Siirry sisältöön

Valintaopintojakso toteutetaan verkossa 11.4.-13.5.2022. Koulutus alkaa elokuussa 2022 Laurean Porvoon kampuksella

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kaikki sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 28.2.2022 klo 8.00 – 14.3.2022 klo 15.00
 • Ajoitus: Valintaopintojakso alkaa 11.4. Opinnot alkavat elokuussa 2022.
 • Laajuus: Valintaopintojakson laajuus 4 op. Sairaanhoitajakoulutuksen laajuus 210op.
 • Sijainti: Laurean Porvoon kampus
 • Hinta: Maksuton

Sairaanhoitajakoulutukseen valintaopintojakson kautta

Voit hakea opiskelemaan sairaanhoitajakoulutukseemme suorittamalla kolmen opintopisteen laajuisen Anatomia ja fysiologia-opintojakson verkossa 11.4.-13.5.2022 välisenä aikana. Opintojakso pitää sisällään lisäksi lääkelaskuja. Valintaopintojakson menestyksen ja opiskelumotivaation perusteella valitaan 20 opiskelijaa elokuussa 2022 Porvoon kampuksellamme käynnistyvään sairaanhoitajakoulutukseen.

Voit hakea valintaopintojakson kautta jos sinulla on

 1. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
 2. ylioppilastutkinto tai
 3. muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta 28.2.– 14.3. välisenä aikana. Kaikki hakukelpoisuuskriteerit käyttävät hakijat kutsutaan suorittamaan 11.4. alkava valintaopintojakso Anatomia ja fysiologia. Opintomenestyksen ja -motivaation perusteella valitaan 20 opiskelijaa aloittamaan opintonsa Porvoon kampuksellamme elokuussa 2022.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai
 • ylioppilastutkinto tai
 • muu toisen asteen tutkinto ja vähintään kuuden kuukauden soveltuva kokemus sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä.

Hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 14.3.2022 mennessä.

Työkokemus todennetaan työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.Työkokemusta tulee olla kertynyt 6kk hakuajan loppuun 14.3.2022 mennessä.

Osa-aikatyön tunnit muutetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voidaan hyväksyä vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä

Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan ter­vey­del­li­set vaa­ti­muk­set

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Tarkasta vaatimukset täältä

Opiskelijavalinta

Hakijat suorittavat valintaopintojakson ”Anatomia ja fysiologia” 11.4.-13.5.2022. Opintojakso pitää sisällään lisäksi lääkelaskuja. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintaopintojaksolle.

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen ja motivaation perusteella. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti (lopputentti + motivaatiokirje) tullakseen valituksi.

Valintaopintojakson kokonaispisteytys 0-100. Lopputentin maksimipistemäärä on 80 ja alin hyväksytty pistemäärä on 60. Motivaatiokirjeen maksimipistemäärä on 20 ja alin hyväksytty pistemäärä on 10. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.

Aikataulu

Hakuaika 28.2.2022 klo 8.00 – 14.3.2022 klo 15.00. Vaadittavat liitteet (kopio tutkintotodistuksesta / työtodistuksista) tulee liittää hakemukselle viimeistään 21.3.2022 klo 15.00  mennessä.

Valintaopintojakson suoritus 11.4.-13.5.2022. Kutsut valintaopintojaksolle lähetetään 4.4.2022 mennessä.

Opiskelijavalintojen ilmoittaminen Valituille opiskelijoille ilmoitetaan opiskelupaikasta 8.6.2022 mennessä.

Opiskelupaikan vahvistaminen Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 15.7.2022 klo 15:00 mennessä.

Aloitus: Koulutus alkaa elokuussa 2022.

Sairaanhoitajakoulutus Laureassa

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää sairaanhoitajakoulutuksestamme

Kiin­nos­tuit­ko kou­lu­tuk­ses­ta? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan al­ka­mi­ses­ta!

Jos olet kiinnostunut valintaopintojaksosta sairaanhoitajakoulutukseen, jätä yhteystietosi alle, niin lähetämme sinulle muistutusviestin, kun hakuaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa tästä koulutuksesta.

Minulle saa lähettää tietoa myös muista Laurean sairaanhoitajakoulutuksen hakuvaihtoehdoista

Lisätietoja: