Siirry sisältöön

Tammikuussa 2023 alkava rikosseuraamusalan koulutus opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä. Vuoden 2022 erillishaku on suoritettu. Seuraavan haun ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2022 valmistuvat
 • Hakuaika: 31.8. - 14.9.2022
 • Ajoitus: Tammikuu 2023
 • Laajuus: 210 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
 • Hinta: Maksuton

Koulutuksen sisältö

Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta valmistuu ammattilaisia ‎rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomina huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä pidät yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Koulutuksessa opit rangaistusjärjestelmät sekä rikosseuraamusalan lainsäädännön. Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, minkä ansiosta työllistyt monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Perusopinnot

 • Asiakastyö sosiaali- ja rikosseuraamusalalla (30 op)
 • Palvelu- ja rikosseuraamusjärjestelmä (30 op)
 • Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen (30 op)
 • Rikollisuuteen vaikuttaminen (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op, jossa opinnäytetyö 15 op)

Perusopintoihin sisältyy työharjoittelua yhteensä 45 op:n verran. Harjoitteluiden teemat ovat asiakastyön harjoittelu, syventävä harjoittelu sekä ammatillisten työmenetelmien harjoittelu. Harjoittelun voit suorittaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kolmannen sektorin tai kuntien toimintapaikoissa.

Opetusmuoto

Keväällä 2023 alkava rikosseuraamusalan koulutus opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Koulutus sisältää verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluita, työelämäprojekteja sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä, minkä vuoksi koulutus on suosittu rikosseuraamusalalla toimivien ammattilaisten keskuudessa.

Lähiopetusviikot keväällä 2023 ovat viikoilla 3, 7, 11, 17 ja 21. Muutokset lähiopetusviikkoihin mahdollisia.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Syksyn 2022 Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomitutkinto-opiskelijaksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Laurean 2023 aloituspaikkapäätöksen mukaan tammikuussa 2023 Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella alkavaan rikosseuraamusalan koulutukseen sisältyy 40 aloituspaikkaa RSKK- kiintiölle. Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, verkko-opetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Kiintiön opiskelijavalinta toteutetaan erillishaussa. Erillishaku ja valintaperusteet perustuvat Laurean ja Rikosseuraamuslaitoksen solmimaan yhteistyösopimukseen.

Erillishaun valintaperusteet syksy 2022

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2022 valmistuvat opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi syksyn 2022 erillishaussa. Erillishaussa valittu saa opiskelupaikan tammikuussa 2023 alkavaan Rikosseuraamusalan koulutukseen (monimuotototeutus).

Erillishaku on tarkoitettu Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto, kuten ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot:

 • Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op TAI
 • Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov TAI
 • Vankeinhoitotutkinto 36 ov

Syksyn erillishaussa käytetään esivalintaa, jonka kriteerinä on rikosseuraamusalan tutkinnon opinnäytetyön arvosana. Hakijalla täytyy olla vähintään opinnäytetyön arvosana 3. Opinnäytetyön arvosanana HYV vastaa arvosanaa 3. Hakija ilmoittaa opinnäytetyön arvosanan hakulomakkeella. Opinnäytetyön arvosanan perusteella kutsutaan valintakokeeseen enintään 1,5 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden eli 60. Valintakoe sisältää videohaastattelun ja soveltuvuusarvioinnin.

Osoittaakseen hakukelpoisuuden, hakijan tulee liittää kopio rikosseuraamusalan tutkintotodistuksesta ja muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta hakulomakkeelleen. Vain hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti (esivalinta + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. Valintakokeen pisteytys on 0p – 40 p, jossa 15 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, (kunnes hakija on näyttänyt alkuperäisen tutkintotodistuksensa), tai suoritustiedot on toimitettu RSKK:sta Laurean Hakijapalveluihin (viimeistään 31.12.2022 mennessä).

Haun aikataulu:

 • Hakuaika 31.8. - 14.9.2022. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15. Hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakukelpoisuuden osoittavat todistusliitteet toimitetaan Laurean hakijapalveluihin viimeistään 21.9.2022 klo 15.
 • Soveltuvuusarviointi toteutetaan verkossa viikolla 43 päivien 24. – 26.10.2022 aikana. Tarkempi ajoitus ja ohjeistus ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.
 • Valinnantulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022.
 • Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 2.12.2022.
 • Syksyllä 2022 RSKK:n tutkintoon valmistuvat toimittavat liitteen tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2022 mennessä

Lisätietoja: