Siirry sisältöön

Laureassa käynnistyy koulutusryhmä, jossa voit päästä opiskelemaan sairaanhoitajakoulutukseen erillishaun kautta suorittamalla ajalla 19.10-15.11.2020 Anatomia ja fysiologia –opintojakson hyväksyttävästi.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kaikki sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 14.9. klo 8.00 - 2.10. klo 15.00
  • Ajoitus: Valintaopintojakso alkaa 19.10. Jos sinut valitaan koulutukseen, opinnot alkavat 11.1.2021
  • Laajuus: Valintaopintojakson laajuus 3op. Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210op.
  • Sijainti: Laurean Porvoon kampus
  • Hinta: Maksuton

Sairaanhoitajakoulutukseen Porvoon kampukselle valintaopintojakson suorittamisen kautta

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Laureassa käynnistyy tammikuussa 2021 juuri sinulle suunnattu koulutusryhmä, jossa voit suorittaa sairaanhoitajatutkinnon (AMK) erillishaun kautta ja suorittamalla ajalla 19.10 - 15.11.2020 Anatomia ja fysiologia –opintojakson hyväksyttävästi.

Ensimmäinen infotilaisuus opintojaksosta pidetään 16.10. verkkoympäristö Zoomissa. Opintojakson sisältön kuuluvat anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet ja siellä käsitellään ja kuvataan eri elinten rakennetta ja toimintaa sekä elimistön eri säätelyjärjestelmiä. Opintojakso on kolmiosainen sisältäen kuva- ja monivalintatestin sekä lopputentin Porvoon kampuksella 13.11.2020 klo 10 - 12. Oppimisympäristönä käytämme Canvas-oppimisalustaa. Kyseisen opintojakson suoritus sisällytetään tutkinto-opintoihisi, kun olet hyväksytty opiskelijaksemme.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa

  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
  • ylioppilastutkinto tai
  • muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Työkokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Opiskelijavalinta

Hakijat suorittavat valintaopintojakson ”Anatomia ja fysiologia” 19.10.-15.11.2020. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintaopintojaksolle.

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen ja motivaation perusteella. Opintojakson suorittaminen arvioidaan asteikolla 1 – 5. Tasapisteissä ratkaisee arpa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä

Aikataulu

Hakuaika 14.9.2020 klo 8:00 – 2.10.2020 klo 15:00. Vaadittavat liitteet (kopio tutkintotodistuksesta / työtodistuksista) tulee liittää hakemukselle viimeistään 9.10.2020 klo 15:00 mennessä.

Valintaopintojakson suoritus 19.10 - 15.11.

Ilmoitus hakijavalinnasta Viimeistään 30.11.2020

Opiskelupaikan vahvistaminen Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 7.12.2020 klo 15:00 mennessä.

Koulutus alkaa 11.1.2021 klo 9:00.

Koulutuksen toteutus

Opinnot ovat suunniteltu niin, että pääset aloittamaan 11.1.2021 alkavalla viikolla. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena, mutta joiltain osin pienimuotoisesti myös verkko-opetuksena sekä lisäksi itsenäinen opiskelu kuuluu osana opintojasi. Lähiopetus sijoittuu Porvoon kampukselle tiettyinä arkipäivinä.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat verkko-opinnot ja projektit.

 

 

Lisätietoja: