Siirry sisältöön

Kristiina Lindström valmistuu ensimmäisenä opiskelijana verkkososionomiksi

Opiskelija Kristiina Lindström valmistuu nyt joulun alla ensimmäisenä opiskelijana verkkososionomiryhmästä.

Uutinen 19.11.2018

Laurea-ammattikorkeakoulun Otaniemen kampuksella alkoi tammikuussa 2018 ensimmäinen verkko-sosionomien koulutus. ”Opettajatutoreina lähdimme silloin kehittämään uutta ja mielenkiintoista toteutumismuotoa”, kertoo lehtori Jaana Paasu.

Opiskelija Kristiina Lindström valmistuu nyt joulun alla ensimmäisenä opiskelijana verkkososionomiryhmästä. Kristiinalla oli taustalla avoimen yliopiston opintoja muun muassa varhaiskasvatuksesta sekä tutkimusmenetelmistä, jotka voitiin hyväksilukea sosionomin –tutkintoon kuuluvina opintoina. Hän suoritti harjoittelunsa palkallisena eri työpaikoissa sekä antoi myös näyttöjä osaamisanalyysien mukaisesti. Kristiina on työllistymässä varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi ulkomaille.

Miten sosionomikoulutus toteutettiin verkossa

Koulutuksen lähtökohtana oli sosiaalialan osaaminen ja sen kehittäminen, johon yhdistettiin uudenlaista teknologiaosaamista. Verkkososionomi –koulutuksessa kehitettiin aikaisemmin hyväksi koettua opetusteknologian käyttöä opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa (Optima, Skype).  Uutena pikaviestintävälineenä tuli Teams, jossa jäseninä olivat kaikki lukukauden opettajat sekä tukipalveluiden henkilökuntaa kuten opintopäällikkö ja kirjaston informaatikko sekä digitiimin jäseniä.

Opetusta toteutettiin keväällä 2018 etäopetuksena. Lukukauden alussa oli ainoastaan kaksi lähipäivää, jolloin opiskelijat tekivät kirjallisen tiimisopimuksen aluekohtaisissa tiimeissään. Muu opetus tapahtui verkossa eli luento-opetuksena (Adobe Connect ja Zoom), oppimistehtävien avulla sekä ohjauksena Skypessä. Opetuksen työelämälähtöisyyttä vahvistivat opiskelijatiimien toteuttamat erilaiset ja monipuoliset projektit, jotka he tekivät omilla paikkakunnillaan.

Opiskelijat olivat motivoituneita

Opiskelijoiden joustava eteneminen turvattiin henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla. Opiskelijat  hyväksilukivat ja antoivat osaamisestansa näyttöjä työkokemustensa ja aikaisemman korkeakoulutasoisten opintojensa vuoksi myös melko paljon. Näytöllä voitiin osoittaa tutkinnon tavoitteen mukaista osaamista, riippumatta siitä miten osaaminen on hankittu, esimerkiksi e-portfolion avulla.

Työn opinnollistaminen oli myös esillä, vaikka sitä ei vielä toteutettu kevään ja syksyn 2018 aikana. Opiskelijat ovat olleet alusta asti motivoituneita ja kiinnittäytyneet opintoihin hyvin. Ainoastaan yksi opiskelija on keskeyttänyt opintonsa heti tammikuussa alussa henkilökohtaisten syidensä vuoksi.

Kristiina pystyy hyödyntämään Laureassa oppimaansa suoraan työelämässä

"Laurea-ammattikorkeakoulu auttoi minua saavuttamaan pitkäaikaisen unelmani", iloitsee Kristiina. Työssäkäyvänä viiden lapsen äitinä hänellä ei ollut mahdollisuutta aloittaa päiväopiskelua. Halu kuitenkin kouluttautua oli kova.

Kristiina Lindström

 - Selaillessani eri opintomahdollisuuksia, silmiini pisti Laurean uusi sosionomikoulutus, joka oli mahdollista suorittaa kokonaan verkossa! Ja kaiken kukkuraksi minun oli myös mahdollista saada lastentarhanopettajan pätevyys. Laurean sosionomi-verkko-opinnoissa olen oppinut paljon uusia ja hyödyllisiä asioita todella ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opiskeluun liittyviin kysymyksiin olen saanut aina opettajilta tai opintopäälliköltä hyvin nopeasti vastauksen.

- Laureassa oppimiani taitoja voin nyt valmistuttuani hyödyntää suoraan työelämääni. Erityisesti olen kartuttanut digiosaamistani näiden ammattikorkeakouluopintojen myötä. Laureassa opetetaan juuri niitä taitoja, joita me tarvitsemme tulevaisuudessa. Kiitos Laurea, että teit unelmastani totta.

Tammikuussa 2019 aloittaa seuraava verkko-sosionomien ryhmä Otaniemessä. Opiskelussa voimme hyödyntää vuoden 2018 opiskelijoiden, opettajien sekä tukipalvelujen henkilöstön palautetta ja kokemuksia.

Tutustu tarkemmin sosionomikoulutukseen Laureassa.

 

Lisätietoja: