Siirry sisältöön

Liiketalouden opiskelija Mohamed: ”Minua kiinnostaa se, miten ravintolat toimivat”

Liiketaloutta opiskelevalle Mohamed el Amranille opinnot Laureassa ovat tarjonneet väylän kehittää omaa osaamistaan ja rakentaa omannäköinen urapolku.

Pitkään työelämässä toimiminen saattaa herättää halun syventää omaa osaamistaan ja hakea opiskelemaan korkeakouluun, jotta pystyy rakentamaan omannäköisen ja omia mielenkiinnonkohteita vastaavan urapolun. Näin kävi myös Laureassa toista vuotta liiketaloutta opiskelevalle Mohamed el Amranille:

- Pitkään ravintola-alalla toimineena aloin pohtimaan uutta urapolkua, jossa pystyisin yhdistämään ravintola-alalta opitun liiketalouteen, kertoo Mohamed.

Omat mielenkiinnonkohteet ja halu syventää omaa osaamista veivät takaisin koulumaailmaan

Ennen nykyisiä liiketalouden opintoja Laureassa Mohamed on suorittanut lukion. Tämän jälkeen hän on työskennellyt 12 vuotta ravintola-alalla kokkina ja keittiömestarina. Kiinnostus uudenlaista urapolkua ja oman osaamisen syventämistä kohtaan veivät kuitenkin takaisin koulumaailmaan.

- Itseäni kiinnostaa se, miten ravintolat ja laajemmin yritykset toimivat ja mistä eri osa-alueista niiden toiminta koostuu.

Opinnoissaan Mohamed painottaa taloushallinnon puolta ja sisäistä laskentaa, sillä ne vastaavat hänen mielenkiinnonkohteitaan.

- Haluan ymmärtää liiketoiminnan eri perusteita, kuten sen, mistä raha tulee ja minne se menee. Tämä auttaa myös hahmottamaan paremmin sitä, miten liiketoimintaa on mahdollista muuttaa paremmaksi, el Amrani jatkaa.

Opinnot Mohamed suorittaa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa työn ja koulun joustavan yhdistämisen. 

Parasta on uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen

Kertyneen työkokemuksensa ansiosta Mohamed kokee opiskelun helpommaksi. Hänen kokemuksensa mukaan jo olemassa olevaan tietotaitopohjaan on helpompi yhdistää asioita ja oppia sitä kautta uutta.

- Parasta opiskelussa on ollut huomata se, kuinka asiat palautuvat mieleen ja toisaalta se, kuinka aiemmin opittuun on mahdollista yhdistää uutta tietoa.

Myös liiketalouden opintoihin sisältyvä projektityöskentely on tuntunut Mohamedille mielekkäältä ja on mahdollistanut oman osaamisen kehittämisen.

- Projektityöskentely on ollut mielenkiintoista, sillä olen sitä kautta oppinut hyödyntämään erilaisia, itselleni aiemmin työelämästä tuttuja prosesseja tehokkaammin.

- Olen myös oppinut esimerkiksi Service Design -kurssin ja Yliopiston Apteekin toimeksiannon kautta sen, miten tuotetta ja palvelua lähdetään toteuttamaan, Mohamed jatkaa.

Opinnot ovat mahdollistaneet omannäköisen urapolun rakentamisen

Uuden oppimisen ja oman osaamisen syventämisen rinnalla Mohamed on kokenut mielekkääksi myös opintojen työelämälähtöisyyden.

- Liiketalouden opintojen työelämälähtöisyys ja laaja-alaisuus ovat mahdollistaneet kokonaisuuksien rinnastamisen työelämään sekä persoonallisen urapolun rakentamisen.

Tulevaisuuden suhteen Mohamed on avoimin mielin, sillä hän näkee alan tarjoavan paljon erilaisia mahdollisuuksia.

- Alan monipuolisuus mahdollistaa itselleni sen, että voin tulevaisuudessa yhdistää liiketalouden ja ravintolamaailman itselleni mielekkäällä tavalla.