Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelija Anna: ”Nykytyöelämä vaatii jatkuvaa oppimista”

Opiskelijahaastattelussa sosionomiopiskelija Anna Oikarinen.

Luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssiterapiaa… Sosionomikoulutuksessa opiskelijan on mahdollista painottaa opinnoissaan luovia menetelmiä ja oppia hyödyntämään niitä sosiaalialan työssä. Tämä herätti aikoinaan Anna Oikarisen mielenkiinnon.

- Harrastin nuorempana teatteria ja luovat menetelmät ovat aina kiinnostaneet jollain tasolla. Hain sosionomikoulutukseen, koska haluan työskennellä ihmisläheisellä alalla. Oli mahtavaa, että löysin koulutuksen, jossa yhdistyy molemmat kiinnostuksenkohteeni. 

Anna aloitti opintonsa vuonna 2016. Silloin sosionomikoulutuksessa aloitti kaksi ryhmää, joista toisessa painopiste on luovien menetelmien hyödyntämisessä sosiaalialalla. 

- Olen käynyt draaman pedagogiset mahdollisuudet –opintoja sekä lukenut psykodraamaa ja luovaa kirjoittamista. Osa porukastamme on opiskellut kuvallisen ilmaisun terapeuttisia mahdollisuuksia.
- Ensimmäisenä opiskeluvuonna tarinateatteriryhmä kävi pitämässä ryhmällemme orientoitumishetken ja hurahdin heti. Nyt olen mukana tarinateatteriryhmässä, jonka kanssa käymme kuukausittain esiintymässä.

Aaltoilevat urahaaveet

Ennen Laureaan hakeutumista Anna on ehtinyt tehdä paljon.

- Kävin ilmaisutaidon lukion ja lisäksi opiskelin ammattikoulussa media-assistentiksi. Kirjoittaminen on aina kiinnostanut ja olenkin tehnyt jonkun verran toimittajan töitä. Olin myös pitkään töissä kaupan alalla, kunnes aloin pohtia, mitä oikeasti haluan tulevaisuudessa tehdä, Anna kertoo. 

- Haluan tehdä ihmisläheistä työtä, jossa pystyn oikeasti vaikuttamaan asioihin. Kaupan alalla ihmiskohtaamiset ovat usein kovin pintapuolisia. 

Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Opintojen alussa Annalla oli selkeä kuva siitä, mitä haluaa tulevaisuudessaan tehdä.

- Halusin ehdottomasti koulupuolelle, esimerkiksi koulukuraattoriksi. Olin kuraattoriharjoittelussakin ja se oli mielenkiintoista. Sen jälkeen urahaaveet ovat kuitenkin hieman aaltoilleet, Anna ilmaisee. 
- Asiakastyötä nuorten ja nuorten aikuisten parissa haluan varmasti tehdä, esimerkiksi ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Koulumaailmaakaan en ole täysin unohtanut.

”Olen ottanut opiskeluajasta kaiken irti”

Kuraattoriharjoittelun lisäksi aktiivinen opiskelija on ollut opintojensa ohessa töissä Vantaan nuorisotoimella sekä vaihto-opiskelijana Espanjassa, ja suoritti juuri toisen työharjoittelunsa THL:n Sokra-hankkeessa. Kyseessä on osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, jonka avulla vaikeassa asemassa olevia, esimerkiksi mielenterveyspotilaita, pyritään saamaan kiinni työ- tai opiskeluelämään.

- THL on opiskelijalle loistava näköalapaikka. Harjoittelun myötä tiedonjanoni on vain kasvanut, kun olen päässyt lukemaan paljon tutkimuksia ja tutustumaan erilaisiin osallisuushankkeisiin, sekä järjestämään kiinnostavia seminaareja.

Lisäksi Anna juontaa 23.3. järjestettävää Laurean eduskuntavaalipaneelia. Miten hän tähän pestiin päätyi?

- Innostuin aiheesta vuoden 2017 kuntavaalien aikaan, kun olin mukana suunnittelemassa ja juontamassa vaalipaneelia ja muita vaalitapahtumia. Olen aina seurannut aktiivisesti politiikkaa, varsinkin nyt kun sosiaaliala on ollut niin paljon esillä, Anna kertoo ja toteaa sote-aiheen tulevan toisinaan jo ”korvista ulos”. 

Tikkurilan kampuksella järjestettävässä eduskuntavaalipaneelissa keskustellaan kuitenkin sotesta vielä lisää. Anna toivoo, että puheenaiheiksi nousisivat ainakin ikääntyvien palvelut ja lastentarhanopettajien asema sekä jollain lailla myös ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset.

Jatkuvan oppimisen puolestapuhuja

Opiskeluorientoitunut Anna suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti ja harkitsee myös jatko-opintoja esimerkiksi sosiologian tai psykoterapian parissa.

- Koulukuraattoriharjoittelussa kohtasin paljon nuoria, jotka panikoivat sitä, että heillä ei vielä ollut selkeitä tulevaisuudensuunnitelmia. Kokemuksesta voin kuitenkin kertoa, että tulevaisuutensa voi suunnitella aina uudestaan ja lähteä uudelle uralle, hän rohkaisee.

Toistaiseksi opiskelutaival on kuitenkin loppusuoralla, kun sosionomiopinnot on nyt suoritettu ja jäljellä on enää opinnäytetyön tekeminen. Parityönä tehtävän tutkielman aiheena on sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Aihetta ei ole valittu sattumanvaraisesti.

- Uskon eläinten parantavaan voimaan ja toivonkin, että eläinterapiaa aletaan hyödyntää vielä enemmän. Meillä on paljon huonosti voivia lapsia ja nuoria, jotka voisivat saada siitä apua, eläin- ja luontorakkaaksi ihmiseksi tunnustautuva Anna kertoo.

 

Tutustu tarkemmin sosionomikoulutukseen Laureassa.