Siirry sisältöön

Tammikuussa 2022 alkava rikosseuraamusalan koulutus opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2021 valmistuvat
 • Hakuaika: 1.-15.9.2021
 • Ajoitus: Tammikuu 2022
 • Laajuus: 210 op
 • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
 • Hinta: Maksuton

Huom! Syksyn 2021 hakuaika on päättynyt. Tietoa seuraavasta hausta päivitetään tälle sivulle, kun hakuaika päätetään.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2021 valmistuvat opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi syksyn 2021 erillishaussa. Erillishaussa valittu saa opiskelupaikan tammikuussa 2022 alkavaan
Rikosseuraamusalan koulutukseen (monimuotototeutus). Avoinna on 40 aloituspaikkaa.

Koulutuksen sisältö

Laurean rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta valmistuu ammattilaisia ‎rikosseuraamusalan esimies-, asiantuntija- ja ohjaustehtäviin. Rikosseuraamusalan sosionomina huolehdit yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä pidät yllä oikeudenmukaista, laillista ja turvallista seuraamusten täytäntöönpanoa. Koulutuksessa opit rangaistusjärjestelmät sekä rikosseuraamusalan lainsäädännön. Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, minkä ansiosta työllistyt monipuolisiin työtehtäviin sosiaali- tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen.

Perusopinnot

 • Asiakastyö sosiaali- ja rikosseuraamusalalla (30 op)
 • Palvelu- ja rikosseuraamusjärjestelmä (30 op)
 • Rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen (30 op)
 • Rikollisuuteen vaikuttaminen (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op, jossa opinnäytetyö 15 op)

Perusopintoihin sisältyy työharjoittelua yhteensä 45 op:n verran. Harjoitteluiden teemat ovat asiakastyön harjoittelu, syventävä harjoittelu sekä ammatillisten työmenetelmien harjoittelu. Harjoittelun voit suorittaa sosiaali- ja rikosseuraamusalan erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten vankiloissa, yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, kolmannen sektorin tai kuntien toimintapaikoissa.

Opetusmuoto

Keväällä 2022 alkava rikosseuraamusalan koulutus opiskellaan monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus toteutetaan kerran kuussa pidettävinä intensiiviviikkoina kokopäiväisesti. Koulutus sisältää verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, työharjoitteluita, työelämäprojekteja sekä tutustumiskäyntejä sosiaali- ja rikosseuraamusalan toimintaympäristöihin. Monimuoto-opinnot voi suorittaa työssäkäynnin yhteydessä, minkä vuoksi koulutus on suosittu rikosseuraamusalalla toimivien ammattilaisten keskuudessa.

Lähiopetusviikot keväällä 2021 ovat viikot 3, 7, 11, 16 ja 21.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hakeminen

Erillishaku on tarkoitettu Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa tutkinnon suorittaneille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto, kuten ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot:

 • Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op TAI
 • Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov TAI
 • Vankeinhoitotutkinto 36 ov

Syksyn erillishaussa käytetään esivalintaa, jonka kriteerinä on rikosseuraamusalan tutkinnon opinnäytetyön arvosana. Hakijalla täytyy olla vähintään opinnäytetyön arvosana 3. Opinnäytetyön arvosanana HYV vastaa arvosanaa 3. Hakija ilmoittaa opinnäytetyön arvosanan hakulomakkeella. Opinnäytetyön arvosanan perusteella kutsutaan valintakokeeseen 1,5 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe sisältää videohaastattelun ja soveltuvuusarvioinnin. Soveltuvuusarvioinnit toteutetaan verkossa viikolla 43 päivien 26.-28.10.2021 aikana. Tarkempi ajoitus ja ohjeistus ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.

Osoittaakseen hakukelpoisuuden, hakijan tulee liittää kopio rikosseuraamusalan tutkintotodistuksesta ja muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta hakulomakkeelleen. Vain hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti (esivalinta + soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Opiskelijat valitaan soveltavuuskokeen pisteiden perusteella. Valintakokeen pisteytys on 0p – 40 p, jossa 15 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Opiskelijavalinta on ehdollinen kunnes tutkinnon suoritustiedot on toimitettu RSKK:sta Laurean Hakijapalveluihin.

Haun aikataulu

 • Hakuaika 1.-15.9.2021. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15. Hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakukelpoisuuden osoittavat todistusliitteet toimitetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 22.9.2021 klo 15.
 • Soveltuvuusarviointi toteutetaan verkossa viikolla 43 päivien 26. – 28.10.2021 aikana. Tarkempi ajoitus ja ohjeistus ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse.
 • Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.11.2021.
 • Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 7.12.2021.
 • Syksyllä 2021 RSKK:n tutkintoon valmistuvat toimittavat liitteen tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2021 mennessä

Lisätietoja: