Siirry sisältöön

Syksyn 2022 yhteishaussa voit hakea koulutuksen monimuotototeutukseen Leppävaaran kampukselle.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Restonomina voit työllistyä esimerkiksi palveluesimieheksi, ravintolapäälliköksi, myyntijohtajaksi tai vaikka palvelumuotoilijaksi.

Koulutuksen sisältö

Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksessa voit rakentaa itsellesi tarkoituksenmukaisen yhdistelmän opinnoista, esimerkiksi ruokatapahtuman, ruokamatkailun, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, matkailun sekä alan esimiestyön muodossa. 

Osaamista syvennetään ja laajennetaan erilaisissa projekteissa, harjoitteluissa ja opinnäytetyössä. 

Ydinosaamisen opinnot

Palveluliiketoiminnan koulutuksessa pakollisia perusopintoja (150 op) ovat: 

 • Joustava asiakaspalvelija
 • Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittäjä
 • Palveluinnovaatioiden kehittäjä
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä (harjoittelut)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (sisältää opinnäytetyön)

Täydentävät opinnot

Restonomilta edellytetään laaja-alaista majoitus-, ravitsemis- ja tapahtumapalveluiden tuntemusta. Palvelu- ja liiketoimintaosaamista sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja tarvitaan alan työtehtävissä. Kehittyäksesi tulevaisuuden palveluliiketoiminnan osaajaksi sinun kannattaa valita itsellesi sopiva yhdistelmä food service, tapahtuma-, matkailu- tai alan esimiestyön opintoja. Opintoja toteutetaan sekä suomen että englannin kielellä. Suuntautumisopintoja on yhteensä 60 op.

Voit täydentää osaamistasi valitsemalla myös esimerkiksi työympäristöjohtamisen tai muita liiketalouden opintoja, jotka antavat valmiuksia prosessien, toimijoiden ja resurssien johtamiseen.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksen vahvuutena on palvelumuotoiluosaaminen.

Opiskeluarki koulutuksessa on monipuolista, ja se sisältää sekä teoriaa että opiskelua aidoissa työelämän projekteissa ja harjoitteluissa. Lähestulkoon kaikilla opintojaksoilla tehdään projekteja yritysten kanssa. Opiskelijat ovat aikaisemmin päässeet harjoittelemaan osaamistaan erilaisissa tapahtumissa, muun muassa Street Food Sello –tapahtumassa, Hävikkifestareilla, Nordic business forum- tapahtumassa, Nenäpäivässä, Raflassa, Gastrossa, Skruudataan yhdessä, Laurean järjestämissä RESTO-kilpailuissa ja OlutExpossa.

Opiskelumuoto

Palveluliiketoiminnan koulutus toteutetaan verkkopainotteisesti monimuoto-opintoina. Verkko-opiskelu sisältää paljon itsenäistä työtä, verkkokeskusteluja, ryhmätehtäviä sekä työelämään liittyviä projekteja. Opintoihin kuuluu myös muutamia lähiopetuspäiviä, keskimäärin 3-4 lukukaudessa.

Lisäksi opintoihin kuuluu kaksi intensiiviviikkoa, joiden aikana teet käytännön harjoittelua BarLaurean oppimisympäristössä. BarLaurea on kokonaisuus, johon kuuluvat lounasbuffet, kahvila, a la carte ravintola, aula-, tapahtuma- sekä kokouspalvelut. BarLaureassa opitaan toimimaan yhteisössä, työskentelemään tiimeissä sekä ottamaan ja kantamaan vastuuta. 

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälistyminen

Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä. Sen lisäksi Laurean palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksella on hyvät kansainvälistymistä tukevat yhteistyöverkostot, ja Laurealla on käynnissä monia kansainvälisiä hankkeita. Palveluliiketoiminnan opettajat hakevat myös aktiivisesti ajatuksia ulkomailta, jotta he saavat ajantasaisimman tiedon uusista tuulista palveluliiketoiminnan alalla.

Opintojen aikana voit osallistua opiskelijavaihtoon jossakin lukuisista yhteistyöoppilaitoksista lähes ympäri maailmaa. Voit myös suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kieliopintojen tarjonta Laureassa on myös kattava. Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa

Työllistyminen

Valmistut koulutuksesta restonomiksi, jolloin sinulla on laaja-alainen majoitus-, ravitsemis- ja tapahtumapalveluiden tuntemus. Valmistuneena restonomina osaat tuottaa, kehittää ja johtaa palveluita. Olet omaksunut palvelumuotoilun ajattelun ja menetelmät palveluliiketoiminnan kehittäjänä.

Restonomina sinulla on mahdollisuus sijoittua työelämään hyvin laajasti. Voit työllistyä esimerkiksi palveluesimieheksi, ravintolapäälliköksi, tuoteasiantuntijaksi, tapahtumakoordinaattoriksi tai vaikka myyntineuvottelijaksi. Restonomiksi valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset ja suuri osa opiskelijoista työskentelee jo opintojen ohella.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Huomioithan, että tällöin sinulta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.

Usein kysyttyä

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Tutkinnon arvioitu suoritusaika on 3,5 vuotta, laajuus 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa, mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 • Kuinka paljon harjoittelua opintoihin sisältyy 

  Palveluliiketoiminnan koulutukseen kuuluu 30 op työharjoittelua. Työharjoittelun kesto on yhteensä 20 viikkoa, ja sen voi suorittaa joko yhdessä tai kahdessa eri harjoittelussa. Voit valita harjoittelupaikan oman kiinnostuksesi mukaan matkailu- ja ravitsemisalalta.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Minkälaista opiskelu oikein on?

Opiskelijatarinat

Restonomi (AMK) palveluliiketoiminnan koulutus, Leppävaara

 • Opetus alkaa: Koulutus ei ole mukana kevään 2022 yhteishaussa
 • Opetustapa: Monimuoto
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.