Siirry sisältöön

Seuraava haku turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen on 17.3. – 31.3.2021. Turvallisuutta ja riskienhallintaa voit opiskella Laurean Leppävaaran kampuksella. Opetus toteutetaan päiväopintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijatehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana. Voit työllistyä viranomaistehtäviin, vakuutus- ja finanssisektorin tehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin tutkinto koostuu perusopinnoista ja suuntautumisopinnoista. Tutkintoon sisältyy pakollisia liiketalouden tradenomin opintoja 150 opintopisteen edestä. Turvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja on suoritettava vähintään 45 opintopistettä.  Toimiaksesi turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisena sinun on tärkeää oppia ymmärtämään muun muassa liiketoiminnan, yritystoiminnan, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä talouden ja yritysjuridiikan perusteita.

Koulutuksen perusopinnoissa saat kattavan käsityksen siitä, mitä turvallisuus ja riskienhallinta merkitsevät yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön tasolla. Turvallisuuden ja riskienhallinnan opintojen kautta voit suunnata osaamisesi yhteiskunnan turvallisuuteen, yritysten ja organisaatioiden turvallisuuteen tai riskienhallintaan. Koulutukseen kuuluu kaksi viidentoista opintopisteen laajuista työharjoittelua, joiden pituus on yhteensä viisi kuukautta.

Perusopinnot

Turvallisuuden ja riskienhallinnan perusopinnoissa otat haltuun sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan että liiketalouden perusasiat ja käsitteet.  Perusopinnot koostuvat viidestä osasta:

Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

Opit tunnistamaan ja arvioimaan liiketoimintaympäristön mahdollisuudet sekä menestymisen edellytykset ja toimimaan asiakaslähtöisesti kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opinnoissa suoritat virkamieheltä vaadittavan ruotsin kielen osaamisen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet

Opit soveltamaan turvallisuuden ja riskienhallinnan, varautumisen ja kyberturvallisuuden käytäntöjä ja perusteita sekä suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään turvallisuustoimintoja.

Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (Työharjoittelut)

Opit hakemaan omaa urasuunnitelmaa tukevan työpaikan ja toimimaan vastuullisesti työtehtävissä. Osana harjoittelua teet myös kehittämistehtävän, jonka avulla opit kehittämään organisaation toimintaa ja omaa osaamistasi asiantuntijana.

Service Business

Englanninkielisissä opinnoissa vahvistat omaa palveluliiketoiminnan osaamistasi ja opit käyttämään erilaisia palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja tekemään päätöksiä dataan pohjautuen. Opiskelet yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Opit tärkeitä viestinnän ja projektinhallinnan taitoja, tutkimusmenetelmiä sekä työnhakuun ja oman osaamisen esille tuomiseen liittyviä taitoja. Opintoihin sisältyy myös 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö sekä uraohjausta.

Suuntautumisopinnot

Perusopintojen lisäksi voit valita 60 opintopisteen edestä suuntautumisopintoja, joiden avulla syvennät omaa osaamistasi haluamallasi tavalla. Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksessa voit profiloitua muun muassa turvallisuusjohtamiseen, yhteiskunnan turvallisuuteen ja yrityksen turvallisuustoimintoihin. Voit valita tieto- ja kyberturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden, henkilöstö- ja työturvallisuuden, kansainvälisen turvallisuuden, sisäisen turvallisuuden, rikostorjuntaosaamisen tai ympäristöturvallisuuden opintoja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurealla on pitkät perinteet turvallisuusalan kouluttajana Suomessa ja olemme osa laajaa turvallisuusalan toimijoiden verkostoa.  Sinulla onkin opintojen aikana runsaasti mahdollisuuksia tehdä projekteja ja kehittämistehtäviä yhteistyökumppaniemme kanssa esimerkiksi riskien arviointiin, hallintakeinojen pohtimiseen, turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun tai vaikka turvallisuuskoulutusten järjestämiseen liittyen.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijana saat jo opintojen aikana CV:sesi monia työelämä- ja tutkimusprojekteja, joilla pystyt osoittamaan osaamisesi turvallisuusalan asiantuntijana. Voit opintojesi aikana osallistua erilaisiin tutkimushankkeisiin. Opiskelijamme ovat olleet mukana esimerkiksi kriisinhallintaan ja johtamisvalmiuksiin liittyvissä tutkimuksissa. He ovat selvittäneet muun muassa sitä, minkälaisia tekijöitä hyvä johtaminen tarkoittaa, kun verrataan kriisitilannejohtamista YK-operaatiossa liike-elämän johtamiseen pörssiyhtiössä.

Kansainvälisyys opinnoissa

Osa turvallisuuden ja riskienhallinnan kursseista opiskellaan yhdessä englanninkielisen turvallisuusalan koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on mahdollisuus verkostoitua kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Voit myös valita opintoja englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta.

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on paljon turvallisuusalaan keskittyneitä vaihto-opiskelukohteita ulkomailla. Yhteensä kumppanikorkeakouluja on yli 250.

Turvallisuusalan tradenomina sinulla on myös loistava mahdollisuus työllistyä ulkomaille, sillä alan työpaikkoja on kansainvälisesti runsaasti tarjolla.

Lue lisää kansainvälisyydestä Laureassa >>

Opetusmuodot

Voit opiskella turvallisuutta ja riskienhallintaa päiväopintoina tai monimuoto-opintoina. Syksyllä 2021 alkavat opinnot suoritetaan päiväopintoina.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Työllistyminen

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomina sinulla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Turvallisuusalalta valmistuneet sijoittuvat Suomen kaikkien alojen TOP3:een työllistymistä mitattaessa. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana. Voit työllistyä viranomaistehtäviin, vakuutus- ja finanssisektorin asiantuntijatehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin.

Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomit työskentelevät esimerkiksi kiinteistöjen turvallisuuteen, henkilöjen turvallisuuteen, toiminnan turvallisuuteen, yhteiskunnan turvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyvissä asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtävissä.

Jos sinulla on lisäksi poliisin tutkinto, voit työllistyä myös poliisien tai puolustusvoimien asiantuntijatehtäviin.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta tutkinnon jälkeen, voit hakea Laureaan turvallisuusalan YAMK-koulutukseen, jossa syvennät osaamistasi edelleen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

Lue lisää Turvallisuusjohtamisen YAMK-koulutuksestamme >>  

Tradenomipohjaisella tutkinnolla sinulla on hakukelpoisuus myös muihin korkeakouluihin, joissa voit syventää opintojasi esimerkiksi liiketalouden tai hallinnon alalla. AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua jatkamaan opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Hakijalta voidaan tuolloin edellyttää täydentäviä opintoja.

Usein kysyttyä

 • Voinko suorittaa tutkinnon määräaikaa nopeammin? 

  Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa, mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Toisen asteen opintoja ei voi lukea hyväksi osana korkeakouluopintoja. Aiempien korkeakouluopintojen ja työkokemuksen hyväksiluvut käsitellään opintojen alkaessa yhdessä tutoropettajan kanssa.

  Voit nopeuttaa valmistumistasi esimerkiksi kesäopintoja suorittamalla ja aloittamalla opinnäytetyön tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opintojen aikataulutuksesta on hyvä keskustella tutoropettajan kanssa opintojen alkaessa.

   

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.