Siirry sisältöön

Erillishakujen yksilölliset järjestelyt

Tältä sivulta löydät ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen erillishakujen valintakokeisiimme.

 

Jos hakija vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely, valintakokeen luonteesta riippuen), hänen tulee täyttää ja toimittaa korkeakoululle kirjallinen hakemus yksilöllisistä järjestelyistä, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukivaikeudesta.

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan erillishaun valintakokeeseen liittyviin yksilöllisiin järjestelyihin, on toimitettava liitteineen erillishaun aikataulun mukaisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä Laurean hakijapalveluihin. Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan.

Ilman liitettä hakemusta ei käsitellä.

Hakemus täytetään ja lähetetään liitteineen sähköisesti e-lomakkeella. 

Hakemuksen lähettäminen on mahdollista alla ilmoitetun aikataulun mukaisesti: 

 • Sairaanhoitaja erillishaut Porvoo & Lohja: 4.3.2024 klo 8.00 - 25.3.2024 klo 15.00 
  Täytä E-lomake

 • Sosionomi erillishaku Lohja: 11.3.2024 klo 8.00 - 1.4.2024 klo 15.00 
  Täytä E-lomake

 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus erillishaku Leppävaara: 12.3.2024 klo 8.00 - 2.4.2024 klo 15.00 
  Täytä E-lomake

 • Terveydenhoitaja erillishaku Tikkurila: 8.4.2024 klo 8.00 - 29.4.2024 klo 15.00 
  Täytä E-lomake

 • Tietojenkäsittelyn erillishaku (Bachelor's Degree programme in Business Information Technology): 22.4. klo 8.00 - 13.5.2024 klo 15.00
  Täytä E-lomake

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai yksilölliset järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemuksen liitteet

Muista lähettää myös vaaditut liitteet määräaikaan mennessä. Ilman liitteitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukivaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Älä lähetä meille alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Huomaa, että emme hyväksy itse otettuja kuvia terveydenhuollon sähköisistä järjestelmistä.

Lukivaikeuden vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Hakemuksen käsittely ja ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä

Hakemus käsitellään Laurea-ammattikorkeakoulussa ja sinulle ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen valintakoetta sähköpostitse tieto yksilöllisistä järjestelyistä, johon sinulle on myönnetty oikeus.

Ilmoitus valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, ammattikorkeakoulu lähettää tällaisessa tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Määräajan jälkeen lähetetty hakemus yksilöllisistä järjestelyistä otetaan käsiteltäväksi vain akuuteissa poikkeustapauksissa. Yksilöllisiä järjestelyjä ei välttämättä voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai järjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Mikäli hakija on tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, voi hän ottaa viipymättä yhteyttä ammattikorkeakouluun, joka voi tarvittaessa oikaista aikaisemman ratkaisunsa.