Siirry sisältöön

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet ohjata asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä näkemään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Esimerkkiammatteja: palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä, perhetyönohjaaja tai nuorisotyöntekijä

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet ohjata asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä näkemään asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Sosiomikoulutuksessa opit hallitsemaan erilaisia asiakastyön menetelmiä ja palveluohjausta. Saat myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Laureassa opintoihin sisältyy myös sosiaalialan palvelujen muotoilua. Sosionomikoulutus antaa valmiudet sosiaalialan palvelujärjestelmien ja lainsäädännön hallintaan. Sosionomit työllistyvät muun muassa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- ja koulutustehtäviin julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Minkälaista opiskelu on?

Laureassa voit valita juuri itsellesi sopivan opiskelutavan; päiväkoulutuksen, jossa opiskellaan pääsääntöisesti kampuksien tiloissa, monimuoto-opinnot, jotka mahdollistavat opiskelun työn ohella tai täysin verkkopohjaiset opinnot, joissa lähiopetusta ei ole. 

Päiväkoulutuksessa opinnoista ensimmäiset puolitoista vuotta on pääsääntöisesti lähiopetusta kampuksella ja opetukseen kuuluu paljon ryhmätyötä. Opintojaksoilla tehdään myös työelämäprojekteja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa voit opiskella sosionomiksi viidellä eri kampuksella. Voit valita opintoja joustavasti eri kampusten ja opiskelutapojen välillä; esimerkiksi päiväopiskeluun on mahdollistaa liittää virtuaaliopintoja. 

Sosiaalialan tarjonta on laaja ja monipuolinen ja tämän lisäksi täydentäviin opintoihin on myös mahdollista valita opintoja muista koulutusohjelmista. Laureassa voit syventää osaamistasi esimerkiksi varhaiskasvatukseen, sosiaaliohjaukseen, lastensuojeluun, perhetyöhön tai luoviin menetelmiin. Luovien menetelmien tarkoituksena on osallistaa ihmisiä musiikin, kuvallisen ilmaisun, draaman, liikunnan tai tanssin kautta.

Miten kansainvälisyys näkyy opinnoissa?

Tutkintoon sisältyy opintoja, joissa tarvitaan englanninkielen taitoa. Lisäksi tarjolla on opintojaksoja, jotka toteutetaan yhdessä kansainvälisten degree-opiskelijoiden kanssa. Tutkintoon sisältyy myös kieliopintoja, joissa vierasta kieltä opitaan arjen tekemisen kautta. Tarjolla on myös työharjoittelupaikkoja esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja kansainvälisissä organisaatioissa ulkomailla sekä hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Kuinka paljon harjoittelua?

Tutkintoon kuuluu kolme 15 opintopisteen laajuista harjoittelukokonaisuutta. Ensimmäinen harjoittelu keskittyy asiakastyöhön, toinen menetelmäosaamiseen ja kolmas työn kehittämiseen. 

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kolme vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeatutkintoa. Jatko-opiskelu mahdollistaa uralla etenemisen esimerkiksi esimies- ja kehittämistehtäviin. Jatko-opiskelu on mahdollista työn ohessa ja oppimistehtävät voidaan tehdä omalle työpaikalle. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin. Osaamista on mahdollista kehittää myös ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen ja avoimen ammattikorkeakoulun opintojen kautta. Voit jatkaa opintopolkuasi aina tohtorin tutkintoon saakka.

Työllistymisnäkymät

Työllistymisnäkymät Laureasta valmistuneilla sosionomeilla ovat erittäin hyvät. Sosionomit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin mm. lastensuojelun, vanhusten huollon, nuoriso- ja perhetyön ja aikuissosiaalityön parissa. Voit työllistyä myös varhaiskasvatustehtäviin: sosionomeilla on jatkossakin tärkeä rooli päiväkodeissa. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä tai perhetyöntekijä.

Sosionomin työ on vuorovaikutteista asiakastyötä ja asiakkaan hyvinvoinnin vahvistamista.

Asiakasta tuetaan: varhaiskasvatustyössä se on arkea päiväkodissa lasten kanssa ja kunnan sosiaalipalveluissa asiakkaan ohjaamista erilaisten palvelujen äärelle. Sosiaalialalla voit työllistyä myös kansainvälisiin organisaatioihin ympäri maailmaa.

 

Usein kysyttyä - sosionomi

 • Onko opiskeluun ikärajaa? 

  Opiskeluumme ei ole ikärajaa, kaikki toisen asteen suorittaneet voivat hakea Laureaan.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Sosionomikoulutus

 

 

 

Opiskelijatarinat

Sosionomi (AMK), Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus, verkko-opinnot
 • Opetusaika: Lähitapaamiset aina lukukauden alussa. Syyslukukauden 2020 lähipäivät ovat 17. - 18.8. klo 8 – 16.
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Lohja, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Maanantaisin ja tiistaisin
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2020
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Hyvinkää, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Porvoo, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Verkko, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa