla on mahdollisuus tavata opettajia lukukauden aikana kampuksella, mutta luennot ja työpajat järjestetään pääsääntöisesti verkossa iltaisin (esim. klo. 16:00).

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluvut

Hyväksiluvut katsotaan opiskelijakohtaisesti oman tutoropettajan kanssa opintojen jo alettua. Pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja ei voida suoraan hyväksyä osaksi käytävää tutkintoa, koska aiempien opintojen sisältöä arvioidaan suhteessa nykyisen tutkinnon osaamistavoitteisiin. Osaamisen tulee olla ajantasaista.  

Osaamista voidaan tunnustaa eri tavoin, esimerkiksi näyttöjä antamalla. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta 

Mikäli olet jo alalla tai työllistyt opintojen aikana alan tehtäviin omaa osaamistaan on mahdollista osoittaa esimerkiksi työn opinnollistamisella.     

Lue lisää vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa >> 

Kansainvälisyys

Tietojenkäsittelyn koulutus on vahvasti kansainvälinen ja tietojenkäsittelyn osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen myös ulkomaille. Opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.  

Opiskelet osan opintojaksoista yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Kyberturvallisuuden opinnoista etenkin täydentävät opinnot ovat englanniksi, joten sinulle kasvaa opintojen aikana hyvät mahdollisuudet työllistyä kansainvälisiin yrityksiin.  Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta.  

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Valmistuneen IT-tradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. IT-tradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. 

Valmistuneena sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tehtävissä:  
•    Junior Security Consultant
•    Security Consultant 
•    Technical Support Specialist 
•    Network Operations Specialist 
•    System Administrator 
•    Systems Security Analyst 
•    IT Project Manager

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Sinun ei tarvitse osata koodaamista ennen opintoja. Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.