Siirry sisältöön

Vuoden 2023 erillishaku on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet. Jätä yhteystietosi sivun alareunan lomakkeella, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan alkaessa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilötehtävissä/yrittäjinä työskentelevät
 • Hakuaika: 23.3.2023 klo 8.00 - 13.4.2023 klo 15.00
 • Ajoitus: Koulutus alkaa elokuussa 2023
 • Laajuus: 210 op
 • Sijainti: Laurean Leppävaaran kampus
 • Hinta: Maksuton

Vuoden 2023 erillishaku on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet. Jätä yhteystietosi sivun alareunan lomakkeella, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan alkaessa.

 

Haluatko kehittää ja syventää osaamistasi? Laureassa erityisesti matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaisille suunnatussa ryhmässä pääset kasvattamaan asiantuntijuuttasi ja samalla luomaan lisää verkostoja alalle! Olemme päässeet kouluttamaan alallemme yhä vahvempia osaajia – mukana mm. baarityön ammattilaisia, yrittäjiä, sekä ravitsemispalveluissa hotellissa työskenteleviä. Elokuussa 2023 alkava ryhmä on suunnattu myös mm. hotelli- ja tapahtuma-alan esihenkilötyöstä kokemusta omaaville!

Opinnot on suunniteltu siten, että pystyt hyödyntämään niissä mahdollisimman paljon jo työelämässä hankkimaasi osaamista sekä aiemmin mahdollisesti suorittamiasi korkeakouluopintoja. Pystyt myös työn opinnollistamisen kautta hyödyntämään nykyistä työtäsi opintojen edistämisessä – pystyt suoraan suorittamaan opintojaksoja omalle työpaikallesi! Opintoja on mahdollista näyttää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta opintojaksokohtaisesti. Ammattitaitoiset opettajatutorit ovat tukenasi henkilökohtaisen oppimissuunnitelman rakentamisessa.

Voit suorittaa opinnot työn ohessa, sillä pääosa opinnoista toteutetaan verkossa. Kampuspäiviä Leppävaarassa on noin 3 päivää / lukukausi (kevät ja syksy). Restonomitutkinnon pituus on 3,5 vuotta, mutta parhaimmillaan voit suorittaa sen jo noin 2 vuodessa riippuen aiemmista opinnoistasi ja kokemuksestasi. Huomioithan, että opiskelu työn ohessa vaatii huolellista organisointia ja itsensä johtamista.

Restonomikoulutuksen ydinopintoihin sisältyy kattavasti niin palveluliiketoimintaa, palvelumuotoilua, kieliä ja viestintää kuin menetelmäopintojakin. Täydentävissä opinnoissa valittavanasi on laaja kattaus opintoja niin ruoka- ja juomaelämysten, tapahtumien kuin matkailunkin saralta. Lisäksi liiketalouden kanssa yhteistyössä toteutettavat täydentävät opinnot tukevat HR-, johtamis- ja talousosaamista. Osa opinnoista on englanninkielisiä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

Lue lisää restonomikoulutuksesta

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka voit tehdä nykyistä organisaatiotasi ja tehtäviäsi hyödyttävästä aiheesta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Restonomikoulutus vahvistaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla, minkä lisäksi voit AMK-tutkinnon jälkeen jatkaa opintojasi.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea myöhemmin opiskelemaan ylempää korkeakoulututkintoa. Restonomitutkinnon suorittaneille on Laureassa ja muissa ammattikorkeakouluissa tarjolla runsaasti erilaisia YAMK-koulutuksia.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan erillishaussa 23.3.-13.4.2023 täyttämällä hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa. Hakemukseen tarvittavat liitteet (tutkintotodistus, työtodistukset ja motivaatiokirje) on oltava tallennettu hakulomakkeelle viimeistään 20.4.2023 klo 15.00.

Hakeaksesi koulutukseen, tulee sinulla olla vähintään kolmen vuoden työkokemus matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilö- ja päällikkötehtävistä sekä yleinen amk-hakukelpoisuus.

Erillishaun valintapisteet määräytyvät työkokemuksen ja motivaationkirjeen (max. 30 pistettä), sekä videohaastattelun (max. 25 pistettä) perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 55. Jos pistemäärä jää alle 35, hakija ei voi tulla valituksi.

