Siirry sisältöön

Opinnot on suunniteltu oikeusministeriön kanssa. Vastaavia opintoja tarjotaan vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkityötehtäviä: oikeudellisen asiantuntijan tehtävät, hallinnolliset avustavat tehtävät esim. lakimiestoimistossa, vakuutusyhtiössä tai pankeissa sekä yrityksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista

Koulutuksen sisältö

Oikeudellisen osaamisen koulutus on liiketalouden tradenomikoulutus, jossa opintojen loppuvaiheessa perehdytään monipuolisesti yhteiskunnan eri alueita sääteleviin oikeudellisiin normeihin. Koulutuksesta käytetään puhekielessä myös nimitystä oikeustradenomin koulutus.

Ensimmäiset puolitoista vuotta opiskelet liiketalouden aidoissa työelämäprojekteissa, joissa opit liiketalouden perusasioita. Työelämäprojekteissa pääset oppimaan yrityksen/organisaation toimintaa hyvin eri näkökulmista. Opiskelet myös kirjanpitoa, ja tulet perehtymään myös siihen, mitä yhteiskunta vaatii yritykseltä ja sen toiminnalta, verotus mukaan lukien. 

Kun liiketalouden perusasiat on opittu, niitä täydennetään oikeudellisella osaamisella. Opinnot on Oikeusministeriön kanssa suunniteltu ja näitä ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Opintoihin kuuluu kaksi isoa kokonaisuutta, julkisoikeus ja yksityisoikeus.

Oikeudellisissa opinnoissa siis käsitellään normeja ja säännöksiä, jotka koskevat myös kaikkea muuta yhteiskunnallista toimintaa kuin yritystoimintaa. Opiskelija pystyy valmistuttuaan arvioimaan omassa työssään, mitkä lait ja asetukset säätävät kyseistä toimintaa ja milloin juristin apu on tarpeen.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Harjoittelu

Opintoihin liittyy kaksi harjoittelua, joista ensimmäinen kolmen kuukauden harjoittelu tehdään liiketalouden alaan kuuluvassa harjoittelupaikassa. Toinen harjoittelu tehdään harjoittelupaikassa, jossa voi harjoitella oikeudellisia asioita. Oikeusministeriö tarjoaa Laurean opiskelijoille tietyn määrän harjoittelupaikkoja, mutta opiskelija voi myös itse hakeutua yritykseen tai organisaatioon harjoitteluun, jossa vaaditaan oikeudellista osaamista.

Työllisyysnäkymät

AMK-opintojen jälkeen voit toimia tuomioistuimessa esim. hallinnollisissa avustavissa tehtävissä, lakimiestoimistossa, vakuutusyhtiössä tai pankeissa tai yrityksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista. Osaat arvioida, milloin juristin apu on tarpeen. Monet yritykset tarvitsevat henkilöstöä, jolla on hyvät tiedot toimialaa säätelevästä lainsäädännöstä.

Erityisesti tietosuojavastaaville on kysyntää tulevaisuudessa koko EU:n alueella.

Voit olla oikeudellinen asiantuntija minkä alan yrityksessä tahansa.
Voit myös tradenomitutkinnon jälkeen hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Luontevia jatko-opiskeluväyliä löytyy myös yliopistosta. 

Kansainvälisyydestä

Tradenomiopintoihin kuuluu 30 opintopisteen opinnot kahdessa kansainvälisessä projektissa. Näissä projekteissa yritysyhteistyökumppanina on kansainvälinen yritys ja niissä on mukana myös vaihto-opiskelijoita eri maista. Tässä vaiheessa voit hakeutua myös itse vaihto-opiskelijaksi Laurean kumppanikorkeakouluihin eri puolella maailmaa. Sinulla on mahdollisuus opiskella EU-oikeutta ja suoritat ruotsin kielen opintoja voidaksesi palvella oikeudellisen asiantuntijan tehtävissä myös tarvittaessa ruotsia käyttäen.

Hakijalle

Hakijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä, kiinnostusta juridiikkaan ja siihen liittyvään kirjallisuuteen. Hakijalta vaaditaan myös taitoa opiskella verkossa.

 

Usein kysyttyä - oikeudellinen osaaminen

  • Voinko suorittaa oikeudellisen osaamisen opintoja jos opiskelen liiketaloutta muualla kuin Hyvinkäällä? 

    Pääsääntöisesti oikeudellisen osaamisen opinnot ovat varattu Hyvinkään kampuksen opiskelijoille.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 25 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Syksy 2020
  • Opetustapa: Monimuotototeutus
  • Opetusaika: Ma - ti
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.