Siirry sisältöön

Kevään 2024 erillishaku sosionomikoulutukseen Lohjalle on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosionomikoulutuksesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: Kevään 2024 erillishaku on päättynyt
 • Ajoitus: Opinnot alkavat syksyllä 2024
 • Laajuus: 210 opintopistettä
 • Sijainti: Lohjan kampus
 • Hinta: Maksuton

Kevään 2024 erillishaku sosionomikoulutukseen Lohjalle on päättynyt. Päivitämme sivuille seuraavan erillishaun tiedot heti, kun aikataulut ovat vahvistuneet.  

Laurean Lohjan kampuksella järjestetään erillinen, kohdennettu haku soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneille tai ylioppilastutkinnon suorittaneille sekä soveltuvan kokemuksen sosiaalialan työtehtävistä omaaville. Valitut opiskelijat suorittavat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi. Hakuun sisältyy 10 aloituspaikkaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, verkko-opetuksena ja itsenäisenä opiskeluna.

Sosionomikoulutuksen tavoitteena on kouluttaa ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisen asiantuntijoita, jotka osaavat toimia esimerkiksi kuntoutukseen, kasvatukseen, osallisuuden vahvistamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksessa ihmisten hyvinvoinnin edistämistä tarkastellaan huomioiden niin ihmisten välisiin suhteisiin kuin yhteiskunnan rakenteisiinkin liittyvät mahdollisuudet. Opiskelija saa valmiuksia toimia monipuolisissa sosiaalialan tehtävissä, joilla edistetään yksilön, perheen ja yhteisön sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallisuutta.

Koulutuksen sisältö

Sosionomien koulutuksessa ydinosaamisen moduuleja ovat:

 • Sosiaalialan asiakastyö
 • Palvelujärjestelmät, osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Sosiaalialan työn lähestymistavat ja menetelmät
 • Asiakaslähtöisten sosiaalipalveluiden kehittäminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Sosionomikoulutukseen sisältyy 45 op työharjoittelua.

Opiskelija voi valita täydentävän osaamisen moduulit Laurean laajasta opintovalikoimasta. Laureassa on tarjolla mm. varhaiskasvatusta, perhetyötä, lastensuojelua, aikuissosiaalityötä, gerontologista sosiaalityötä ja luovia toimintoja. Tämän lisäksi opiskelija voi täydentää osaamista erilaisissa monialaisissa opinnoissa, työelämäprojekteissa ja hankkeissa. 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 11.3. klo 8:00 - 25.3.2024 klo 15:00 OpintopolussaVaadittavat liitteet tulee liittää hakemukselle 1.4.2024 klo 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa:

 • Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai
 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, artenomi ) tai
 • ylioppilastutkinto sekä soveltuva kokemus sosiaalialan työtehtävistä. Työkokemusta vaaditaan minimissään kuusi kuukautta (6kk). Työkokemusta tulee olla kertynyt 6kk hakuajan loppuun 25.3.2024 mennessä.

Lisäksi myös hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla myös suoritettuna hakuajan loppuun 25.3.2024 mennessä.
 
Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

Valintatapa

Hakijat suorittavat sosiaalialan valintaopintojakson, joka koostuu automatisoidusta sähköiseen Canvas-oppimisympäristöön kootusta opintojakson osasta, tentistä, motivaatiokirjeestä sekä ryhmähaastattelusta. Valintaopintojakso järjestetään aikavälillä 15.4.-16.5.2024. Valintaopintojakson osiot ovat karsivia. Kaikki hakijat kutsutaan valintaopintojaksolle. Lopullinen opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu.

Automatisoidun opintojakson hyväksytysti suosittaneet (vähintään 10 pistettä saaneet) hakijat pääsevät seuraavaan vaiheeseen, joka koostuu motivaatiokirjeestä ja kirjallisuustentistä. Hakijan tulee palauttaa motivaatiokirje Canvas-oppimisympäristön työtilaan. Tentti järjestetään Lohjan kampuksella. Motivaatiokirjeen ja tentin jälkeen 20 parhaiten menestynyttä kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka järjestetään myös Lohjan kampuksella. Ryhmähaastattelun jälkeen kymmenen (10) parhaiten menestynyttä valitaan koulutukseen. 

Hakijalle voidaan mahdollisuuksien mukaan myöntää valintaopintojaksoa varten yksilöllisiä järjestelyitä. Hakijan tulee toimittaa yksilöllisistä järjestelyistä asiantuntijalausunto e-lomakkeelle annettuun määräaikaan 1.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Opintojakson oppimateriaalit

Opintojakson suorittamista varten opiskellaan seuraavat laajemmat oppimateriaalit:

 • Heikkinen, A. 2022. Arki, arvot ja etiikka: Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Helsinki: Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Luettavissa verkossa Lukusali - Talentia

 • Pulkkinen, L., Ahonen, T., Ruoppila, I. & Aunola, K. 2023. Ihmisen psykologinen kehitys. 10. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös E-kirjana Laurean kirjastossa)

  Teoksesta opiskellaan seuraavat luvut:
  o    Kehityspsykologian näkökulma
  o    Varhaislapsuus
  o    Keskilapsuus
  o    Nuoruus
  o    Aikuisuus
  o    Vanhuus

Valintaopintojakson pisteytys ja eteneminen

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen perusteella. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintaopintojakson osiot hyväksytysti (automatisoitu opintojakson osa + kirjallisuustentti + motivaatiokirje + ryhmähaastattelu) tullakseen valituksi.

Valintaopintojakson kokonaispisteytys on 0-80:

 • Automatisoitu opintojakson osa arvioidaan HYV/HYL  (hyväksytty vähintään 10p osiosta)
 • Kirjallisuustentti max 40 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 10)
 • Motivaatiokirje max 10 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 5)
 • Ryhmähaastattelu max 30 pistettä (alin hyväksytty pistemäärä 20)

Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Hakijat voivat saada valintaopintojaksosta myös avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä. Automatisoidun opintojakson osion hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat 2 opintopistettä. Hakijat, jotka suorittavat hyväksytysti sekä automatisoidun osion (vähintään 10p) että kirjallisuustentin (vähintään 10p) saavat 5 avoimen ammattikorkeakoulun opintopistettä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.

Haun aikataulu  
11.3.2024 klo 8:00 - 25.3.2024 klo 15:00 Hakuaika
1.4.2024 mennessä Liitteiden (kopio tutkintotodistuksesta/työtodistuksista) tallennus hakemukselle viimeistään klo 15.00 mennessä
8.4.2024 mennessä Kutsut valintaopintojaksolle
15.4.-28.4.2024 Automatisoitu opintojakso Canvas-oppimisympäristössä
9.5.2024 mennessä Motivaatiokirjeen palautus klo 16.00 mennessä Canvasiin
13.5.2024 Kirjallisuustentti Lohjan kampuksella klo 9.00-11.30
22.5.2024 Ryhmähaastattelu Lohjan kampuksella klo 12.00-18.00
10.6.2024 mennessä Ilmoitus hakijavalinnasta
11.7.2024 Opiskelupaikan vastaanotto klo 15.00 mennessä
Elokuu 2024 Opintojen aloitus

 

Lue lisätietoa sosionomikoulutuksesta

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi, niin saat muistutuksen hakuajan alkamisesta!

Kiitos yhteydenotostasi. Lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen, kun koulutuksen hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.
Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sosionomikoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: