Siirry sisältöön

Syksyn 2023 erillishaku on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liiketalouden AMK-koulutuksesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 1. - 15.9.2023
 • Ajoitus: Opinnot alkavat tammikuussa 2024
 • Laajuus: 210 opintopistettä
 • Sijainti: Lohjan kampus, Vihdintie 1, 08100 Lohja
 • Hinta: Maksuton

Syksyn 2023 erillishaku on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet. 

Haluatko opiskella työsi kautta liiketalouden AMK tradenomiksi? Laurean Lohjan kampuksella avautuu keväällä 2024 mahdollisuus suorittaa tradenomin tutkinto omaa työtäsi kehittämällä. Opiskelet tutkinnon pääosin omassa työpaikassasi ja opintosi muodostuvat omalla työpaikallasi tapahtuvan oppimisen kautta (työn opinnollistaminen).  Opinnot edellyttävät opiskelijan ja työnantajan sitoutumista yhteiseen kehittämiseen sekä opiskelijan omatoimisuutta ja itsenäistä työotetta.

Opiskelijavalinta toteutetaan syksyllä 2023 erillisen valintaopintojakson ja motivaatiokirjeen kautta. Valintaopintojakso ”Johtaminen ja johtajuus” 3 op suoritetaan lokakuussa 2023 Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-verkkotyötilassa. Opintojakso koostuu kolmesta osasta (esihenkilötyön perusteet, työsuhteen oikeudellinen elinkaari ja itsensä johtaminen). Opintojakson hyväksytysti suorittaneet etenevät toiseen hakuvaiheeseen motivaatiokirjeen kirjoittamiseen. Opintojaksomenestyksen ja motivaatiokirjeiden perusteella valitaan 40 parhaiten menestynyttä hakijaa suorittamaan tutkintoa.

Opintojen alussa saat ohjausta omalta tutoropettajaltasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisessä. Opintojen suunnittelussa hyväksiluetaan aiemmat liiketalouden opinnot mahdollisuuksien mukaan. Voit myös osoittaa osaamisen näytöillä aiemmin hankkimaasi osaamista ja saada opintopisteitä. Hankit tutkinnossa edellytettävää puuttuvaa osaamista etukäteen tehtävän suunnitelman mukaisesti. Työn tekeminen kytketään tiiviisti opittavaan aiheeseen liittyvään teoriatietoon.

Koulutuksen sisältö

Laureassa tradenomitutkinto koostuu perusopinnoista ja täydentävistä opinnoista. Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Perusopinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten asiakaslähtöistä liiketoimintaa, markkinointia, palvelumuotoilua ja taloushallintoa. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös perusopintoihin.

Perusopinnot

Tradenomikoulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Service Business (Palveluliiketoiminta) (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Laurean liiketalouden koulutuksessa voit valita täydentävät opinnot perusopintojen jälkeen. Täydentäviä opintoja voit valita opintoihisi Laurean eri kampuksilta ja koulutuksista. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 1.9. klo 8:00 – 15.9.2023 klo 15:00 Opintopolussa. Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemukselle 22.9.2023 klo 15:00 mennessä.

Erillishaun valintaperusteet

Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa​:

 • liiketalouden perustutkinto tai ​
 • ylioppilastutkinto tai ​
 • muu yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus sekä vähintään kuuden kuukauden (6kk) soveltuva kokemus liiketalouden alan vaativista asiantuntija- tai esihenkilötehtävistä esimerkiksi projektipäällikkö, asiakkuuspäällikkö, markkinointipäällikkö viimeisimmän kahden vuoden ajalta. Työkokemusta tulee olla kertynyt vaadittu määrä hakuajan loppuun 15.9.2023 mennessä. ​Työkokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella. Todistus tulee toimittaa hakulomakkeelle 22.9.2023 klo 15.00 mennessä.
 • Haussa käytetyn tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun 15.9.2023 mennessä.
 • Opinnoissa onnistuminen edellyttää työskentelyä työsuhteessa, virkasuhteessa tai yrittäjänä. Työkokemus todennetaan työnantajan antamalla (väliaikaisella) työtodistuksella. Todistus tulee toimittaa hakulomakkeelle 22.9.2023 klo 15.00 mennessä.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Huomioithan, että oman työnantajasi tulee olla sitoutunut tukemaan opintojasi ja työtehtävien tulee olla luonteeltaan, sisällöltään ja vaativuudeltaan sellaisia, että pystyt kehittymään tradenomiksi.

Valintatapa

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson ja motivaatiokirjeen perusteella. Valintaopintojakso toteutetaan verkko-opintoina oppimisalusta Canvaksessa. Kaikki hakijat kutsutaan valintaopintojaksolle. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu.

 

Valintaopintojakson pisteytys ja eteneminen

Valintaopintojakso koostuu kolmesta osasta (esihenkilötyön perusteet, työsuhteen oikeudellinen elinkaari ja itsensä johtaminen). Ensimmäinen ja toinen osuus arvioidaan monivalintatenttien perusteella ja kolmas osuus videon avulla. Eteneminen seuraavaan vaiheeseen edellyttää aina edellisen vaiheen hyväksyttävää suorittamista. Valintaopintojakson pisteytys on 0-100. Valintaopintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osien hyväksyttyä suorittamaista.

Monivalintatehtävissä hyväksytty suoritus edellyttää 70% tehtävistä suoriutumista. Opintojakson aikana tehtävän videon arviointi on hyväksytty/hylätty.

Valintaopintojakson hyväksytysti suorittaneet etenevät toiseen hakuvaiheeseen motivaatiokirjeen kirjoittamiseen. Valinnan toisessa vaiheessa tehtävä motivaatiokirje arvioidaan asteikolla 1-5. Motivaatiokirje tulee suorittaa hyväksytysti. Motivaatiokirjeen pisteet skaalataan asteikolle 0-20 seuraavasti:

 

0/hylätty = 0 pistettä

1 = 4 pistettä

2 = 8 pistettä

3 = 12 pistettä

4 = 16 pistettä

5 = 20 pistettä.

 

Opiskelijavalinnan kokonaispisteytys on 0-120. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa. 

 

Haun aikataulu  
1. - 15.9.2023

Hakuaika 1.9. klo 8:00 – 15.9.2023 klo 15:00

(Liitteet perillä viimeistään 22.9.2023 klo 15.00 mennessä)

2.10.2023

Hakijoille viesti valintaopintojaksosta 

4. - 27.10.2023

Valintaopintojakso verkossa

 

Työtila aukeaa ke 4.10.2023 klo 8.00

 

Moduuli 1 (esihenkilötyön perusteet) tentti to 12.10.2023 klo 8.00-23.59

 

Moduuli 2 (työsuhteen oikeudellinen elinkaari) tentti pe 20.10.2023 klo 8.00-23.59

 

Moduuli 3 (itsensä johtaminen) video pe 27.10.2023 klo 23.59

Viimeistään 10.11.2023 klo 23.59  Motivaatiokirjeen palautus aikaisemmat moduulit hyväksytysti suorittaneille
Viimeistään 24.11.2023  Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
Viimeistään 1.12.2023 Opiskelupaikan vastaanottaminen
Tammikuu 2024 Opintojen alkaminen

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Lisätietoja: