Siirry sisältöön

Mikä erillishaku? Viisi vinkkiä, miksi kannattaa hakea opiskelemaan erillishaussa

Erillishaut tarjoavat yhteishaun rinnalla vaihtoehtoisen tien tutkintoon johtavaan koulutukseen Laureassa.

Tiedätkö, mikä on erillishaku, ja miten se eroaa yhteishausta? Laurean erillishaut tarjoavat yhteishaun rinnalla vaihtoehtoisen tien tutkintoon johtavaan koulutukseen. Erillishakuja järjestetään ympäri vuoden eri koulutuksiimme. Mikään ei myöskään estä hakemasta erillishaussa, vaikka aikoisit hakea myös yhteishaussa. Tällä tavalla voit lisätä mahdollisuuksiasi varmistaa opiskelupaikkasi ensi syksyksi. 

Erillishakuja järjestetään tavallisesti hakijoille, joilla on jo aiemmin suoritettuja opintoja esimerkiksi avoimessa AMK:ssa, muussa korkeakoulussa tai tietyssä toisen asteen oppilaitoksessa tai aiempaa työkokemusta tietyltä alalta. 

Kokosimme tähän artikkeliin viisi huomiota, miksi kannattaa muistaa erillishaut etsiessäsi opiskelupaikkaa. Erillishaut ovat keskenään erilaisia, joten kannattaa tutustua tarjolla oleviin koulutuksiin ja niihin hakemiseen verkkosivuillamme.  

1 Erillishakuja tarjolla ympäri vuoden  

Normaalisti ammattikorkeakouluopintoihin haetaan kolme kertaa vuodessa järjestettävässä yhteishaussa: suomenkielisiin koulutuksiin syksyllä ja keväällä sekä englanninkielisiin koulutuksiin tammikuussa.  

Erillishakuja puolestaan on Laureassa tarjolla laajasti ympäri vuoden. Keväällä 2024 ensimmäiset erillishaut käynnistyvät heti maaliskuun alussa ennen varsinaista yhteishakua. Maaliskuussa tarjolla ovat sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset sekä jo työkokemusta omaaville turvallisuuden ja riskienhallinnan tai matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisille tarkoitetut koulutukset.  

Tulevana syksynä erillishaut puolestaan ajoittuvat pääsääntöisesti syys-lokakuulle.  

2 Vaihtoehtoinen väylä opintoihin 

Yhteishaun kautta hakiessa opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluun kahdella tavalla: todistusvalinnalla sekä valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe järjestetään aina samaan aikaan kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa keväällä ja syksyllä.  

Erillishauissa puolestaan tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja päästä opiskelemaan. Esimerkiksi sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksiin sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutukseen voi hakea niin sanotun valintaopintojakson kautta. Tässä hakijat suorittavat kumpaankin koulutukseen kuuluvan opintojakson ennalta määrätyn ajanjakson kuluessa. Valintaopintojakso voi pitää sisällään myös loppukokeen, motivaatiokirjeen sekä sosionomikoulutuksen kohdalla ryhmähaastattelun.  

Valintaopintojaksolla parhaiten menestyneet hakijat valitaan koulutuksiin. Opiskelupaikan voi siis saada suorittamalla hyvin ja tavoitteellisesti yhden opintojaksokokonaisuuden.   

3 Varaslähtö opintoihin valintaopintojaksosta 

Valintaopintojaksot tarjoavat paitsi vaihtoehtoisen tavan hakea opiskelemaan myös hyvän tavan päästä tutustumaan opiskeltavaan alaan. Maaliskuun alussa erillishaussa mukana olevassa Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa valintaopintojakso on neljän opintopisteen “Anatomia ja fysiologia” -opintojakso, joka pitää sisällään myös lääkelaskuja.  

Tutkintokoulutuksen opintoihin tutustumisen lisäksi valintaopintojakson suorittamisesta on myös konkreettista hyötyä. Maksuttoman valintaopintojakson hyväksytysti suorittaneet saavat opintojaksosta myös avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä. Opintojen alkaessa ensimmäinen tutkintoon sisältyvä opintojakso on näin jo suoritettuna. 

4 Hyödynnä aiempaa koulutustasi ja työkokemustasi 

Valintaopintojaksojen sijaan toisissa erillishauissa opiskelijavalinnassa puolestaan painottuu hakijoiden aiempi työkokemus sekä motivaatio. Näin on esimerkiksi restonomikoulutuksessa matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilöille. Tämä koulutus on tarkoitettu sellaisille hakijoille, joilla on jo vähintään kolmen vuoden työkokemus matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilö- ja päällikkötehtävistä. Työkokemuksen pituuden perusteella hakija saa pisteitä, minkä lisäksi valintaprosessiin kuuluu kirjallinen tehtävä. Sen perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota ja kiinnostusta alaan sekä soveltuvuutta opintoihin.  

Myös turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen erillishaussa haetaan jo pidemmän alan työkokemuksen omaavia opiskelijoita.  

Aiemman AMK-tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille puolestaan tarjoutuu erillishaun kautta mahdollisuus hakea Laurean terveydenhoitajakoulutukseen. Tämän koulutuksen laajuus on enimmillään 60 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. 

5 Verkostoidu opinnoissa muiden alan ammattilaisten kanssa 

Varsinkin erillishakujen koulutukset, joissa edellytyksenä on aiempi työkokemus alalta, tarjoaa opiskelijalle ainutlaatuisen rikkaan opiskeluympäristön.  

Esimerkiksi matkailu-, tapahtuma- ja ravitsemisalan ammattilaisille suunnatussa restonomikoulutuksessa opiskelija pääsee kasvattamaan asiantuntijuuttaan ja samalla luomaan lisää verkostoja alan ammattilaisten kesken. 

Tutustu Laurean erillishakuihin