Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 16.-30.3.2022. Voit opiskella oikeustradenomiksi Hyvinkään kampuksella monimuoto-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkityötehtäviä: oikeudellisen asiantuntijan tehtävät, hallinnolliset avustavat tehtävät esim. lakimiestoimistossa, vakuutusyhtiössä tai pankeissa sekä yrityksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista

Koulutuksen sisältö

Oikeudellisen osaamisen koulutus on liiketalouden tradenomikoulutus, jossa perehdytään monipuolisesti yhteiskunnan eri alueita sääteleviin oikeudellisiin normeihin. Koulutuksesta käytetään puhekielessä myös nimitystä oikeustradenomin koulutus.

Koulutukseen kuuluvissa työelämäprojekteissa pääset näkemään yritysten toimintaa hyvin eri näkökulmista. Opinnoissasi perehdyt siihen, mitä yhteiskunta vaatii yritykseltä ja sen toiminnalta ja opiskelet kirjanpitoa sekä verotusta. Kun liiketalouden perusasiat on opittu, niitä täydennetään oikeudellisella osaamisella. Opintoihin kuuluu kaksi isoa kokonaisuutta, julkisoikeus ja yksityisoikeus.

Opinnot on suunniteltu yhdessä oikeusministeriön kanssa ja oikeudellisen osaamisen ammattikorkeakouluopintoja tarjoaa Laurean lisäksi vain muutama muu ammattikorkeakoulu Suomessa. 

Ydinosaamisen opinnot

Oikeudellisen osaamisen koulutuksessa pakollisia ydinosaamisen opintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Sustainability and Business Analysis (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

 • Julkisoikeus (30 op)
 • Yksityisoikeus (30 op)

Oikeustradenomin perusopinnoista opiskellaan suurin osa yritysten yhteistyöprojekteissa. Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Laurea tekee yhteistyötä myös eri korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetusmuoto

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen. Oikeudellisen osaamisen koulutuksessa keskeistä on työelämäyhteydet ja jo opintojen aikana saat kontakteja työelämän ja yritysyhteistyökumppaneiden kanssa.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Harjoittelu

Opintoihin liittyy kaksi harjoittelua, joista ensimmäinen kolmen kuukauden harjoittelu tehdään liiketalouden alaan kuuluvassa harjoittelupaikassa. Toinen harjoittelu suoritetaan harjoittelupaikassa, jossa voi työskennellä oikeudellisten asioiden parissa. Oikeusministeriö tarjoaa Laurean opiskelijoille tietyn määrän harjoittelupaikkoja, mutta opiskelija voi myös itse hakeutua yritykseen tai organisaatioon harjoitteluun, jossa vaaditaan oikeudellista osaamista.

Työllistyminen

Oikeudellisen osaamisen tradenomitutkinnon suoritettuasi mahdollisuudet sijoittua työelämään ovat moninaiset. Monet yritykset tarvitsevat henkilöstöä, jolla on hyvät tiedot toimialaa säätelevästä lainsäädännöstä. Oikeustradenomina osaat arvioida, milloin juristin apu on tarpeen. Erityisesti tietosuojavastaaville on kysyntää tulevaisuudessa koko EU:n alueella.

Työpaikkasi voi olla tradenomin ydinosaamista vaativissa tehtävissä tai oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tuomioistuimissa käräjä- tai lainkäyttösihteerinä, oikeushallinnossa, asianajo- ja lakiasiaintoimistossa assistenttina, yrityksissä hallintopäällikkönä tai asiantuntijana sekä julkisella sektorilla hallintosihteerinä.

Jatko-opiskelu

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua jatkamaan opintojasi myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Voinko suorittaa oikeudellisen osaamisen opintoja jos opiskelen liiketaloutta muualla kuin Hyvinkäällä? 

  Pääsääntöisesti oikeudellisen osaamisen opinnot ovat varattu Hyvinkään kampuksen opiskelijoille.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2022
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan myöhemmin
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.