Siirry sisältöön

Turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija Riina: Laureassa on kiva opiskella, sillä täällä olevat ihmiset saavat minulle hyvän olon ja hymyn kasvoille

Riina Kallio on kolmannen vuoden turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija, joka on suoraan lukiosta aloittanut opinnot Laureassa.

Kuvassa turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija Riina Kallio

Aina opintojen alkaessa ei tiedä, minkälaista opiskelu on tai mitä se tulevaisuudelle antaa, mutta on rohkeaa ottaa vastaan haasteita ja uusia kokemuksia, mitkä kehittävät itsestään tulevaisuuden ammattilaisen.

Riina Kallio on kolmannen vuoden turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelija, joka on aloittanut opinnot Laureassa suoraan lukiosta valmistuttuaan. Riina kokee, että hän on kolmen vuoden aikana kasvanut opiskelijana kohti turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisuutta. Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opinnot ovat pohjana sille, että Riina voi tulevaisuudessa jatkaa oman polun kulkemista kohti poliisikoulua. 

- Opiskelu on kasvattanut tiimipelaajana ja toimeen tulemista erilaisten ryhmien kanssa, Riina sanoo.

- Ajatukseni turvallisuudesta ja riskienhallinnasta on muuttunut ja kehittynyt sitten lukiosta valmistumisen. Nyt ymmärrän, että turvallisuus ja riskienhallinta täytyy ottaa huomioon koko yhteiskunnassa, kaikkialla, jatkuvasti – Se on jokapäiväistä elämää!, Riina pohtii.

Ammattikorkeakouluopiskelussa itseohjautuvuus on tärkeää. Toisella asteella oppii kyllä hyvin opiskelutaitoja, mutta korkeakoulussa ei ole enää opettajat jatkuvasti muistuttelemassa tehtävien suorittamisesta. 

- On tärkeää olla motivoitunut ja kiinnostunut opiskelusta, jotta opinnot sujuvat tavoitteellisesti, Riina jatkaa.

Riina kokee kuitenkin positiivisena sen, miten päiväopiskelujenkin yhteyteen voi sovittaa myös verkko-opintoja. Laureassa onkin yllättävän helppoa sovittaa yhteen opintoja ja työntekoa.

Mikä opinnoissa on parasta?

Opiskeluissa parasta on Riinan mukaan ollut hyvä porukka ja mielenkiintoiset oman alan opintojaksot. Opiskelijoita on koulutuksessa mukana hyvin eri taustoilla ja lähtökohdilla, mikä antaa monipuolisesti eri näkökulmia projekteissa ja tiimeissä työskennellessä.

Riina on opinnoissaan päässyt toteuttamaan hyvinkin erilaisia projekteja. Opinnoissa mieleenpainuvinta ovat olleet projektit, joissa toimeksiantajalle on päässyt tekemään jotain konkreettista ja merkityksellistä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi pelastussuunnitelmien kartoittaminen ja kehittäminen. Lisäksi fyysisen turvallisuuden tutkiminen konkreettisesti eri rakennuksissa on ollut mielenkiintoista ja opettavaista.  Riina on kiitollinen myös siitä, että hän on päässyt tekemään opintojen ansiosta yhteistyötä yritysten kanssa ja samalla oppimaan työskentelyä aitojen toimeksiantajien kanssa.

Kenelle turvallisuuden ja riskienhallinnan opinnot sopivat?

Turvallisuus ja riskienhallinta koskettavat yhteiskunnassamme jokaista, joten opinnot soveltuvat kaikille, joita kiinnostaa turvallisuusala.

- Ala sopii erinomaisesti heille, joilla on tavoitteena olla turvallisuuden- ja riskienhallinnan ammattilainen tai toimia alalla johtajatehtävissä, Riina kertoo.

- Opiskelussa karttuu monenlaista osaamista, mutta opintojen alkaessa olisi olla kohtalainen englannin kielen taito ja valmiutta ja kiinnostusta seurata yhteiskunnallisia asioita.

Tulevaisuudessa Riina aikoo jatkaa opintoja – mahdollisesti poliisikoulussa. 
Lisäksi opinnoissa on päässyt mukaan yhdistystoimintaan oman alan opiskelijoiden kanssa ja kehittämään osaamistaan myös järjestötoimintaosaajana.

Riinalle tulee hyvä mieli siitä, kun ympärillä on huippu porukkaa. Siksi Laureassa on kiva opiskella, sillä täällä olevat ihmiset saa olon hyväksi ja hymyn kasvoille!

 

Tutustu tarkemmin turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen.