Siirry sisältöön

Laurea on Suomen ensimmäinen rikosseuraamusalan korkeakoulututkinnon tarjoaja. Voit hakea koulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Esimerkkityöpaikkoja: Rikosseuraamuslaitoksen yksiköt, kuten vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot sekä kolmannen sektorin ja kunnan toimipaikat.

Mitä rikosseuraamusalan työ on?

Rikosseuraamusalan sosionomin keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä ‎toimintakykyisyyden tukeminen. Myös rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan ‎kiinnittymisen edistäminen ovat osa tätä työtä.

Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, mikä mahdollistaa työllistymisen monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan työssä korostuu vuorovaikutuksellinen ja ohjauksellinen asiakastyön osaaminen sekä rikollisuudesta irrottautumista tukeva työote.

Opiskelijatarina: Kokemuksia rikosseuraamusalan koulutuksesta

Hakeminen koulutukseen

Rikosseuraamusalan sosionomi-koulutukseen voit hakea joko korkeakoulujen yhteishaussa tai jos sinulla on hakukelpoisuuden antava Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) tutkinto, voit hakea myös erillishaussa. RSKK:ssa suoritettu rikosseuraamusalan tutkinto lyhentää sosionomi-koulutuksen opiskeluaikaa noin vuodella.

Koulutuksen sisältö

Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta valmistuu ammattilaisia ‎rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomina huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä pidät yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Koulutuksessa opit rangaistusjärjestelmät sekä rikosseuraamusalan lainsäädännön. Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, minkä ansiosta työllistyt monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Ydinosaamisen opinnot

 • Asiakastyö sosiaali- ja rikosseuraamusalalla (30 op)
 • Palvelu- ja rikosseuraamusjärjestelmä (30 op)
 • Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen (30 op)
 • Rikollisuuteen vaikuttaminen (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op, jossa opinnäytetyö 15 op)

Ydinosaamisen opintoihin sisältyy työharjoittelua yhteensä 45 op:n verran. Harjoitteluiden teemat ovat asiakastyön harjoittelu, syventävä harjoittelu sekä ammatillisten työmenetelmien harjoittelu. Harjoittelun voit suorittaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kolmannen sektorin tai kuntien toimintapaikoissa.

Täydentävän osaamisen opinnot

Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus sisältää 60 op täydentävän osaamisen opintoja, joilla voit täydentää osaamistasi esimerkiksi osallistumalla erilaisiin ajankohtaisiin kehittämistehtäviin perustuviin hankkeisiin. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Teemme yhteistyötä ja kehittämistä monipuolisesti alan toimijoiden kanssa, mikä mahdollistaa verkostoitumisen alalle opintojen aikana. Laureassa on tarjolla paljon työharjoittelupaikkoja rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, kolmannella sektorilla ja erilaisissa kuntaorganisaatioissa.

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Opetusmuoto

Rikosseuraamusalaa opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Koulutus sisältää verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluita, työelämäprojekteja sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä, minkä vuoksi koulutus on suosittu rikosseuraamusalalla toimivien ammattilaisten keskuudessa.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä

Kansainvälisyys rikosseuraamusalan koulutuksessa

Teemme tiivistä kansainvälistä yhteistyötä rikosseuraamusalan tai kriminologian opintoja tarjoavien kumppanikorkeakoulujemme kanssa. Kumppaneitamme rikosseuraamusalalla ovat esimerkiksi virolainen Estonian Academy of Security Sciences sekä norjalainen University College of Norwegian Correctional Service (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS).

Osana rikosseuraamusalan tutkinnon suorittamista pääset osallistumaan kansainvälisiin opintokäynteihin sekä tutustumaan eri maiden rangaistusjärjestelmiin. Tutkinnon painottaminen kansainvälisyyteen on mahdollista eri opintojaksojen, projektien, ulkomailla toteutuvien harjoitteluiden sekä opiskelijavaihdon kautta.

Lue lisää Laurean kansainvälisistä mahdollisuuksista >>

Työllistyminen

Laureasta valmistuvat opiskelijat työllistyvät erinomaisesti. Sinulla on hyvät väylät työllistyä rikosseuraamusalalle Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin, kuten vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin sekä kolmannen sektorin tai kunnan toimipaikkoihin. Laurean ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa verkostoitumisesi alan toimijoiden kanssa opiskeluaikanasi.

Sosionomin työ on kohtaavaa ja ihmisläheistä. Työtä tehdään rikoksentekijöiden kanssa eri sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöissä, tukemalla yksilöiden rikoksetonta ja päihteetöntä elämää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeatutkintoa. Jatko-opiskelu on mahdollista työn ohessa ja oppimistehtävät voidaan tehdä omalle työpaikalle. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin yliopistoihin tai korkeakouluihin.  

Yliopistollisena vaihtoehtona voit jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnan kautta omassa kiintiössä.

Usein kysyttyä

 • Mikä on pohjakoulutusvaatimus rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen? 

  Olet hakukelpoinen rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen, jos sinulla on toisen asteen tutkinto. Jos olet käynyt RSKK:n, voit hakea koulutukseen myös erillishaussa. Seuraavasta alkavasta RSKK:sta valmistuneille suunnatusta erillishausta ilmoitetaan opintopolku.fi -sivustolla.

 • Olen valmistunut sosionomiksi ja haluaisin päivittää tutkintoni rikosseuraamusalan sosionomiksi. Miten se onnistuu? 

  Rikosseuraamusalan sosionomiksi voit hakea yhteishaun kautta, vaikka sinulla olisi jo sosionomin tutkinto. Sosionomin ja rikosseuraamusalan sosionomin koulutusten opetussuunnitelmat eroavat toisistaan, ja hyväksiluvut katsotaan tapauskohtaisesti opintojen alussa.

 • Olen valmistunut RSKK:sta. Voinko hakea sillä tutkinnolla rikosseuraamusalan sosionomiksi? 

  Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen tutkinto-opiskelijaksi joko erillishaun tai yhteishaun kautta. Löydät lisätietoa erillishausta täältä >>

  Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa, RSKK, suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + toisen asteen tutkinto, esimerkiksi ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto.

  Seuraavasta alkavasta RSKK:sta valmistuneille suunnatusta erillishausta ilmoitetaan opintopolku.fi -sivustolla.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6.-9.8. ti-to klo 10-12. 

Puhelinpalvelu suljettu;
Keskiviikkona 5.6.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Sosionomi (AMK), Rikosseuraamusala, Tikkurila, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Ei tiedossa