Siirry sisältöön

Oikeustradenomiksi valmistunut Annika Sipi: Parasta opinnoissa oli ehdottomasti niiden joustavuus

Alumnihaastattelussa lainkäyttösihteerinä hallinto-oikeudessa työskentelevä Annika Sipi, joka valmistui oikeustradenomiksi alle 2,5 vuodessa.

Kuvassa Laurean alumni Annika Sipi

Lahdessa asuva Annika Sipi aloitti opintonsa Laureassa Hyvinkään kampuksella tammikuussa 2016. Annikalle oli jo merkonomiopintojen aikana selvää, että hän aikoo jatkaa opiskelua valmistumisen jälkeen. 

- Tiesin jo merkonomiopintojen alkaessa, että en jätä opiskelua tähän. Minulle oli selvää, että haluan opiskella lisää ja pysytellä liiketalouden alalla, Annika kertoo.

Annikan sisko opiskeli siihen aikaan Laureassa ja siitä hän sai idean hakea samaan kouluun opiskelemaan. Hyvinkään kampus oli Lahdessa asuvalle Annikalle myös hyvien kulkuyhteyksien päässä. 

Projektiopintojen kautta oikeustradenomin opintoihin

Liiketalouden opinnot alkoivat kaikille opiskelijoilla yhteisillä P2P -projektiopinnoilla. Projektiopinnoissa opiskelijat työskentelevät erilaisissa työelämän projekteissa ja oppiminen tapahtuu käytännönläheisen työskentelyn avulla. Annikan mielestä projektit toivat vapautta opiskeluun, mutta vapaus toi samalla myös vastuuta.

- Nautin projektityöskentelystä, koska siinä on enemmän tekemisen meininki. Projektiopinnoissa täytyy olla kuitenkin itse aktiivinen ja suunnitella ajankäyttö tarkkaan.

Annika suoritti liiketalouden perusopinnot nopealla tahdilla. Jo ensimmäisen vuoden syksyllä hänen täytyi valita jatkaako hän projektijohtamisen puolella vai siirtyykö oikeudelliselle linjalle.

- Päädyin valitsemaan oikeudelliset opinnot, sillä minulla oli jo kokemusta projektityöskentelystä ja halusin monipuolistaa osaamistani. Koin että saan oikeudellisen puolen kautta lisäarvoa tutkinnolleni ja se avaa minulle lisää ovia työelämään.

Annikan mukaan oikeudellisella puolella opiskelu eroaa projektipuolen opinnoista sillä, että monet kurssit ovat enemmän luentopainotteisia. 

Parasta opinnoissa on vapaus valita

Annikan mielestä parasta Laureassa opiskelussa on se, että opinnoista pystyy muodostamaan juuri itselleen sopivan kokonaisuuden. Vapaasti valittavat projektit mahdollistavat verkostoitumisen myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Annika osallistui opintojen aikana tuutortoimintaan ja toimi Laurean kouluvierailijana. Annikan mielestä joustavuus opinnoissa oli yksi opiskelun parhaista puolista.

- Parasta opinnoissa oli ehdottomasti niiden joustavuus. Minulla oli vapaus valita juuri itselle sopiva kokonaisuus. Paljon pystyi myös tekemään etänä ja itsenäisesti.

Annika uskoo, että joustava opiskelutyyli mahdollisti tutkinnon suorittamisen nopealla aikataululla. Annika valmistui oikeustradenomiksi alle 2,5 vuodessa.

- En missään välissä kokenut tutkinnon suorittamista liian raskaaksi tai että minulla olisi ollut liikaa tekemistä. Joustava opiskelutyyli mahdollisti tutkinnon suorittamisen nopealla aikataululla.

Oikeustradenomin opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille

Annika suosittelee opintoja kaikille liiketalouden alasta kiinnostuneille, sillä opinnot avaavat paljon ovia työelämään. 

- Oikeustradenomin opintoja suosittelen sellaiselle, joka on kiinnostunut oikeudellisesta alasta, mutta haluaa kuitenkin pysyä liiketalouden linjalla. Oikeustradenomin opinnot ovat pintapuolinen raapaisu oikeudellisiin opintoihin. Ne avaavat lisää ovia työelämään ja auttavat erottautumaan työnhaussa. 

Annikan mukaan opinnot sopivat myös sellaiselle, joka on kiinnostunut alasta ja haluaa lähteä myöhemmin täydentämään opintojaan. Liiketalouden opinnot vaativat Annikan mukaan vastuunkantoa ja oma-aloitteisuutta. Nykyisissä työtehtävissä Annika on päässyt huomaamaan, kuinka koulussa opituista teorioista on ollut hyötyä työelämässä.

- Pitää itse olla aktiivinen ja kiinnostunut asioista. On tärkeää muodostaa itselleen sopiva opintokokonaisuus ja ottaa vastuuta omista opinnoista. 

Kun kysyimme Annikalta, mistä hänelle tulee hyvä fiilis, hän kertoi nauttivansa työstään, mutta osaavansa myös arvostaa vapaa-aikaa. 

- Minulle tulee hyvä fiilis siitä, että onnistun tasapainottamaan elämäni työn ja vapaa-ajan välillä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että en murehdi työasioita vapaa-ajalla tai tuo töitä kotiin.

 

Tutustu tarkemmin oikeudellisen osaamisen koulutukseen.