Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika 17 –31.3.2021. Sosionomiksi voit opiskella päivä- ja verkko-opintoina Tikkurilan kampuksella, sekä monimuoto-opintoina Hyvinkään, Lohjan ja Otaniemen kampuksilla.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Sosionomina voit työllistyä esimerkiksi palveluohjaajaksi, sosiaaliohjaajaksi, koulukuraattoriksi, järjestötyöntekijäksi, perhetyönohjaajaksi tai nuorisotyöntekijäksi.

Koulutuksen sisältö

Sosionomikoulutuksessa opit hallitsemaan erilaisia asiakastyön menetelmiä ja palveluohjausta. Saat myös valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Opintoihin sisältyy myös sosiaalialan palvelujen muotoilua ja saat valmiudet sosiaalialan palvelujärjestelmien ja lainsäädännön hallintaan.

Perusopinnot

Sosionomin koulutuksessa pakollisia perusopintoja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Suuntautumisopinnot

Kaikille yhteisten perusopintojen jälkeen valitset suuntautumisopintoja, joita on tarjolla monipuolisesti. Voit täydentää osaamistasi esimerkiksi seuraavilla suuntauksilla:

 • Varhaiskasvatus
 • Perhetyö
 • Lastensuojelu
 • Aikuissosiaalityö
 • Gerontologinen sosiaalityö
 • Sosiaalialan oikeudellinen osaaminen
 • Luovat menetelmät

Luovien menetelmien tarkoituksena on osallistaa ihmisiä musiikin, kuvallisen ilmaisun, draaman, liikunnan tai tanssin kautta. Tämän lisäksi voit täydentää osaamistasi erilaisissa monialaisissa opinnoissa ja työelämäprojekteissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurean sosionomikulutuksessa opiskelet tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan sosiaalialan toimijoiden kanssa erilaisissa työelämäprojekteissa. Näin luot jo opiskeluaikanaan itsellesi monipuolisen verkoston sosiaalialan kentän kanssa.

Laureassa pääset valitsemaan ainutlaatuisia suuntautumis vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi luovat menetelmät. Myös rikosseuraamusalan sosionomiopintojen tarjontaa on mahdollista sisällyttää suuntautumisopintoihin.

Kansainvälisyys sosionomiopinnoissa

Tutkintoon sisältyy englannin ja ruotsin kielen opintoja, joissa vierasta kieltä opitaan arjen tekemisen kautta. Lisäksi tarjolla on opintojaksoja, jotka toteutetaan yhdessä kansainvälisten degree-opiskelijoiden kanssa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa esimerkiksi vapaaehtoistyössä ja kansainvälisissä organisaatioissa ulkomailla. Voit myös hakea kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Opetusmuodot

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle.

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä edellyttää yleisesti sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa.

Päiväopinnoissa ensimmäiset puolitoista vuotta on pääsääntöisesti lähiopetusta kampuksella ja opetukseen kuuluu paljon ryhmätyötä. Opintojaksoilla tehdään myös työelämäprojekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinnoissasi voit valita opintoja joustavasti eri kampusten ja opiskelutapojen välillä; esimerkiksi päiväopiskeluun on mahdollistaa liittää virtuaaliopintoja.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Työllistyminen

Työllistymisnäkymät Laureasta valmistuneilla sosionomeilla ovat erittäin hyvät. Voit työllistyä muun muassa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus- ja koulutustehtäviin. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi lastensuojelun, vanhustenhuollon, nuoriso- ja perhetyön ja aikuissosiaalityön parissa.

Sosionomin työ on vuorovaikutteista asiakastyötä ja asiakkaan hyvinvoinnin vahvistamista. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä tai perhetyöntekijä. Sosiaalialalla voit työllistyä myös kansainvälisiin organisaatioihin ympäri maailmaa.

Jatko-opiskelu

Sosionomitutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa.

Usein kysyttyä

 • Onko opiskeluun ikärajaa? 

  Opiskeluumme ei ole ikärajaa, kaikki toisen asteen suorittaneet voivat hakea Laureaan.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Sosionomikoulutus

 

 

 

Opiskelijatarinat

Sosionomi (AMK), Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Lohja, 25 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Verkko, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Verkko-opetus
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.