Siirry sisältöön

Sairaanhoitajaksi voit opiskella Hyvinkään, Lohjan, Otaniemen, Porvoon ja Tikkurilan kampuksilla. Tutkinnon voi suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali-, terveyden- ja hoito-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op. 3,5 vuotta

Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

 

 

Erillishaut sairaanhoitajakoulutukseen

Ennen kevään yhteishakua 17.3.-31.3. voit hakea sairaanhoitajaopintoihimme erillishaun kautta.

Sairaanhoitajan muuntokoulutus on suunnattu opistotason sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille. Hakuaika muuntokoulutukseen on  22.2. klo 8.00 - 8.3.2021. Huom. Ammatillinen perustutkinto ei ole opistoasteen tutkinto, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ei ole opistoasteen tutkinto. Opistotutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää ollut 2000-luvulla

Tutustu opistotason tutkinnon muuntokoulutukseen

Erillishaku valintaopintojakson perusteella järjestetään 1.-12.3.2021. Voit hakea opiskelijaksi suorittamalla verkossa Anatomia ja Fysiologia-opintojakson 12.4.-14.5.2021 välisenä aikana. Hakeaksesi sinulla tulee olla lähihoitajan tutkinto, ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen tutkinto ja 6kk työkokemus sote-alan työtehtävistä

Tutustu valintaopintojaksoon

Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista terveyttä. Tärkeimmät osaamisalueet sairaanhoitajan työssä ovat ihmisen kohtaaminen ja vuorovaikutus, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja toiminnan vajavuuksien ehkäiseminen ja hoitaminen, toipumisen ja kuntoutumisen tukeminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutus koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja muista opinnoista, jotka pitävät sisällään täydentävän osaamisen opinnot (30op). Ydinosaamisen opinnot kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset. Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Sairaanhoitajakoulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua, harjoittelujaksoja on yhteensä 7-8. Harjoittelu toteutuu asiakastyössä sosiaali- ja terveysalan erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä.

Ydinosaamisen opinnot

Opetussuunnitelman uudistustyötä tehdään parhaillaan ja uusi opetussuunnitelma on nähtävissä maaliskuussa 2021.

Sairaanhoitajakoulutuksen pakolliset ydinosaamisen opintokokonaisuudet ovat:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön lähtökohdat
  Hoitotyön perusteet, anatomia ja fysiologia, harjoittelu
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
  Pitkäaikaissairaan hoitotyön, terveyden edistämisen ja ohjauksen opinnot, englannin opinnot, harjoittelu
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
  Akuuttihoitotyö, kirurginen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö, harjoittelu
 • Nursing care in the promotion of client’s participation and well-being at different life stages
  Lasten ja nuorten hoitotyö, työikäisten hoitotyö, ikääntyvien hoitotyö,
  avoterveydenhuolto ja kotihoito, ruotsin opinnot, harjoittelu (hoitotyön opinnot englanniksi)
 • Uudistuva ja vaikuttava hoitotyö
  Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen, yrittäjyys, vakavasti sairaan hoitotyö, harjoittelu
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja
  Urasuunnittelu, projekti - ja viestintäosaaminen, tutkimusmenetelmät ja opinnäytetyö

Täydentävän osaamisen opinnot

Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa voit valita täydentävän osaamisen opinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti. Täydentäviä opintoja voit valita viiden eri kampuksen monipuolisesta tarjonnasta.

Sairaanhoitajakoulutuksen täydentävän osaamisen opintoja tällä hetkellä ovat:

•    Hoitotyö avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisturvallisuus
•    Ikääntyneet perheet hoitotyön asiakkaina
•    Akuuttihoitotyö teho-, leikkaus- ja päivystysosastoilla
•    Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön asiantuntijuus
•    Lasten ja nuorten hoitotyö
•    Syöpähoitotyö

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen suurin sairaanhoitajakouluttaja. Vahvuutemme on hyvä alueellinen yhteistyö ja kampusten sijainnit isojen sairaalojen läheisyydessä (Hyvinkään sairaala, Peijaksen sairaala, Lohjan aluesairaala, Jorvi, Porvoon sairaala).

Pidämme Laureassa tärkeänä aitoa sairaanhoitajan työhön liittyvää työelämäosaamista ja sitä tukee kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (Learning by Developing), johon kuuluu tiivis yhteistyö esim. alumnien, terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Opetusmuodot

Sairaanhoitajatutkinnon voit suorittaa päiväopiskeluna tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opiskeluna.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat verkko-opinnot ja projektit.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat ovat kampuksella harjoittelemassa kädentaitoja tai kuuntelemassa luentoja. Lähipäivien määrät vaihtelevat kampuksittain. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle. Katso opiskelijan kokemuksia monimuoto-opiskelusta.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Kansainvälisyys

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Yksi puolen vuoden opintojakso opiskellaan kokonaan englanniksi ja opinnoissa on mukana kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Tämä jakso on hyvä mahdollisuus myös lähteä itse kansainväliseen vaihtoon ulkomaille.

Sairaanhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree:ssä yksi vuosi opiskellaan Nazareth Universityssä USA:ssa. Opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista maista. Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Työllistyminen

Sairaanhoitajille riittää töitä ja Laureasta valmistuvat sairaanhoitajat työllistyvät erinomaisesti! Hoitotyön asiantuntijana sairaanhoitaja mm. seuraa potilaan tilaa, toteuttaa lääkehoitoa ja hoitotyön erilaisia toimenpiteitä, koordinoi hoidon kokonaisuutta, ohjaa potilasta ja hänen läheisiään. Asiantuntijatyöhön kuuluvat kyky itsenäiseen päätöksentekoon oman ammattialan kysymyksissä ja taito kehittää omaa ja työyhteisön toimintakäytänteitä.

Työmahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset. Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. Voit myös perustaa oman yrityksen ja saat siihen halutessasi hyvän tuen Laurean sairaanhoitajaopinnoista.

Sairaanhoitajat voivat myös työskennellä asiantuntijoina esimerkiksi vakuutusyhtiöissä ja Kelan palveluksessa. Suomalaista sairaanhoitajakoulutusta pidetään korkeatasoisena ja siksi se on hyvin suosittu ja arvostettu ulkomailla.  Tutkinto on suoraan kelvollinen EU:n alueella.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta. Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan myös yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa ja valmistua opettajaksi, hallinnollisiin tai kliinisen asiantuntijan tehtäviin.

 

Usein kysyttyä

 • Miten päivitän opistoasteen sairaanhoitaja- tai kätilötutkinnon sairaanhoitaja AMK- tai terveydenhoitaja AMK –tutkinnoksi 

  Jos Sinulla on sairaanhoitajan ja/tai kätilön tutkinto opistoasteelta, osallistut normaalisti yhteishakuun (www.opintopolku.fi) ja valintakokeisiin. Mikäli Sinut valitaan suorittamaan tutkintoa, täydennät puuttuvat opinnot seuraavasti:

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon laajuus on 210 op, entisistä opinnoista hyväksiluetaan 150 op eli suoritettavaa jää 60 op. Se tarkoittaa kestoltaan noin vuoden päätoimisia opintoja. Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 op, entisistä opinnoista hyväksiluetaan 120 op, jolloin suoritettavaa jää 120 op eli noin kahden vuoden päätoimisten opintojen verran. 

  Suoritettavat opinnot koostuvat kieli- ja projektiopinnoista, johtajuuden-, yrittäjyyden ja uudistuvan hoitotyön opinnoista, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista ja opinnäytetyöstä. Lisäksi sairaanhoitajaopiskelijat valitsevat oman urasuunnitelmansa mukaisia opintoja (15 op) ja terveydenhoitajaopiskelijat opiskelevat terveydenhoitotyön opinnot (60 op). Terveydenhoitajaopintoihin sisältyy kaksi ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

  Lisätietoja koulutuksista antavat opintopäälliköt:
  Tanja Tamminen, Tikkurila
  Eila Toiviainen, Otaniemi                   
  Satu Kaunio, Hyvinkää, Porvoo, Lohja

   

 • Haluaisin opiskella lähihoitajasta sairaanhoitajaksi, miten se onnistuu? 

  Hakukelpoisuus edellyttää toisen asteen tutkintoa. Lähihoitajan opintoja ei voida suoraan hyväksilukea. Tiettyjä perushoidollisia asioita voi osoittaa näytöllä, ja osaamista voi näyttää koko opiskeluajan eri vaiheissa ja saada siitä hyväksilukuja. Osaaminen arvioidaan vasta kun opiskelija on saanut opiskelupaikan ja ottanut sen vastaan. Voit mahdollisesti saada hyväksilukuja työkokemuksestasi. Tämä katsotaan tapauskohtaisesti opintojesi alettua

 • Voiko työharjoittelun tehdä omassa työpaikassaan? 

  Työharjoittelupaikat hyväksytetään aina ennen harjoittelun alkua. Työharjoittelupaikan ei tarvitse sijaita kampuksen läheisyydessä.

 • Minulla on sairaanhoitajan opistotason tutkinto. Miten voin päivittää tutkintoni AMK-tasoiseksi? 

  Voit päivittää tutkintosi AMK-tasoiseksi hakemalla Laureaan sairaanhoitajakoulutukseen yhteishaussa tai hakemalla polkuopiskelijaksi.

  Mahdolliset hyväksiluvut katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelu sairaanhoitajakoulutuksessa

Opiskelijatarinat

Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma - Pe
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Lohja, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Lähipäiviä viikoittain pääsääntöisesti kaksi, torstai ja perjantai. Lisäksi opetukseen voi kuulua intensiiviviikko lukukausittain.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Lähiopetusta on 2-4 päivänä kuukaudessa (keskiviikko, torstai, perjantai). Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin voi sisältyä myös intensiiviviikkoja.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila (40 aloituspaikkaa)

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Monimuotototeutus
 • Opetusaika: Lähipäivät pääsääntöisesti viikottain maanantai ja tiistai. Lisäksi intensiiviviikko lukukausittain.
Hae Opintopolussa 

Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2021
 • Opetustapa: Päivätoteutus
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.