Siirry sisältöön

Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu ulkomailla. Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveyden- ja hoito-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op. 3,5 vuotta

Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna, verkossa tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

 

 

Sairaanhoitajan monimuoto-opinnot

Mitä sairaanhoitajakoulutuksessa opiskellaan?

Sairaanhoitajakoulutuksen alussa käydään läpi perusasiat potilaan kohtaamisesta ja hoitamisesta. Lisäksi opiskellaan voinnin perusseurantaa. Opintoihin kuuluu käytännön harjoituksia siitä, miten asiakasta eli potilasta autetaan.

Kohtaamista ja vuorovaikutusta harjoitellaan vuorovaikutustilanteiden kautta.

Opintoihin sisältyy anatomiaa, fysiologiaa ja tautioppia. Sairaanhoitajan on tiedettävä, minkälainen esimerkiksi on ruokatorvi, kun hän asentaa nenämahaletkua.

Perusasioiden oppimisen jälkeen opintoihin kuuluu pitkäaikaissairauksien ja kansainsairauksien hoitoa, kuten sydänsairaudet, syöpä, diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. Potilaan kokonaistilanteen hoitoa opiskellaan moniammatillisessa hoitotyössä, joka kattaa esimerkiksi lääketieteellisen hoidon ja sosiaalialan antaman tuen. 

Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu myös kirurginen hoitotyö, mielenterveystyö, päihde-, kriisi- ja akuuttihoitotyö. Kirurgisen prosessin eri vaiheet käydään läpi. Opinnoissa käsitellään myös yleisimmät mielenterveyden ongelmat, esimerkiksi masentuneen potilaan lääkehoito, ravitsemus ja liikunta. Opinnoissa painottuu myöhemmin elämänkaaren mittainen hyvinvointiajattelu, eli mitä on lapsen, nuoren, työikäisen ja ikääntyvän hoitotyö.

Hoitotyö vaikeutuu mitä pidemmälle opinnoissa mennään. Loppuvaiheessa opintoja mukaan tulevat hoitotyön johtaminen, yrittäjyys ja palvelujen kehittäminen sekä vakavasti sairastuneiden potilaiden hoito. Opintojen loppuvaiheessa tehdään myös opinnäytetyö, ja työelämää kehittävä projekti.

Täydentäviin opintoihin voit valita mm. akuutinhoitotyön, mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön, ikääntyvien hoidon, globaalin turvallisuuden, avoterveydenhuollon palvelut, tai sinulla on mahdollisuus tehdä täydentävä harjoittelu.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Harjoitteluissa oppii soveltamaan opittua teoriaa

Jokaisessa puolen vuoden opinnoissa on sekä teoriaa että harjoittelua. Harjoittelujaksoja on yhteensä 7-8. Harjoittelussa voidaan harjoitella esim. potilaan kokonaisvaltaista tarkkailua, suonensisäistä nestehoidon aloittamista tai rokotuksia. Harjoittelupaikkoja on saatavilla sairaaloissa ja kuntien ja kaupunkien perusterveydenhuollossa.

Opiskelu kampuksella

Sairaanhoidollisia toimenpiteitä harjoitellaan kampuksilla työpajamaisesti simulaatioina tai nukeilla ennen kuin opiskelijat lähtevät varsinaiseen harjoitteluun esimerkiksi sairaalaan.

Verkkopainotteisessa koulutuksessa opiskelijat ovat kaksi päivää kuukaudessa kampuksella harjoittelemassa kädentaitoja tai kuuntelemassa luentoja. Valintojen mukaan harjoittelujaksoja aidoissa työtehtävissä on yhteensä 40-50 viikkoa.

Nykyisin terveyspalveluja annetaan asiakkaille/potilaalle myös verkon välityksellä. Sairaanhoitajan on kyettävä tekemään hoitoa koskevia päätöksiä myös verkossa eli arvioimaan, tarvitseeko asiakkaan konsultoida lääkäriä, vai voiko määrätä itse lääkkeitä, kuten antibioottia.

