Siirry sisältöön

Verkko-opinnot

AMK-opintojen suorittaminen verkko-opintoina on kiinnostava vaihtoehto sinulle, joka haluat opiskella osallistumatta lähiopetukseen kampuksella.

Laureassa voit suorittaa useita eri tutkintoja kokonaan tai osittain verkko-opintoina. Osa verkkokoulutusryhmien opiskelijoista toimii aktiivisesti työelämässä ja joukosta löytyy myös työelämään palaavia. Osa asuu ulkomailla. Yhteistä verkossa opiskeleville on, että työssäkäynnin, asuinpaikan, perhetilanteen, harrastusten tai muun rajoittavan elämäntilanteen takia päiväopetukseen tai monimuoto-opetukseen osallistuminen ei ole mahdollista.

Minkälaista on opiskella verkossa?

Opiskelu verkossa poikkeaa monin eri tavoin päiväopiskelusta. Verkossa opiskellaan samassa tahdissa kuin päivä- tai monimuotokoulutuksessa.  Opiskelutahdin suhteen joustavuus on siis rajallinen. Se vaatii itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta. Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä. Se ei kuitenkaan ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä etäyhteyksiä hyödyntäen. Voit kuitenkin valita mihin vuorokauden aikaan tai missä opintoja teet.

Mitä verkossa opiskelu edellyttää?

1. Tekniset vaatimukset

Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen hyvin toimivalla verkkoyhteydellä sekä perustaidot käyttää näitä. Laureassa on käytössä Canvas-verkko-oppimisympäristö, jossa opiskelu pääsääntöisesti tapahtuu. Verkko-opinnot voivat sisältää monenlaisia eri tapoja opiskella:

  • Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
  • Ryhmätöitä
  • Työelämälähtöisiä kehittämisprojekteja
  • Verkkokeskusteluja
  • Verkkotapaamisia, jotka voivat olla opintoihin liittyviä infotilaisuuksia, ohjauskeskusteluja, miniluentoja, jne.

Vaikka fyysisiä kohtaamisia on vähän, opinnot sisältävät runsaasti tapaamisia verkossa. Niissä hyödynnetään verkkokokouspalvelu Zoomia. Tätä varten on suositeltavaa hankkia kuulokemikrofoni eli headset.

2. Itsensä johtaminen ja sisäinen motivaatio

Verkko-opinnot sopivat parhaiten oma-aloitteiselle opiskelijalle. Ne edellyttävät itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista. Esimerkiksi niin, että järjestät systemaattisesti ja lähes päivittäin kalenteristasi tilaa opinnoille. Myös sisäinen motivaatio on tärkeä. Se on meidän luontainen taipumus etsiä uusia asioita ja haasteita, käyttää kykyjämme ja oppia. Sisäistä motivaatiota on tutkittu ja todettu, että se on oman potentiaalin hyödyntämisessä tärkeämpää kuin esimerkiksi joku ulkoisten syiden perusteella asetettu tavoite.

3. Aika ja paneutuminen

Mieti, mistä olet halukas luopumaan, kun opiskelet verkossa. Valmistaudu käyttämään päivittäin aikaa opintoihin. Monet saattavat ajatella, että verkossa opiskelu olisi jotenkin helpompaa kuin perinteinen luento-opiskelu. Se ei pidä lainkaan paikkaansa. Verkossa suoritettavan tutkinnon sisältö on sama kuin päiväopiskelijoilla ja lisäksi joudut pitämään huolta opiskelun etenemisestä itse.

Seuraavasta taulukosta voit tarkastella ajankäytön painotusta verkko-opinnoissa ja verrata sitä päivä- ja monimuoto-opiskeluun.
Infograafi opiskelutavoista Laureassa

Käytännön vinkkejä

  • Aseta konkreettisia tavoitteita
  • Laadi aikataulu
  • Palastele isommat kokonaisuudet pienempiin osiin
  • Varaa kalenteristasi joka viikko useampi ajankohta tehdä opintoja itsenäisesti, sen päälle tulevat sitten vielä verkkotapaamiset
  • Kerro opiskelustasi työpaikallasi ja neuvottele mahdollisuudesta hyödyntää oman työpaikkasi kehittämistehtäviä opinnoissasi

Aseta itsellesi tavoitteet korkealle ja haasta itsesi saavuttamaan ne. Tee sitten systemaattisesti työtä.

Tarkemmat tutkintojen kuvaukset löydät Opintopolku.fi – sivustosta.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään kaksi työharjoittelujaksoa.