Siirry sisältöön

Laureassa voit opiskella laaja-alaiseksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijaksi. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan organisaation turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä asioita, sekä johtamaan erilaisia tiimejä ja työelämäprojekteja.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Esimerkkitehtäviä valmistumisen jälkeen: turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävät yrityksien sisällä tai konsulttina. Voit työllistyä myös oppilaitoksiin tai yrityksiin turvallisuusalan kouluttajaksi.

Millaista turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen opiskelu on?

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen kuuluvat samat ydinosaamisen sisällöt kuin liiketalouden tradenomitutkintoon. Toimiaksesi turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisena sinun on tärkeää oppia ymmärtämään muun muassa liiketoiminnan, yritystoiminnan, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä talouden ja yritysjuridiikan perusteita.

Liiketalouden opintojen lisäksi erikoistut koulutuksessa turvallisuuden ja riskienhallinnan sisältöihin. Koulutuksen perusopinnoissa saat kattavan käsityksen siitä, mitä turvallisuus ja riskienhallinta merkitsevät yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön tasolla. Koulutuksen täydentävien opintojen kautta voit puolestaan profiloitua:

 1. yhteiskunnan turvallisuuteen
 2. yritysten ja organisaatioiden turvallisuuteen
 3. riskienhallintaan. 

Täydentävien opintojen lisäksi syvennät turvallisuuden ja riskienhallinnan osaamistasi työharjoittelussa sekä opinnäytetyön kautta. Laureassa on hyvin erityyppisiä tapoja toteuttaa turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusta; koulutus toteutetaan vuosittain sekä päiväopintoina että monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti.

Pystyt tällöin ihan aidosti räätälöimään ja valitsemaan opintopolkusi oman elämäntilanteesi mukaan. Voit esimerkiksi valita opintokokonaisuuteesi verkko-opintoja, jotka tuovat opintoihisi ajallista joustavuutta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on ainoa korkeakoulu Suomessa, joka tarjoaa turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusta. Tämän vuoksi organisaatioilla ja yrityksillä on runsaasti kiinnostusta alan opiskelijoiden osaamista kohtaan. Sinulla onkin opintojen aikana mahdollisuus tehdä monenlaisia projekteja ja kehittämistehtäviä ulkopuolisten kumppanien ja yritysten kanssa. Projektit voivat liittyä esimerkiksi organisaatioiden riskien arviointiin, hallintakeinojen pohtimiseen, turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun tai vaikka turvallisuuskoulutusten järjestämiseen. Laurea on myös Suomen johtavia turvallisuustutkimuksen organisaatioita ja sinulla on opintojesi aikana mahdollisuus osallistua erilaisiin rahoitettuihin tutkimushankkeisiin, joissa on mukana sekä opiskelijoita että Laurean henkilökuntaa.

Opiskelijat ovat olleet mukana esimerkiksi Laurean kriisinhallintaan ja johtamisvalmiuksiin liittyvissä tutkimuksissa. He ovat selvittäneet muun muassa sitä, minkälaisia tekijöitä hyvä johtaminen tarkoittaa, kun verrataan kriisitilannejohtamista YK-operaatiossa liike-elämän johtamiseen pörssiyhtiössä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijana saat jo opintojen aikana cv:sesi monia työelämä- ja tutkimusprojekteja, joilla pystyt osoittamaan osaamisesi turvallisuusalan asiantuntijana.

Turvallisuus on myös hyvin ajankohtainen ilmiö nykyisen vallitsevan yhteiskuntatilanteen vuoksi. Lisäksi se toimii liiketoiminnan menestystekijänä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Turvallisuusalan ja riskienhallinnan asiantuntijoille onkin selkeä tilaus ja turvallisuusalan tradenomina sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet.

Miten kansainvälisyys näkyy opinnoissa?

Laureassa sinulla on mahdollista opiskella turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutus myös kokonaan englanninkielellä. Suomenkielisen ja englanninkielisen linjan opiskelijoilla on myös paljon samoja englanniksi toteutettavia kursseja, jolloin opiskelijoiden kesken syntyy aito yhteys ja sinulla on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten toimijoiden kanssa. Suomenkielisessä opiskeluryhmässä opiskelevan on myös mahdollista suorittaa opintoja englanninkielellä.

Voit suorittaa opintoja myös ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on paljon liiketalouteen, toiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistuneita partnerikorkeakouluja ympäri maailmaa.

Tämän lisäksi Laurealla on toistakymmentä turvallisuusalaan keskittyvää vaihto-opiskelukohdetta ulkomailla. Laureaan tulee myös puolivuosittain 10–20 opiskelijaa vaihtoon.

Turvallisuusalan tradenomina sinulla on myös loistava mahdollisuus työllistyä ulkomaille, sillä alan työpaikkoja on kansainvälisesti runsaasti tarjolla.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kolme vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea Laureaan turvallisuusalan ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää osaamistasi edelleen. Tradenomipohjaisella tutkinnolla sinulla on hakukelpoisuus myös muihin korkeakouluihin, joissa voit syventää opintojasi esimerkiksi liiketalouden tai hallinnon alalla.

Työllistymisnäkymät

Turvallisuusalan ja riskienhallinnan asiantuntijana sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet, sillä turvallisuusalalta valmistuneet sijoittuvat Suomen kaikkien alojen TOP3:een työllistymistä mitattaessa. Turvallisuus ja riskienhallinnan koulutuksesta valmistuneet tradenomit työllistyvät valmistuttuaan yleisesti asiantuntijatehtäviin, tiiminjohtajiksi tai keskijohdon tehtäviin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtäviä yrityksien sisällä tai konsulttina. Voit työllistyä myös oppilaitoksiin tai yrityksiin turvallisuusalan kouluttajaksi.


Sinulla on mahdollisuus työllistyä myös viranomaistehtäviin, vakuutusyhtiöiden tai finanssisektorin asiantuntijatehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin. Jos sinulla on lisäksi poliisin tutkinto, voit työllistyä myös poliisien tai puolustusvoimien asiantuntijatehtäviin.

Kuinka paljon harjoittelua opintoihin kuuluu?

Koulutukseen kuuluu kaksi työharjoittelua, molemmat ovat 15 op. Ensimmäinen harjoittelu tehdään perustasolla ja toinen on työelämää kehittävä harjoittelu.

 

Usein kysyttyä - Turvallisuus ja riskienhallinta

 • Minulla on Poliisin tutkinto. Voinko hakea Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen? 

  Mikäli sinulla on poliisin AMK-tutkinto, tarvitset hakuun toisen asteen tutkinnon, eli esimerkiksi YO-tutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Mikäli sinulla on poliisin perustutkinto, voit hakea tällä tutkinnolla ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Poliisin perustutkinto on pääsääntöisesti suoritettu ennen vuotta 2014.

 • Voinko suorittaa tutkinnon määräaikaa nopeammin? 
  • Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, eli suorittamisaika on lähtökohtaisesti 3,5 vuotta.
  • Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta
  • Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin
  • Aloita opinnäytetyösi tekeminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

   

Kysy kouluksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.