Laurean sairaanhoitajakoulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Laurean vahvuutena on kampusten sijainnit Helsingin ytimen ulkopuolella isojen sairaalojen läheisyydessä (kuten Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, tai Porvoon sairaala). Opiskelijat saavat  harjoittelupaikkoja niin sairaaloista kuin perusterveydenhoidosta kunnissa ja kaupungissa. Laurea tekee hyvää alueellista yhteistyötä.

Opiskelijat tekevät tapahtumia ja kehittämisprojekteja ja verkottuvat hyvin työelämän kanssa tutkinnon suorittamisen aikana. Laurean asiantuntevilla opettajilla on hyvä käsitys nykypäivän hoitotyöstä. Työnantajilta saatu palaute Laurean opiskelijoista on hyvin positiivista.

Laurealaiset sairaanhoitajat erottuvat edukseen, hallitsevat projekti- ja kehittämistyön ja ovat tottuneita esiintymään.

Laurean sairaanhoitajakoulutus on hyvin joustavaa ja ketterää, koulutus on monimuotoista ja siihen sisältyy erilaisia toteutustapoja.  Vaikka sairaanhoitajatutkinto on hyvin säädelty tutkinto, Laureassa opiskelu on hyvin opiskelijaystävällistä.

Kansainvälisyys

Kieliopinnot menevät muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Yhden puolen vuoden opinnot ovat kokonaan englanniksi. Opinnoissa on mukana kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Tämä jakso on hyvä mahdollisuus myös lähteä itse kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.

Sairaanhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree:ssä yksi vuosi opiskellaan Nazareth Universityssä USA:ssa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista maista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet ja työllisyysnäkymät

Sairaanhoitajana työskenneltyäsi voit hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai hakeutua lukemaan yliopistoon terveystieteitä. Voit opiskella siellä hallinnollisia asioita tai kouluttautua vaikka opettajaksi. Sinulla on myös mahdollisuus sairaanhoitajalle suunnattuun täydennyskoulutukseen.

Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu ulkomailla. Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella.

Hakijalle

Sairaanhoitaja pitää ihmisten kanssa toimimisesta, hän on ulospäinsuuntautunut ja hänellä on hyvä paineensietokyky. Hän on tarkka ja huolellinen, mikä korostuu nimenomaan lääkehoidossa. Hänen pitää pystyä tekemään päätöksiä ja perustelemaan niitä.  

 

Usein kysyttyä - sairaanhoitaja

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksiluetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 op, entisistä opinnoista hyväksiluetaan 120 op, jolloin suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimisten opintojen verran. 

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Tanja Tamminen, Tikkurila
  Eila Toiviainen, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

   

 • Haluaisin opiskella lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, miten se onnistuu? 

  Hakukelpoisuus edellyttää toisen asteen tutkintoa. Lähihoitajan opintoja ei voida suoraan hyväksilukea. Tiettyjä perushoidollisia asioita voi osoittaa näytöllä, ja osaamista voi näyttää koko opiskeluajan eri vaiheissa ja saada siitä hyväksilukuja. Osaaminen arvioidaan vasta kun opiskelija on saanut opiskelupaikan ja ottanut sen vastaan. Voit mahdollisesti saada hyväksilukuja työkokemuksestasi. Tämä katsotaan tapauskohtaisesti opintojesi alettua

 • Voiko työharjoittelun tehdä omassa työpaikassaan? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

 • Minulla on sairaanhoitajan opistotason tutkinto. Miten voin päivittää tutkintoni AMK-tasoiseksi? 

  Voit päivittää tutkintosi AMK-tasoiseksi hakemalla Laureaan sairaanhoitajakoulutukseen yhteishaussa tai hakemalla polkuopiskelijaksi.

  Mahdolliset hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

Kysy koulutuksesta

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa

Opiskelijatarinat

Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Lohja, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Monimuoto
 • Opetusaika: Ei vielä tiedossa
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Ei vielä tiedossa.