Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17 –31.3.2021. Voit opiskella oikeustradenomiksi Hyvinkään kampuksella monimuoto-opintoina. Opinnot on suunniteltu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkityötehtäviä: oikeudellisen asiantuntijan tehtävät, hallinnolliset avustavat tehtävät esim. lakimiestoimistossa, vakuutusyhtiössä tai pankeissa sekä yrityksissä, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista

Koulutuksen sisältö

Oikeudellisen osaamisen koulutus on liiketalouden tradenomikoulutus, jossa opintojen loppuvaiheessa perehdytään monipuolisesti yhteiskunnan eri alueita sääteleviin oikeudellisiin normeihin. Koulutuksesta käytetään puhekielessä myös nimitystä oikeustradenomin koulutus.

Työelämäprojekteissa pääset oppimaan yrityksen/organisaation toimintaa hyvin eri näkökulmista. Opiskelet myös kirjanpitoa, ja tulet perehtymään myös siihen, mitä yhteiskunta vaatii yritykseltä ja sen toiminnalta, verotus mukaan lukien. Kun liiketalouden perusasiat on opittu, niitä täydennetään oikeudellisella osaamisella. Opinnot on suunniteltu Oikeusministeriön kanssa ja näitä ammattikorkeakouluopintoja tarjotaan vain muutamassa ammattikorkeakoulussa Suomessa. Opintoihin kuuluu kaksi isoa kokonaisuutta, julkisoikeus ja yksityisoikeus.

Perusopinnot

Oikeudellisen osaamisen koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Service Business (Palveluliiketoiminta) (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

 • Julkisoikeus (30 op)
 • Yksityisoikeus (30 op)

Oikeustradenomin perusopinnoista opiskellaan suurin osa yritysten yhteistyöprojekteissa. Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Laurea tekee yhteistyötä myös eri korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti, esimerkkinä monipuolinen strateginen yhteistyö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetusmuoto

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle. Tärkeää oikeudellisen osaamisen koulutuksessa on työelämäyhteydet. Opintojen aikana saat kontakteja yritysyhteistyökumppaneihin ja pääset tutustumaan työelämään.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Harjoittelu

Opintoihin liittyy kaksi harjoittelua, joista ensimmäinen kolmen kuukauden harjoittelu tehdään liiketalouden alaan kuuluvassa harjoittelupaikassa. Toinen harjoittelu tehdään harjoittelupaikassa, jossa voi työskennellä oikeudellisten asioiden parissa. Oikeusministeriö tarjoaa Laurean opiskelijoille tietyn määrän harjoittelupaikkoja, mutta opiskelija voi myös itse hakeutua yritykseen tai organisaatioon harjoitteluun, jossa vaaditaan oikeudellista osaamista.

Työllistyminen

Oikeudellisen osaamisen tradenomitutkinnon suoritettuasi mahdollisuudet sijoittua työelämään ovat moninaiset. Monet yritykset tarvitsevat henkilöstöä, jolla on hyvät tiedot toimialaa säätelevästä lainsäädännöstä. Oikeustradenomina osaat arvioida, milloin juristin apu on tarpeen. Erityisesti tietosuojavastaaville on kysyntää tulevaisuudessa koko EU:n alueella.

Työpaikkasi voi olla tradenomin ydinosaamista vaativissa tehtävissä tai oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tuomioistuimisissa käräjä- tai lainkäyttösihteerinä, oikeushallinnossa, asianajo- ja lakiasiaintoimistossa assistenttina, yrityksissä hallintopäällikkönä tai asiantuntijana sekä julkisella sektorilla hallintosihteerinä.

Jatko-opiskelu

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylempi AMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

AMK-tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua jatkamaan opintojasi myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Voinko suorittaa oikeudellisen osaamisen opintoja jos opiskelen liiketaloutta muualla kuin Hyvinkäällä? 

  Pääsääntöisesti oikeudellisen osaamisen opinnot ovat varattu Hyvinkään kampuksen opiskelijoille.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.