Tarjoamme Laureassa ainoana Suomessa rikosseuraamusalan korkeakoulututkinnon. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkityöpaikkoja: Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt, kuten vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot sekä kolmannen sektorin ja kunnan toimipaikat.

Laurean rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa ammatillisesti päteviä henkilöitä ‎rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomina huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä pidät yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa.

Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä ‎toimintakykyisyyden tukeminen ja rikoksettoman elämäntavan sekä yhteiskuntaan ‎kiinnittymisen edistäminen.

Rikosseuraamusalan sosionomitutkinnossa keskiössä on asiakastyö ja siinä käytettävät menetelmät. Koulutuksessa opit rangaistusjärjestelmät sekä rikosseuraamusalan lainsäädännön.

Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, mikä mahdollistaa työllistymisen monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla.  

Minkälaista opiskelu on 

Rikosseuraamusalaa voit opiskella joko päivätoteutuksena tai monimuotokoulutuksena. Päivätoteutuksessa opiskellaan pääsääntöisesti kampuksen tiloissa päiväaikaan. Opintoihin sisältyy myös verkko-opintoja. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Koulutus sisältää verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluita, työelämäprojekteja sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä, minkä vuoksi koulutus on suosittu rikosseuraamusalalla toimivien ammattilaisten keskuudessa. 

Koulutuksen vahvuudet 

Rikosseuraamusalan työssä korostuu vuorovaikutuksellinen ja ohjauksellinen asiakastyön osaaminen sekä rikollisuudesta irrottautumista tukeva työote.

Teemme yhteistyötä ja kehittämistä monipuolisesti alan toimijoiden kanssa, mikä mahdollistaa verkostoitumisen alalle opintojen aikana. Laureassa on tarjolla paljon työharjoittelupaikkoja rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, kolmannella sektorilla ja erilaisissa kuntaorganisaatioissa. 

Miten kansainvälisyys näkyy opinoissa 

Rakennamme vahvaa yhteistyötä muun muassa englantilaisten, virolaisten ja norjalaisten korkeakoulujen kanssa, jotka tarjoavat rikosseuraamusalan tai kriminologian opetusta. Osana rikosseuraamusalan tutkinnon suorittamista pääset osallistumaan kansainvälisiin opintokäynteihin sekä tutustumaan eri maiden rangaistusjärjestelmiin. Tutkinnon painottaminen kansainvälisyyteen on mahdollista eri opintojaksojen, projektien, ulkomailla toteutuvien harjoitteluiden sekä opiskelijavaihdon kautta. 

Työharjoittelu 

Opintoihin sisältyy 45 opintopistettä työharjoittelua.  Ensimmäinen harjoittelu keskittyy asiakastyöhön, toinen menetelmäosaamiseen sekä kolmas johtamiseen ja työn kehittämiseen. Harjoittelun voit suorittaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kolmannen sektorin tai kuntien toimintapaikoissa. 

Jatko-opintomahdollisuudet  

Laureassa tarjoamme sinulle erilaisia mahdollisuuksia syventää opintojasi perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Kun olet ollut työelämässä kolme vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeatutkintoa, esimerkiksi Sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen –koulutukseen. Jatko-opiskelu on mahdollista työn ohessa ja oppimistehtävät voidaan tehdä omalle työpaikalle. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin.  

Yliopistollisena vaihtoehtona voit jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnan kautta omassa kiintiössä. 

Työllistymisnäkymät 

Laureasta valmistuvat opiskelijat työllistyvät hyvin. Sinulla on hyvät väylät työllistyä rikosseuraamusalalle Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin, kuten vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin sekä kolmannen sektorin tai kunnan toimipaikkoihin. 

Sosionomin työ on kohtaavaa ja ihmisläheistä. Työtä tehdään rikoksentekijöiden kanssa eri sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöissä, tukemalla yksilöiden rikoksetonta ja päihteetöntä elämää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Hakeminen 

Voit hakea koulutukseen erillisvalinnan ja yhteishaun kautta. Hakuprosessissa on ensin kirjallinen koe, missä mitataan hakijan valmiuksia ja soveltuvuutta alan koulutukseen. Kokeiden perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, joiden pohjalta tehdään lopulliset opiskelijavalinnat. Valintakokeisiin kannattaa valmistautua tutustumalla huolellisesti ennakkomateriaaliin. Ennakkomateriaalissa on myös englanninkielisiä tehtäviä.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen perustutkinnon suorittaneet voivat hakeutua koulutukseen erillisvalinnassa. Erillisvalinnassa ei ole ennakkomateriaalia. 

 

Usein kysyttyä - rikosseuraamusala

 • Mikä on pohjakoulutusvaatimus rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen? 

  Olet hakukelpoinen rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen, jos sinulla on toisen asteen tutkinto. Jos olet käynyt RSKK:n, voit hakea koulutukseen myös erillishaussa (tähän linkki erillishakuun).

 • Olen valmistunut sosionomiksi ja haluaisin päivittää tutkintoni rikosseuraamusalan sosionomiksi. Miten se onnistuu? 

  Rikosseuraamusalan voit hakea yhteishaun kautta, vaikka sinulla olisi jo sosionomin tutkinto. Sosionomin ja rikosseuraamusalan sosionomin koulutusten opetussuunnitelmat eroavat toisistaan, ja hyväksiluvut katsotaan tapauskohtaisesti opintojen alussa.

 • Olen valmistunut RSKK:sta. Voinko hakea sillä tutkinnolla rikosseuraamusalan sosionomiksi? 

  Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen tutkinto-opiskelijaksi joko erillishaun tai yhteishaun kautta.

  Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa, RSKK, suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto, esimerkiksi ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto.

 

Minkälaista on opiskella rikosseuraamusalaa?

Rikosseuraamusopiskelijat kertovat kokemuksistaan

Hakuaika päättynyt.

Erillishaku rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille, Tikkurila, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019 (hakuaika 9.-23.1.2019)
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä
Hae Opintopolussa 

Sosionomi (AMK), Rikosseuraamusala, Tikkurila, 15 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2019 (hakuaika 20.3.-3.4.2019)
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.
Hae Opintopolussa