Työkokemus (1-10 pistettä)

Työkokemuksen pisteytyksellä arvioidaan hakijan ammatillisia valmiuksia kyseiseen koulutukseen. Jos työkokemusta on alle 3 vuotta, ei voi tulla valituksi.

Valintapisteitä kerryttävänä työkokemuksena otetaan huomioon työskentely esihenkilö- ja päällikkötehtävissä matkailu- ja ravitsemisalalla tai alan yrittäjänä.

Työkokemus pisteytetään seuraavasti:

 • Työkokemusta yli 3 vuotta: 1 piste
 • Työkokemusta yli 5 vuotta: 4 pistettä
 • Työkokemusta yli 7 vuotta: 7 pistettä
 • Työkokemusta yli 8 vuotta: 10 pistettä

Työkokemuksen täytyy olla kertynyt hakuajan loppuun 6.4.2023 mennessä.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, tarkat työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Puutteellisia työtodistuksia ei oteta huomioon. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Kirjallinen tehtävä, motivaatiokirje (0-20 pistettä)

Kirjallisen tehtävän perusteella arvioidaan hakijan motivaatiota ja kiinnostusta alaan sekä soveltuvuutta opintoihin. Kirjallisen tehtävän maksimipituus on noin 4000 merkkiä.

Sinun odotetaan pystyvän käyttämään riittävästi aikaa opintoihisi. Vaikka opiskelu on lähtökohtaisesti monimuoto- ja verkko-opiskelua, joudut käyttämään opintoihin varsin paljon aikaa myös mahdollisen työn ja perhe-elämän ohella. Pyri kirjallisessa tehtävässä perustelemaan esittämäsi asiat ja mielipiteesi.

Pohdi ja kuvaile motivaatiokirjeessäsi seuraavia aiheita:

 • Miksi haet opiskelemaan restonomikoulutukseen?
 • Mikä sinua tässä koulutuksessa motivoi?
 • Millaisia tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
 • Millaisia haasteita ja vahvuuksia arvelet sinulla olevan opintojen toteuttamisessa?
 • Minkälaista osaamista sinulla on ennestään, voisitko näyttää osaamisesi joistakin opinnoista tai opintojen osista?
 • Minkälaisia kehittämisen kohteita näet nykyisessä työssäsi?

Kirjallisen tehtävän arviointi 0-20 pistettä.

Arvioinnin kohteet:

 • motivaatio koulutukseen
 • valmius ja kykenevyys ammattikorkeakoulussa opiskeluun
 • ajatukset oman työn kehittämisestä ja siitä, miten opinnot tukevat näitä ajatuksia

Talleta kirjallinen tehtävä omalla nimelläsi erillishaun hakulomakkeen liitteeksi 20.4.2023 klo 15 mennessä.

Videohaastattelu (0-25 pistettä)

Hakija kutsutaan haastatteluun esivalinnan pisteytyksen perusteella. Haastatteluihin kutsutaan korkeintaan 60 henkilöä. Haastattelut toteutetaan Microsoft Teams -haastatteluina. Haastattelu voi olla karsiva. Haastattelut järjestetään viikolla 20 ja 21.

Opiskelijavalinta

Lopullinen valinta koulutukseen tehdään  työkokemuksesta ja motivaationkirjeestä (maks. 30 pistettä) sekä haastattelusta saatujen pisteiden (maks. 25  pistettä) perusteella.

Valintapisteiden enimmäismäärä on 55. Jos pistemäärä jää alle 35:n, ei voi tulla valituksi.

Hakijat asetetaan valintajärjestykseen esivalinnan ja haastatteluiden yhteispistemäärän mukaan. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 8.6.2023. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2023 Opintopolku.fi –palvelun kautta.

Aikataulu

 
23.3.2023 klo 8:00 – 13.4.2023 klo 15:00 Hakuaika
20.4.2023 klo 15.00 mennessä Vaadittavat liitteet (työtodistukset, motivaatiokirje, tutkintotodistus) tulee liittää hakemukselle
5.5.2023 mennessä Kutsut haastatteluihin
17.5. ja 22.-23.5.2023 Haastattelut
8.6.2023 mennessä Ilmoitus hakijavalinnasta
14.7.2023 mennessä Opiskelupaikan vastaanotto
Elokuu 2023 Opintojen aloitus

 

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.
Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean restonomikoulutusten hakuvaihtoehdoista

 

Lisätietoja: