Siirry sisältöön

Voit hakea sairaanhoitajakoulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Hyvinkään, Lohjan, Otaniemen ja Porvoon kampuksilla sekä päiväopintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveyden- ja hoito-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op. 3,5 vuotta

Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. 

 

 

Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista terveyttä. Tärkeimmät osaamisalueet sairaanhoitajan työssä ovat ihmisen kohtaaminen ja vuorovaikutus, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja toiminnan vajavuuksien ehkäiseminen ja hoitaminen, toipumisen ja kuntoutumisen tukeminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutus koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja muista opinnoista, jotka pitävät sisällään täydentävän osaamisen opinnot (30op). Ydinosaamisen opinnot kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Sairaanhoitajakoulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, harjoittelujaksoja on yhteensä 7-8. Harjoittelu toteutuu asiakastyössä sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. 

Keväästä 2021 alkaen sairaanhoitajatutkintoon johtavassa koulutuksessa on otettu käyttöön valtakunnallisesti yhtenevät arviointimenetelmät.  Ne koostuvat eri vaiheissa opintoja suoritettavista kliinisen ydinosaamisen osakokeista ja ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisesta kokeesta. (yleSHarviointi -hanke 2019.) 

Digitalisaatio ja sosiaali- ja terveysalan uudistus tulevat vaikuttamaan sairaanhoitajan työhön monipuolistaen sähköisten terveyspalvelujen tarjontaa ja muuttaen hoitohenkilöstön roolia, työtehtäviä ja työolosuhteita.

Ydinosaamisen opinnot

Sairaanhoitajakoulutuksen pakolliset ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön perusteet 31 op (Moduuli I)
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 31 op (Moduuli II)
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 32 op (Moduuli III)
 • Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva hoitotyö elämäkulun eri vaiheissa 29 op (Moduuli IV)
 • Uudistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 40 op (Moduuli V)
 • Vakavasti sairaan potilaan hoitotyö 17 op (Moduuli VI)

Täydentävät opinnot

Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa voit valita täydentävän osaamisen opinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti esimerkiksi suuntautuen mm. akuuttihoitotyöhön, lasten tai ikääntyneiden hoitoon. Täydentäviä opintoja voit valita viiden eri kampuksien monipuolisesta tarjonnasta. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala). 

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing). Siihen kuuluu tiivis yhteistyö esim. terveydenhuollon asiakkaiden, hoitotyön asiantuntijoiden ja alumnien kanssa. 

Opetusmuodot

Sairaanhoitajatutkinnon voit suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. 

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat projektit ja verkko-opinnot. 

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat käyvät kampuksella case- ja kädentaitotyöpajoissa sekä simulaatioharjoituksissa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle, mutta se sisältää myös jonkin verran lähiopetusta kampuksella ja tapaamisia, joissa on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa. Katso opiskelijan kokemuksia monimuoto-opiskelusta.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Kansainvälisyysosaaminen vahvistuu sairaanhoitajakoulutuksen aikana eri moduulien aikana.

Sairaanhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree:ssä yksi vuosi opiskellaan Nazareth Collegessa USA:ssa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista maista. Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Työllistyminen

Sairaanhoitajille riittää töitä ja Laureasta valmistuvat sairaanhoitajat työllistyvät erinomaisesti! Hoitotyön asiantuntijana sairaanhoitaja mm. seuraa potilaan tilaa, toteuttaa lääkehoitoa ja hoitotyön erilaisia toimenpiteitä, koordinoi hoidon kokonaisuutta, ohjaa potilasta ja hänen läheisiään. Asiantuntijatyöhön kuuluvat kyky itsenäiseen päätöksentekoon oman ammattialan kysymyksissä ja taito kehittää omaa ja työyhteisön toimintakäytänteitä. 

Työmahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. Voit myös perustaa oman yrityksen ja saat siihen halutessasi hyvän tuen Laurean sairaanhoitajaopinnoista. 

Sairaanhoitajat voivat myös työskennellä asiantuntijoina esimerkiksi vakuutusyhtiöissä ja Kelan palveluksessa. Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu ulkomailla.  Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella. 

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa ja valmistua opettajaksi, hallinnollisiin tai kliinisen asiantuntijan tehtäviin. 

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Puhelinpalvelumme on kiinni valintakoeviikon ajan, 29.-31.5.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa

Opiskelijatarinat

Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Sisältää myös lähipäiviä. Tarkempi aikataulu lähempänä hakua.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Lohja, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Porvoo, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-pe
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Lohja, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Porvoo, 20 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa