Siirry sisältöön

Valintaopintojakso toteutetaan verkossa 25.10.-19.11.2021. Koulutus alkaa tammikuussa 2022 Laurean Porvoon kampuksella

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 20.9.2021 klo 8:00 – 4.10.2021 klo 15:00
 • Ajoitus: Valintaopintojakso alkaa 25.10. Opinnot alkavat tammikuussa 2022.
 • Laajuus: Valintaopintojakson laajuus 3op. Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210op.
 • Sijainti: Laurean Porvoon kampus
 • Hinta: Maksuton

Sairaanhoitajakoulutukseen valintaopintojakson kautta

Voit hakea opiskelemaan Lauren sairaanhoitajakoulutukseemme suorittamalla kolmen opintopisteen laajuisen Anatomia ja fysiologia-opintojakson verkossa 25.10.-19.11.2021 välisenä aikana. Valintaopintojakson menestyksen ja opiskelumotivaation perusteella valitaan 10 opiskelijaa tammikuussa 2022 Porvoon kampuksellamme käynnistyvään sairaanhoitajakoulutukseen.

Voit hakea valintaopintojakson kautta jos sinulla on

 1. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
 2. ylioppilastutkinto tai
 3. muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta 20.9.-4.10.2021 välisenä aikana. Kaikki hakukelpoisuuskriteerit käyttävät hakijat kutsutaan suorittamaan 25.10. alkava valintaopintojakso Anatomia ja fysiologia. Opintomenestyksen ja -motivaation perusteella valitaan 10 opiskelijaa aloittamaan opintonsa Porvoon kampuksellamme tammikuussa 2022.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
 • ylioppilastutkinto tai
 • muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Työkokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Opiskelijavalinta

Hakijat suorittavat valintaopintojakson ”Anatomia ja fysiologia” 25.10.-19.11.2021. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintaopintojaksolle.

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen ja motivaation perusteella. Opintojakson suorittaminen arvioidaan asteikolla 1 – 5. Tasapisteissä ratkaisee arpa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä

Aikataulu

Hakuaika 20.9.2021 klo 8:00 – 4.10.2021 klo 15:00. Vaadittavat liitteet (kopio tutkintotodistuksesta / työtodistuksista) tulee liittää hakemukselle viimeistään 11.10.2021 klo 15:00 mennessä.

Valintaopintojakson suoritus 25.10.-19.11.2021

Opiskelupaikan vahvistaminen Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.12.2021 klo 15:00 mennessä.

Koulutus alkaa: Tammikuussa 2021

Sairaanhoitajakoulutus Laureassa

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Jos olet kiinnostunut valintaopintojaksosta sairaanhoitajakoulutukseen, jätä yhteystietosi alle, niin lähetämme sinulle muistutusviestin, kun hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.

Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sairaanhoitajakoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: